Menu Przedmiotowe
 
Pomoc społeczna
 
 
Tablica ogłoszeń
>Ogłoszenia i komunikaty 2018.
>Ogłoszenia, komunikaty.
>Gospodarka odpadami
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Domaniewice na lata 2008-2015
>Łowicka Grupa Rybacka - ogłoszenia
>Zakaz wstępu do lasów
>Informacje i ogłoszenia o zbędnym majątku ruchomym
>Komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
>Ogólnokrajowe mapy dostępu do stancjonarnej telefonii i szerokopasmowego internetu
>Ostrzeżenia meteorologiczne
>Ochrona ludności - informator
>Konsultacje
>Zarządzenia Wojewody Łódzkiego
>DECYZJE ŚRODOWISKOWE
>Środowisko
>Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych - obowiązujących na 2018 rok
>Strategia rozwoju gminy.
 
 
Majątek
>2003
>2004
>2005
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice 2018
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice
>GOK Domaniewice
 
 
Zamówienia publiczne
>Ogłoszenia o przetargach 2018
>Ogłoszenia o przetargach 2017
>Ogłoszenia o przetargach 2016
 
 
Rejestry, ewidencje. archiwa
 
 
Dane publiczne
>Dokumenty kontroli
>Stanowiska, wystąpienia,oceny
 
 
Zagospodarowanie przestrzenne
>Obwieszczenia
>Ogłoszenia
>Plany zagospodarowania przestrzennego
>Tereny inwestycyjne
>Warunki zabudowy
>Studium uwarunkowań
 
 
Gospodarka nieruchomościami
>Ogłoszenia o przetargach 2018
> Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018
>Ogłoszenia o przetargach
>Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
>Usunięcie drzew.
 
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
 
RODO - informacje
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 
 
Rejestr umów zawartych przez Gminę Domaniewice - aktualizowany na koniec każdego miesiąca
>2018
>2017
 
 
Urząd Stanu Cywilnego
>Wzory druków i formularzy
 
Programy
www.domaniewice.bipst.pl / Gospodarka nieruchomościami / Ogłoszenia o przetargach
  Wójt Gminy Domaniewice ogłasza III nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice, położonych w Domaniewicach oznaczonych jako działki nr 1605/3 i 1605/4Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Wójt Gminy Domaniewice ogłasza III nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice, położonych w Domaniewicach oznaczonych jako działki nr 1605/3 i 1605/4 (1432 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-10-05 15:53:14 przez Beata Kapusta         Wyświetlony: 2406
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-10-05 15:53:14               Historia zmian
  Publikacja 2017-10-05 15:53:53
  WÓJT GMINY DOMANIEWICE ogłasza II nieograniczony przetarg ustny NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Domaniewice położonych w gminie DomaniewiceWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  WÓJT GMINY DOMANIEWICE ogłasza II nieograniczony przetarg ustny NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Domaniewice położonych w gminie Domaniewice (37 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-10-17 14:52:32 przez Dróżka Justyna         Wyświetlony: 12637
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-10-17 14:52:32               Historia zmian
  Publikacja 2014-10-17 14:56:32
  WÓJT GMINY DOMANIEWICE ogłasza V nieograniczony przetarg ustny NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Domaniewice położonych w DomaniewicachWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  WÓJT GMINY DOMANIEWICE ogłasza V nieograniczony przetarg ustny NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Domaniewice położonych w Domaniewicach (37 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-10-17 14:59:17 przez Dróżka Justyna         Wyświetlony: 12658
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-10-17 14:59:17               Historia zmian
  Publikacja 2014-10-17 14:59:32
  III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Domaniewice położonego w DomaniewicachWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Domaniewice położonego w Domaniewicach (53 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-07-07 13:07:42 przez Dróżka Justyna         Wyświetlony: 13201
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-07-07 13:07:42               Historia zmian
  Publikacja 2014-07-07 13:08:16
  Sprzedaż nieruchomości w Domaniewicach, Reczycach i Skaratkach pod RogóźnoWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS


   

   

  Wójt Gminy Domaniewice

  ogłasza nieograniczony

   

  VIII przetarg na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości  położonych w Domaniewicach

   

  Lp.

  Numer działki

  Numer księgi wieczystej

  Powierzchnia w m2

  Cena wywoławcza  

  w zł (brutto)

  Wadium

  w zł.

  (brutto)

  1.

  1605/3

  27200

  949

  46.400,00

  4.600,00

  2.

  1605/5

  27200

  984

  48.100,00

  4.800,00

  3.

  1605/6

  27200

  971

  48.800,00

  4.900,00

  4.

  1605/9

  27200

  972

         48.900,00

  4.900,00

  5.

  1605/11

  38785

  1874

  73.900,00

  7.400,00

  6.

  1605/12

  38785

  1890

  74.500,00

  7.500,00

   

  Terminy poprzednich przetargów na sprzedaż w/w nieruchomości: 10 sierpnia 2010r.,18 października 2010r., 29 marca 2011r., 07 czerwca 2011r., 14 września 2011r, 22 listopada 2011, 28 lutego 2012r.

   

  VII przetarg na sprzedaż niżej wymienionej niezabudowanej nieruchomości położonej w Domaniewicach

   

  Lp.

  Numer działki

  Numer księgi wieczystej

  Powierzchnia w m2

  Cena wywoławcza  

  w zł (brutto)

  Wadium

  w zł.

  (brutto)

  1.

   

  1605/4

  27200

  971

  48.800,00

  5.000,00

   

  Termin poprzednich przetargów na sprzedaż w/w nieruchomości : 18 października 2010r., 29 marca 2011r., 07 czerwca 2011r., 14 września 2011r., 22 listopada 2011r, 28 lutego 2012r.

   

  1. Działki nr 1605/11 i nr 1605/12 obciążone są nieodpłatną i ustanowioną na czas nieokreślony służebnością przesyłu. Poza tym nieruchomości wolne są od nieujawnionych w księdze wieczystej ograniczonych praw rzeczowych oraz wszelkich ograniczeń w rozporządzaniu.

  2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Domaniewice przedmiotowe działki położone są na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. Posiadają dostęp do dróg publicznych, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej.

  Nieruchomości sąsiadują z terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenami użytkowanymi rolniczo i terenami PKP.

   

  III przetarg na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości gruntowej położnej w Reczycach:

   

  Lp.

  Numer działki

  Numer księgi wieczystej

  Powierzchnia w m2

  Cena wywoławcza  

  w zł (brutto)

  Wadium

  w zł.

  (brutto)

  1.

   

  97

  LD1O/00041081/6

  1200

  8.320,00

  800,00

  Nieruchomość gruntowa, sąsiadująca z terenami użytkowanymi rolniczo. Działka ma kształt znacznie wydłużonego czworokąta, średnia szerokość działki wynosi ok. 14 m. Dojazd drogą o nawierzchni gruntowej. W drodze przebiega sieć energetyczna. W rejestrze gruntów działka sklasyfikowana jako R kl. V i Br/R – kl. V . Na gruncie brak zabudowań, aktualnie działka użytkowana rolniczo. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXV/162/06 Rady Gminy Domaniewice z dnia 21 sierpnia 2006r. (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego Nr 325, poz. 2516 z 21.09.2006r.) przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenach urbanistycznych oznaczonych symbolami: 5.25.KD –D – tereny dróg publicznych, 5.27.RMu -  60 m w głąb od krawędzi jezdni ulicy lokalnej - tereny zabudowy zagrodowej z mieszkaniowo- usługową.

  W pozostałej części planu brak.

  Nieruchomość wolna jest od nieujawnionych księdze wieczystej ograniczonych praw rzeczowych oraz wszelkich ograniczeń w rozporządzaniu.

   

  II przetarg na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Skaratki, miejscowości Skaratki pod Rogóźno

  Lp.

  Numer działki

  Numer księgi wieczystej

  Powierzchnia w m2

  Cena wywoławcza  

  w zł (brutto)

  Wadium

  w zł.

  (brutto)

  1.

   

  730/1

  LD1O/00041451/1

  1600

  39.200,00

  3.900,00

   

  .Nieruchomość zabudowana jest  :

  - murowano-drewnianym, parterowym budynkiem mieszkalnym, krytym eternitem,

  - pozostałością po murowanym budynku gospodarczym,.

  Powyższe zabudowania ze względu na zły stan techniczny kwalifikują się do rozbiórki.

  Nieruchomość sąsiaduje z terenami zabudowy zagrodowej i terenami użytkowanymi rolniczo. Działka ma dobry kształt wydłużonego czworokąta .Posiada dostęp do sieci energetycznej i  do drogi bitumicznej. Aby zapewnić dostęp do wody konieczne jest wykonanie przyłącza o długości ok. 200 m.

   Dla przedmiotowej działki nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Gminy Domaniewice działka położona jest na obszarach rolniczej przestrzeni produkcyjnej z dopuszczeniem zalesień oraz zabudowy związanej z użytkowaniem rolniczym gruntów.

   W ewidencji gruntów działka sklasyfikowana jest jako użytki rolne kl. IVb oraz użytki rolne zabudowane kl. IVb i kl.VI. Wójt Gminy Domaniewice w dniu 02 marca 2012r. wydał decyzję nr 1/12 o warunkach zabudowy dla przedmiotowej działki. Decyzją tą ustalono warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu i jego zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego, budynku usługowego, budynku gospodarczego oraz bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe.

  Nieruchomość wolna jest od nie ujawnionych w księdze wieczystej

  3. Przetarg odbędzie się w dniu 28  sierpnia  2012r. w budynku Urzędu Gminy w Domaniewicach, w kolejności podanej niżej:

  godz. 9.00 -  działka nr 97 i działka nr 730/1

  godz. 10.00 – działki nr 1605/3, nr 1605/4, nr 1605/5, 1605/6

  godz. 12.00 – działki  nr 1605/9, nr 1605/11, nr 1605/12

  4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, w podanej wyżej wysokości, najpóźniej w dniu 23 sierpnia 2012r. na konto Urzędu Gminy w Domaniewicach  BSZŁ O/Domaniewice 52 9288 1037 1980 0329 2000 0040. Za dzień wpłaty uważa się dzień wpływu środków na konto Urzędu.

   

  5. Postąpienie w przetargu wynosi co najmniej 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

   

  6. Wadium wniesione przez uczestnika,  który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się  w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu – warunkiem jest podanie numeru rachunku, na jaki powinno być zwrócone wadium.

   

  7. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca bez usprawiedliwienia nie stawi się, w wyznaczonym miejscu i czasie, do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

   

  8. Osoby biorące udział w przetargach obowiązane są do:

  a)  zapoznania się z regulaminem przetargu oraz przedmiotem przetargu

  b) do okazania komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

  - dowód wniesienia wadium

  - osoby fizyczne – dowód tożsamości

  - osoby prawne – aktualny wypis z właściwego rejestru , stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób uprawnionych do reprezentacji.

  9. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy dnia
  24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będących przedmiotem przetargów wymaga takiego zezwolenia.

   

  10. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania przetargów z ważnych powodów.

   

  11. Bliższych informacji o w/w nieruchomościach oraz regulaminie przetargów można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaniewicach, pok. nr 1, tel.46 838-35-22, 46 830-17-74

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-07-19 10:19:23 przez Dróżka Justyna         Wyświetlony: 16075
  Autor dokumentu: Małgorzata Trojanowska
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-07-19 10:19:23               Historia zmian
  sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice położonych w DomaniewicachWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  ogłoszenie (42 KB)

  Dodany 2012-12-19 14:58:04 przez Dróżka Justyna         Wyświetlony: 15311
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-12-19 15:00:45               Historia zmian
  Sprzedaż nieruchomości w Reczycach i Skaratkach - 15 maja 2012r.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Wójt Gminy Domaniewice

  ogłasza nieograniczone przetargi ustne na  sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice

   

   

  II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości gruntowej położnej w Reczycach:

   

  Lp.

  Numer działki

  Numer księgi wieczystej

  Powierzchnia w m2

  Cena wywoławcza  

  w zł (brutto)

  Wadium

  w zł.

  (brutto)

  1.

   

  97

  LD1O/00041081/6

  1200

  10.400,00

  1.000,00

  Nieruchomość gruntowa, sąsiadująca z terenami użytkowanymi rolniczo. Działka na kształt znacznie wydłużonego czworokąta, średnia szerokość działki wynosi ok. 14 m. Dojazd drogą o nawierzchni gruntowej. W drodze przebiega sieć energetyczna. W rejestrze gruntów działka sklasyfikowana jako R kl. V i Br/R – kl. V . Na gruncie brak zabudowań, aktualnie działka użytkowana rolniczo. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXV/162/06 Rady Gminy Domaniewice z dnia 21 sierpnia 2006r. (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego Nr 325, poz. 2516 z 21.09.2006r.) przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenach urbanistycznych oznaczonych symbolami: 5.25.KD –D – tereny dróg publicznych, 5.27.RMu -  60 m w głąb od krawędzi jezdni ulicy lokalnej - tereny zabudowy zagrodowej z mieszkaniowo- usługową.

  W pozostałej części planu brak.

  Nieruchomość wolna jest od nieujawnionych w księdze wieczystej ograniczonych praw rzeczowych oraz wszelkich ograniczeń w rozporządzaniu.

  Termin poprzedniego przetargu na sprzedaż w/opisanej nieruchomości: 28 lutego 2012r.

   

  I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż stanowiącej własność Gminy Domaniewice zabudowanej nieruchomości  położonej w obrębie ewidencyjnym Skaratki, miejscowość Skaratki pod Rogóźno, oznaczonej numerem ewidencyjnym:

   

  Lp.

  Numer działki

  Numer księgi wieczystej

  Powierzchnia w m2

  Cena wywoławcza  

  w zł (brutto)

  Wadium

  w zł.

  (brutto)

  1.

   

  730/1

  LD1O/00041451/1

  1600

  49.000,00

  5.000,00

   

  .Nieruchomość zabudowana jest  :

  - murowano-drewnianym, parterowym budynkiem mieszkalnym, krytym eternitem,

  - pozostałością po murowanym budynku gospodarczym,.

  Powyższe zabudowania ze względu na zły stan techniczny kwalifikują się do rozbiórki.

  Nieruchomość sąsiaduje z terenami zabudowy zagrodowej i terenami użytkowanymi rolniczo. Działka ma dobry kształt wydłużonego czworokąta .Posiada dostęp do sieci energetycznej i  do drogi bitumicznej. Aby zapewnić dostęp do wody konieczne jest wykonanie przyłącza o długości ok. 200 m.

   Dla przedmiotowej działki nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Gminy Domaniewice działka położona jest na obszarach rolniczej przestrzenni produkcyjnej z dopuszczeniem zalesień oraz zabudowy związanej z użytkowaniem rolniczym gruntów.

   W ewidencji gruntów działka sklasyfikowana jest jako użytki rolne kl. IVb oraz użytki rolne zabudowane kl. IVb i kl.VI. Wójt Gminy Domaniewice w dniu 02 marca 2012r. wydał decyzję nr 1/12 o warunkach zabudowy dla przedmiotowej działki. Decyzją tą ustalono warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu i jego zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego, budynku usługowego, budynku gospodarczego oraz bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe.

  Nieruchomość wolna jest od nie ujawnionych w księdze wieczystej ograniczonych praw rzeczowych oraz wszelkich ograniczeń w rozporządzaniu.

   

  3. Przetarg odbędzie się w dniu 15 maja 2012r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Domaniewicach, w kolejności podanej wyżej.

  4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, w podanej wyżej wysokości, najpóźniej w dniu 10 maja 2012r. na konto Urzędu Gminy w Domaniewicach  BSZŁ O/Domaniewice 52 9288 1037 1980 0329 2000 0040. Za dzień wpłaty uważa się dzień wpływu środków na konto Urzędu.

   

  5. Postąpienie w przetargu wynosi co najmniej 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

   

  6. Wadium wniesione przez uczestnika , który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się  w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu – warunkiem jest podanie numeru rachunku, na jaki powinno być zwrócone wadium.

   

  7. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca bez usprawiedliwienia nie stawi się, w wyznaczonym miejscu i czasie, do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

   

  8. Osoby biorące udział w przetargach obowiązane są do:

  a)  zapoznania się z regulaminem przetargu oraz przedmiotem przetargu

  b) do okazania komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

  - dowód wniesienia wadium

  - osoby fizyczne – dowód tożsamości

  - osoby prawne – aktualny wypis z właściwego rejestru , stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób uprawnionych do reprezentacji.

  9. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy dnia
  24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będących przedmiotem przetargów wymaga takiego zezwolenia.

   

  10. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania przetargów z ważnych powodów.

   

  11. Bliższych informacji o w/w nieruchomościach oraz regulaminie przetargów można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaniewicach, pok. nr 1, tel.46 838-35-22, 46 830-17-74

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-04-03 12:32:18 przez Wanda Golan         Wyświetlony: 16156
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-04-03 12:32:18               Historia zmian
  sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice, położonych w Domaniewicach.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Wójt Gminy Domaniewice ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice położonych w Domaniewicach (59 KB)

  Dodany 2013-08-19 14:00:36 przez Dróżka Justyna         Wyświetlony: 14540
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-08-19 14:01:42               Historia zmian
  Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w gruncie stanowiącego własność Gminy DomaniewiceWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Domaniewice (29 KB)

  Wójt Gminy Domaniewice ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w gruncie stanowiącego własność Gminy Domaniewice (50 KB)

  Dodany 2013-09-26 12:53:13 przez Dróżka Justyna         Wyświetlony: 14533
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-11-19 14:36:33               Historia zmian [1]
  II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice, położonych w DomaniewicachWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Informacja o wyniku II nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice (39 KB)

  Wójt Gminy Domaniewice ogłasza II NIEOGRANICZONY PRZETAG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Domaniewice położonych w Domaniewicach (66 KB)

  Dodany 2014-02-14 17:20:38 przez Dróżka Justyna         Wyświetlony: 13863
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-04-16 13:24:36               Historia zmian [1]
  Publikacja 2014-02-14 17:23:44
  Zarządzenie Nr 9/14 Wójta Gminy Domaniewice z dnia 7 marca 2014 r.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Informacja o wyniku II nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Domaniewice, położonego w Domaniewice (30 KB)

  Zarządzenie Nr 9/14 Wójta Gminy Domaniewice z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia II nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w gruncie stanowiącego własność Gminy Domaniewice (52 KB)

  Dodany 2014-03-07 13:59:43 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 13729
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-04-16 13:34:43               Historia zmian [1]
  Publikacja 2014-03-07 14:00:37
  WÓJT GMINY DOMANIEWICE ogłasza nieograniczony przetarg ustny NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Domaniewice położonych w Domaniewicach, Lisiewicach Małych i Lisiewicach DużychWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Zarządzenie Nr 36/14 Wójta Gminy Domaniewice z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice, położonych w Domaniewicach (71 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-05-30 15:13:06 przez Dróżka Justyna         Wyświetlony: 13378
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-05-30 15:13:06               Historia zmian
  Publikacja 2014-05-30 15:13:54
  Zarządzenie Nr 30/14 Wójta Gminy Domaniewice z dnia 15 maja 2014 r.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Informacja o wyniku III nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice (38 KB) 

  Zarządzenie w sprawie ogłoszenia III nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice, położonych w Domaniewicach. (98 KB)

  Dodany 2014-05-16 15:36:06 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 13447
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-07-02 14:59:20               Historia zmian [1]
  Publikacja 2014-05-16 15:36:46
  IV NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Domaniewice położonych w DomaniewicachWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  IV NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Domaniewice położonych w Domaniewicach (61 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-07-07 13:09:10 przez Dróżka Justyna         Wyświetlony: 13217
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-07-07 13:09:10               Historia zmian
  Publikacja 2014-10-17 14:55:26
  Wójt Gminy Domaniewice ogłasza IV nieograniczony przetarg ustny na SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w gruncie stanowiącego własność Gminy Domaniewice położonego w DomaniewicachWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Wójt Gminy Domaniewice ogłasza IV nieograniczony przetarg ustny na SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w gruncie stanowiącego własność Gminy Domaniewice położonego w Domaniewicach (34 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-10-17 14:58:14 przez Dróżka Justyna         Wyświetlony: 12650
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-10-17 14:58:14               Historia zmian
  Publikacja 2014-10-17 14:58:32
  Wójt Gminy Domaniewice ogłasza przetargi nieograniczone ustne na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy DomaniewiceWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Wójt Gminy Domaniewice ogłasza V nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Domaniewice położonego w Domaniewicach (49 KB)

  Wójt Gminy Domaniewice ogłasza III NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Domaniewice położonej w miejscowości Lisiewice Duże, gmina Domaniewice (52 KB)

  Wójt Gminy Domaniewice ogłasza VI NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Domaniewice położonych w Domaniewicach (51 KB)

  Dodany 2015-03-20 11:24:49 przez Dróżka Justyna         Wyświetlony: 11760
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-03-20 12:00:33               Historia zmian
  Publikacja 2015-03-20 12:01:31
  Wójt Gminy Domaniewice ogłasza II NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Domaniewice położonej w miejscowości Skaratki, gmina DomaniewiceWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Wójt Gminy Domaniewice ogłasza II NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Domaniewice położonej w miejscowości Skaratki, gmina Domaniewice (52 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-06-22 14:44:09 przez Dróżka Justyna         Wyświetlony: 11001
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-06-22 14:44:09               Historia zmian
  Publikacja 2015-06-22 14:45:52
  Wójt Gminy Domaniewice ogłasza NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Domaniewice położonej w miejscowości Skaratki, gmina DomaniewiceWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Wójt Gminy Domaniewice ogłasza NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Domaniewice położonej w miejscowości Skaratki, gmina Domaniewice (50 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-04-17 12:41:09 przez Dróżka Justyna         Wyświetlony: 11593
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-04-17 12:41:09               Historia zmian
  Publikacja 2015-04-17 12:42:03
  NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   Wójt Gminy Domaniewice ogłasza IV NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Domaniewice położonej w miejscowości Lisiewice Duże, gmina Domaniewice (134 KB)

   

  Wójt Gminy Domaniewice ogłasza NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Domaniewice położonej w miejscowości Domaniewice, gmina Domaniewice (130 KB)

   

  Wójt Gminy Domaniewice ogłasza NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Domaniewice położonej w miejscowości KRĘPA, gmina Domaniewice (135 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-07-03 13:44:30 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 10834
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-07-03 13:44:30               Historia zmian
  Publikacja 2015-07-03 13:44:46
  Wójt Gminy Domaniewice ogłasza NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Domaniewice położonej w miejscowości RECZYCE, gmina DomaniewiceWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Wójt Gminy Domaniewice ogłasza NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Domaniewice położonej w miejscowości RECZYCE, gmina Domaniewice (50 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-10-20 15:45:11 przez Dróżka Justyna         Wyświetlony: 9472
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-10-20 15:45:11               Historia zmian
  Publikacja 2015-10-20 15:45:27
  Wójt Gminy Domaniewice ogłasza NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI, działka nr 549, stanowiącej własność Gminy Domaniewice położonej w miejscowości RECZYCE, gmina DomaniewiceWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Wójt Gminy Domaniewice ogłasza NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI, działka 549, stanowiącej własność Gminy Domaniewice położonej w miejscowości RECZYCE, gmina Domaniewice (37 KB)

  Informacja o wyniku I nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Domaniewice, położonej w miejscowości Reczyce (247 KB)

  Dodany 2016-10-07 16:05:17 przez Beata Kapusta         Wyświetlony: 6074
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-11-15 14:37:13               Historia zmian [1]
  Publikacja 2016-10-07 16:05:46
  Wójt Gminy Domaniewice ogłasza I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Domaniewice, oznaczonej jako działka nr 657/1, położonej w miejscowości Skaratki, gmina DomaniewiceWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Wójt Gminy Domaniewice ogłasza I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Domaniewice, oznaczonej jako działka nr 657/1, położonej w miejscowości Skaratki, gmina Domaniewice (21 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-04-13 15:52:36 przez Beata Kapusta         Wyświetlony: 4080
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-04-13 15:52:36               Historia zmian
  Publikacja 2017-04-13 15:54:17
  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Domaniewice, oznaczonej jako działka nr 549, położonej w miejscowości Reczyce, obręb Reczyce, gmina Domaniewice.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   ogłoszenie o przetargu, dz. nr 549, (540 KB)

  Informacja o wynikach II przetargu (244 KB)

   

  Dodany 2017-01-04 15:17:03 przez Beata Kapusta         Wyświetlony: 5217
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-02-08 11:41:02               Historia zmian [1]
  Publikacja 2017-01-04 15:17:28
  WÓJT GMINY DOMANIEWICE ogłasza III nieograniczony przetarg ustny NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Domaniewice położonych w gminie DomaniewiceWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Wójt Gminy Domaniewice ogłasza III NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Domaniewice oznaczonej jako działka nr 549, położonej w miejscowości Reczyce, obręb Reczyce, gmina Domaniewice. (22 KB)

  Dodany 2017-02-17 09:22:13 przez Beata Kapusta         Wyświetlony: 4673
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-02-17 09:27:04               Historia zmian
  Publikacja 2017-02-17 09:29:06
  Wójt Gminy Domaniewice ogłasza IV nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Domaniewice, oznaczonej jako działka nr 549, położonej w miejscowości Reczyce, obręb Reczyce, gmina DomaniewiceWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  IV nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Domaniewice, oznaczonej jako działka nr 549, położonej w miejscowości Reczyce, obręb Reczyce, gmina Domaniewice (1384 KB)

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-03-31 15:44:11 przez Beata Kapusta         Wyświetlony: 4213
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-03-31 15:44:11               Historia zmian
  Publikacja 2017-03-31 15:45:27
  Wójt Gminy Domaniewice ogłasza I NIEOGRANICZONE PRZETARGI USTNE NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Domaniewice, położonych w Domaniewicach oznaczonych jako działki nr 1605/3, 1605/4 i 1605/9Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Wójt Gminy Domaniewice ogłasza I NIEOGRANICZONE PRZETARGI USTNE NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Domaniewice, położonych w Domaniewicach oznaczonych jako działki nr 1605/3, 1605/4 i 1605/9 (20 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-04-13 15:50:09 przez Beata Kapusta         Wyświetlony: 4068
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-04-13 15:50:09               Historia zmian
  Publikacja 2017-04-13 15:55:38
  II NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Domaniewice, oznaczonej jako działka nr 657/1, położonej w miejscowości Skaratki, gmina DomaniewiceWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  II NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Domaniewice, oznaczonej jako działka nr 657/1, położonej w miejscowości Skaratki, gmina Domaniewice (1391 KB)

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-05-25 15:36:45 przez Beata Kapusta         Wyświetlony: 3617
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-05-25 15:36:45               Historia zmian
  Publikacja 2017-05-25 15:37:27
  II NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Domaniewice, położonych w Domaniewicach oznaczonych jako działki nr 1605/3 i 1605/4 Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  OGŁOSZENIE O II NIEOGRANICZONYM PRZETARU USTNYM NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Domaniewice, położonych w Domaniewicach oznaczonych jako działki nr 1605/3 i 1605/4 (1396 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-07-21 14:55:24 przez Beata Kapusta         Wyświetlony: 3066
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-07-21 14:55:24               Historia zmian
  Publikacja 2017-07-21 14:57:10
  I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Domaniewice, oznaczonej jako działka nr 612/2, położonej w miejscowości Lisiewice Duże, gmina DomaniewiceWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  I nieograniczony przetarg ustny, dz.nr 612.2 obręb Lisiewice. (1941 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-07-20 14:48:30 przez Beata Kapusta         Wyświetlony: 3065
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-07-20 14:48:30               Historia zmian
  Publikacja 2017-07-20 14:51:10
  Menu Podmiotowe

   
  Ranking stron
   
  Sprawy
  Klucz:
   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Zofia Sut   Napisz wiadomość
      Tel: 0-46 838-35-22
  Beata Kapusta   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Jarosław Czubiak   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Dróżka Justyna   Napisz wiadomość
      Tel: 46 830 17 66
  Ewa Walczak   Napisz wiadomość
      Tel: 46 830 17 66


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  1712556 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij