Menu Przedmiotowe
 
Pomoc społeczna
 
 
Tablica ogłoszeń
>Ogłoszenia i komunikaty 2018.
>Ogłoszenia, komunikaty.
>Gospodarka odpadami
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Domaniewice na lata 2008-2015
>Łowicka Grupa Rybacka - ogłoszenia
>Zakaz wstępu do lasów
>Informacje i ogłoszenia o zbędnym majątku ruchomym
>Komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
>Ogólnokrajowe mapy dostępu do stancjonarnej telefonii i szerokopasmowego internetu
>Ostrzeżenia meteorologiczne
>Ochrona ludności - informator
>Konsultacje
>Zarządzenia Wojewody Łódzkiego
>DECYZJE ŚRODOWISKOWE
>Środowisko
>Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych - obowiązujących na 2018 rok
>Strategia rozwoju gminy.
 
 
Majątek
>2003
>2004
>2005
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice 2018
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice
>GOK Domaniewice
 
 
Zamówienia publiczne
>Ogłoszenia o przetargach 2018
>Ogłoszenia o przetargach 2017
>Ogłoszenia o przetargach 2016
 
 
Rejestry, ewidencje. archiwa
 
 
Dane publiczne
>Dokumenty kontroli
>Stanowiska, wystąpienia,oceny
 
 
Zagospodarowanie przestrzenne
>Obwieszczenia
>Ogłoszenia
>Plany zagospodarowania przestrzennego
>Tereny inwestycyjne
>Warunki zabudowy
>Studium uwarunkowań
 
 
Gospodarka nieruchomościami
>Ogłoszenia o przetargach 2018
> Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018
>Ogłoszenia o przetargach
>Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
>Usunięcie drzew.
 
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
 
RODO - informacje
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 
 
Rejestr umów zawartych przez Gminę Domaniewice - aktualizowany na koniec każdego miesiąca
>2018
>2017
 
 
Urząd Stanu Cywilnego
>Wzory druków i formularzy
 
Programy
www.domaniewice.bipst.pl / Zagospodarowanie przestrzenne / Ogłoszenia
  Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego na fragmencie obszaru wsi Reczyce Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

   

   

  Ogłoszenie

  Wójta Gminy Domaniewice

   

  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, fragment wsi Reczyce

   

              Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn zm.) oraz w myśl przepisów art.39 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Domaniewice Uchwały Nr IX/52/11 z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, fragment obszaru wsi Reczyce. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego. Zmiana dotyczy rozszerzenia terenu eksploatacji kopalin istniejącego zakładu górniczego na terenie Reczyc-Góry do granicy z wsią Domaniewice. Wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Domaniewice w terminie do dnia 8 października 2011r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

  Dodany 2011-09-09 11:23:27 przez Wanda Golan         Wyświetlony: 10252
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-09-09 11:27:08               Historia zmian [1]
  Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego na fragmencie obszaru wsi Domaniewice Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

   

   

  Ogłoszenie

  Wójta Gminy Domaniewice

   

  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, fragmenty obszarów wsi: Domaniewice, Krępa, Reczyce, Rogóźno Drugie, Sapy, Stroniewice, Strzebieszew, Lisiewice, Rogóźno Pierwsze i Skaratki (na fragmencie obszaru wsi Domaniewice)

              Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn zm.) oraz w myśl przepisów art.39 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Domaniewice Uchwały Nr IX/53/11 z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, fragmenty obszarów wsi: Domaniewice, Krępa, Reczyce, Rogóźno Drugie, Sapy, Stroniewice, Strzebieszew, Lisiewice, Rogóźno Pierwsze i Skaratki (na fragmencie obszaru wsi Domaniewice). Zmiana planu dotyczy rozszerzenia funkcji użytkowych budynków o warsztat samochodowy w terenach produkcyjnych położonych w rejonie kotłowni osiedlowej. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Domaniewice w terminie do dnia 8 października 2011r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

   

  Dodany 2011-09-09 11:20:45 przez Wanda Golan         Wyświetlony: 10280
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-09-09 11:25:10               Historia zmian [1]
  Ogłoszenie w sprawie zmiany planuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

    Ogłoszenie i obwieszczenie 

  Wójta Gminy Domaniewice o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, fragmentów obszarów wsi: Domaniewice, Krępa, Reczyce, Rogóźno Pierwsze i Skaratki (na fragmencie wsi Krępa) (34 KB)

  Dodany 2004-09-22 14:20:08 przez Wanda Golan         Wyświetlony: 11450
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-03-24 13:48:47               Historia zmian [4]
  OGŁOSZENIE Wójta Gminy Domaniewice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, fragmenty wsi: Domaniewice, Krępa, Reczyce i Stroniewice.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  OGŁOSZENIE Wójta Gminy Domaniewice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, fragmenty wsi: Domaniewice, Krępa, Reczyce i Stroniewice. (412 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-04-05 13:45:01 przez Dróżka Justyna         Wyświetlony: 5016
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-04-05 13:45:01               Historia zmian
  Publikacja 2016-04-05 13:45:53
  OłoszenieWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie Wójta Gminy Domaniewice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, fragmenty wsi: Domaniewice i Skaratki. (28 KB)

   

  Uchwała Nr XIX/107/16 Rady gminy DOMANIEWICE z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, fragmenty wsi: Domaniewice i Skaratki (64 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-05-10 13:11:24 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 4775
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-05-10 13:11:24               Historia zmian
  Publikacja 2016-05-10 13:11:41
  Menu Podmiotowe

   
  Ranking stron
   
  Sprawy
  Klucz:
   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Zofia Sut   Napisz wiadomość
      Tel: 0-46 838-35-22
  Beata Kapusta   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Jarosław Czubiak   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Dróżka Justyna   Napisz wiadomość
      Tel: 46 830 17 66
  Ewa Walczak   Napisz wiadomość
      Tel: 46 830 17 66


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  1712556 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij