Menu Przedmiotowe
 
Pomoc społeczna
 
 
Tablica ogłoszeń
>Ogłoszenia, komunikaty.
>Gospodarka odpadami
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Domaniewice na lata 2008-2015
>Łowicka Grupa Rybacka - ogłoszenia
>Zakaz wstępu do lasów
>Informacje i ogłoszenia o zbędnym majątku ruchomym
>Komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
>Ogólnokrajowe mapy dostępu do stancjonarnej telefonii i szerokopasmowego internetu
>Ostrzeżenia meteorologiczne
>Konsultacje
>Zarządzenia Wojewody Łódzkiego
>DECYZJE ŚRODOWISKOWE
>Środowisko
>Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny - obowiązujących na 2017 rok
 
 
Majątek
>2003
>2004
>2005
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice
>GOK Domaniewice
 
 
Zamówienia publiczne
>Ogłoszenia o przetargach 2017
>Ogłoszenia o przetargach 2016
 
 
Rejestry, ewidencje. archiwa
 
 
Dane publiczne
>Dokumenty kontroli
>Stanowiska, wystąpienia,oceny
 
 
Zagospodarowanie przestrzenne
>Obwieszczenia
>Ogłoszenia
>Plany zagospodarowania przestrzennego
>Tereny inwestycyjne
>Warunki zabudowy
 
 
Gospodarka nieruchomościami
>Ogłoszenia o przetargach
>Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
>Usunięcie drzew.
 
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 
 
Rejestr umów zawartych przez Gminę Domaniewice - aktualizowany na koniec każdego miesiąca
>2017
 
 
Urząd Stanu Cywilnego
>Wzory druków i formularzy
 
Programy
www.domaniewice.bipst.pl
Ostatnio dodane (modyfikowane) wiadomości dla
Gmina Domaniewice

 
[Z dzisiaj] [Z ost. tygodnia] [Z ost. miesiąca] [Ost. 50 wpisów]
Ostatnie 50 wpisów
Lp. Wiadomość Autor Data
1Przebudowa dróg gminnych nr 105111E, 105137E, 105143E w miejscowości Reczyce gmina DomaniewiceBeata Kapusta2017-10-10
09:26:06
2Wójt Gminy Domaniewice ogłasza III nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice, położonych w Domaniewicach oznaczonych jako działki nr 1605/3 i 1605/4Beata Kapusta2017-10-05
15:53:14
3Nabór na stanowisko urzędnicze do spraw kasy oraz księgowości podatków i opłat w Urzędzie Gminy w DomaniewicachDróżka Justyna2017-10-04
12:24:15
4Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej do lat trzech Beata Kapusta2017-09-29
13:40:05
5OGŁOSZENIE Wójta Gminy Domaniewice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy DomaniewiceBeata Kapusta2017-09-28
13:43:14
6Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej (przetarg III)Beata Kapusta2017-09-22
14:56:49
7Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Domaniewice Beata Kapusta2017-09-19
13:37:29
8Sesja XXXIV Rady Gminy z dnia 31 sierpnia 2017 rokuJarosław Czubiak2017-09-12
10:14:37
9Oświadczenia majątkowe za rok 2016.Jarosław Czubiak2017-09-12
09:30:19
10Oświadczenia majątkowe za rok 2016.Jarosław Czubiak2017-09-05
10:01:35
11OgłoszenieJarosław Czubiak2017-09-01
22:44:29
12WYKAZ nieruchomości położonej w obrębie Skaratki, oznaczonej jako działka nr 687, stanowiącej własność Gminy Domaniewice, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do lat trzech dotychczasowemu dzierżawcyJarosław Czubiak2017-09-01
22:15:04
13Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej (przetarg II)Beata Kapusta2017-08-31
12:08:51
14Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 2017Jarosław Czubiak2017-08-24
12:23:47
15Kalendarz odbioru odpadów komunalnych GMINA DOMANIEWICE 2017 rJarosław Czubiak2017-08-24
12:22:08
16Sesja XXXIII Rady Gminy z dnia 13 lipca 2017 rokuJarosław Czubiak2017-08-11
10:24:35
17Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiejBeata Kapusta2017-08-11
10:19:30
18OSTRZEŻENIE NR 44Dróżka Justyna2017-08-10
13:46:24
19KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY NR 42Beata Kapusta2017-08-09
15:05:31
20KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY NR 4Beata Kapusta2017-08-04
07:44:47
21KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY NR 2Beata Kapusta2017-08-02
11:33:58
22Rejestr umów Urzędu Gminy w DomaniewicachJarosław Czubiak2017-08-02
10:18:32
23Sprawozdawczość za rok 2017Beata Kapusta2017-08-02
10:14:32
24Sesja XXXII Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2017 rokuJarosław Czubiak2017-07-28
07:00:25
25Sesja XXXI Rady Gminy z dnia 25 maja 2017 rokuJarosław Czubiak2017-07-28
06:47:33
26O B W I E S Z C Z E N I AJarosław Czubiak2017-07-24
17:53:01
27II NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Domaniewice, położonych w Domaniewicach oznaczonych jako działki nr 1605/3 i 1605/4 Beata Kapusta2017-07-21
14:55:24
28Przebudowa drogi w m. Domaniewice - ul. Akacjowa.(przetarg II)Beata Kapusta2017-07-21
14:48:33
29I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Domaniewice, oznaczonej jako działka nr 612/2, położonej w miejscowości Lisiewice Duże, gmina DomaniewiceBeata Kapusta2017-07-20
14:48:30
30Wójt Gminy Domaniewice informuje, iż w dniu 19 lipca 2017 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został wywieszony, na okres 21 dni, wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem na okres do trzech lat dotychczasowym najemcomBeata Kapusta2017-07-19
13:16:32
31Wójt Gminy Domaniewice informuje, iż w dniu 14 lipca 2017 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został wywieszony, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości - działka nr 685/1 obręb Skaratki, będącej własnością Gminy Domaniewice przeznaczonej do wydzierżawieniaBeata Kapusta2017-07-17
07:34:11
32ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIEJarosław Czubiak2017-07-12
18:15:49
33OSTRZEŻENIE Meteorologiczne Nr 34Beata Kapusta2017-07-10
12:03:28
34PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 R.- aktualizacja I Jarosław Czubiak2017-07-10
11:57:53
35OSTRZEŻENIE Meteorologiczne Nr 32Beata Kapusta2017-07-07
10:18:25
36„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Stroniewice, gm. Domaniewice” (Przetarg II)Beata Kapusta2017-07-05
11:52:19
37Sprawozdawczość za rok 2016Beata Kapusta2017-07-05
10:02:02
38Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnymBeata Kapusta2017-07-05
07:24:41
39Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnymDróżka Justyna2017-07-04
14:22:53
40Oświadczenia majątkowe 2016Jarosław Czubiak2017-06-28
08:57:43
41Oświadczenia majątkowe za rok 2016.Jarosław Czubiak2017-06-28
08:49:23
42Oświadczenia majątkowe za rok 2016.Jarosław Czubiak2017-06-28
08:48:30
43Oświadczenia majątkowe za rok 2016.Jarosław Czubiak2017-06-28
08:46:42
44GMINNY OŚRODEK KULTURY W DOMANIEWICACH - ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ TRANSPORTOWĄ -WYJAZD KALINY NA FESTIWAL DO MACEDONIIBeata Kapusta2017-06-27
11:49:08
45Remont pomieszczeń w związku z utworzeniem przedszkola w wyniku przekształcenia oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowejBeata Kapusta2017-06-23
08:49:53
46Przebudowa drogi w m. Domaniewice - ul. Akacjowa.Beata Kapusta2017-06-22
15:07:17
47I N F O R M A C J AJarosław Czubiak2017-06-12
15:06:40
48Wzory druków i formularzyJarosław Czubiak2017-06-09
09:47:37
49„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Stroniewice, gm. Domaniewice”Jarosław Czubiak2017-06-02
15:13:14
50Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 rokuJarosław Czubiak2017-05-31
11:46:21
Powrót
 
Menu Podmiotowe

 
Ranking stron
 
Sprawy
Klucz:
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Zofia Sut   Napisz wiadomość
    Tel: 0-46 838-35-22
Jarosław Czubiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Dróżka Justyna   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66
Beata Kapusta   Napisz wiadomość
    Tel: Brak


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
1455763 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij