Menu Przedmiotowe
 
Pomoc społeczna
 
 
Tablica ogłoszeń
>Ogłoszenia i komunikaty 2018.
>Ogłoszenia, komunikaty.
>Gospodarka odpadami
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Domaniewice na lata 2008-2015
>Łowicka Grupa Rybacka - ogłoszenia
>Zakaz wstępu do lasów
>Informacje i ogłoszenia o zbędnym majątku ruchomym
>Komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
>Ogólnokrajowe mapy dostępu do stancjonarnej telefonii i szerokopasmowego internetu
>Ostrzeżenia meteorologiczne
>Ochrona ludności - informator
>Konsultacje
>Zarządzenia Wojewody Łódzkiego
>DECYZJE ŚRODOWISKOWE
>Środowisko
>Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych - obowiązujących na 2018 rok
>Strategia rozwoju gminy.
 
 
Majątek
>2003
>2004
>2005
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice 2018
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice
>GOK Domaniewice
 
 
Zamówienia publiczne
>Ogłoszenia o przetargach 2018
>Ogłoszenia o przetargach 2017
>Ogłoszenia o przetargach 2016
 
 
Rejestry, ewidencje. archiwa
 
 
Dane publiczne
>Dokumenty kontroli
>Stanowiska, wystąpienia,oceny
 
 
Zagospodarowanie przestrzenne
>Obwieszczenia
>Ogłoszenia
>Plany zagospodarowania przestrzennego
>Tereny inwestycyjne
>Warunki zabudowy
>Studium uwarunkowań
 
 
Gospodarka nieruchomościami
>Ogłoszenia o przetargach 2018
> Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018
>Ogłoszenia o przetargach
>Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
>Usunięcie drzew.
 
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
 
RODO - informacje
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 
 
Rejestr umów zawartych przez Gminę Domaniewice - aktualizowany na koniec każdego miesiąca
>2018
>2017
 
 
Urząd Stanu Cywilnego
>Wzory druków i formularzy
 
Programy
www.domaniewice.bipst.pl

Statystyka wyświetleń wszystkich wiadomości dla
Gmina Domaniewice
Lp. Wiadomość Ilość odsłon
1Zapytanie o cenę:90863
2Zapytanie ofertowe na: „Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Domaniewice w sezonie oświetleniowym w 2013r.” 89313
3Zapytanie ofertowe na: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Domaniewice w sezonie zimowym 2013”89207
4Zapytanie ofertowe na: Usuwanie awarii sieci wodociągowych, ujęć wody i sieci kanalizacji na terenie gminy Domaniewice w 2013 roku89025
5ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację projektu \\83427
6Zapytanie ofertowe na: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Domaniewice w sezonie zimowym 2014”79364
7Zapytanie ofertowe na: „Usuwanie awarii sieci wodociągowych, ujęć wody i sieci kanalizacji na terenie gminy Domaniewice w 2014 roku”79301
8Zapytanie ofertowe na: „Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Domaniewice w sezonie oświetleniowym w 2014r.” 79297
9Zapytanie ofertowe na: 77978
10ZAPYTANIE OFERTOWE NA REWITALIZACĘ CENTRUM MIEJSCOWOŚCI STRONIEWICE75980
11Zapytanie ofertowe na: 56528
12ZAPYTANIE OFERTOWE na „Termomodernizację budynku OSP w Sapach”32798
13Zapytanie ofertowe - Remont pomieszczenia sanitarnego w budynku Ośrodka Zdrowia w Domaniewicach26522
14Zobacz co piszą o Gminie Domaniewice na portalu PolskaNiezwykla.pl21548
15Wykaz osób, które otrzymały nagrody za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w 2011 roku.21512
16Zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwziecia polegającego na przebudowie jednotorowej napowietrznej linii 110 kV relacji Głowno-Łowicz21142
17Obwieszczenie Czatolin21065
18Wykaz zadań o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne gminy inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego20859
19Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego20804
20Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizaję przedsięwzięcia i wystąpienu do organów współdziałajacych20780
21Nagrody za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym 201220608
22Wójt Gminy Domaniewice informuje, że od dnia 9 lipca 2012 r.20394
23[Brak tematu]20367
24[Brak tematu]20322
25Ogłoszenie - głośna próba syren alarmowych20298
26PRZYSTANEK happy bus 201220270
27OGŁOSZENIE 20209
28OBWIESZCZENIE z dnia 12.10.2012r. w sprawie: 1. Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Domaniewice. 2. Prognozy oddziaływania na środowisko. 2. Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Domaniewice.20132
29Informacja o programie wykonania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - w latach 2014 - 202020068
30Zaproszenie19946
31Wykaz zadań o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne gminy inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 19502
32Wyłączania naziemnej telewizji analogowej19468
33Wykaz osób które otrzymały nagrody w 2013 roku19261
34Gospodarka odpadami.19182
35 Zaproszenie na zbiórkę krwi19126
36Ogłoszenie o zatrudnieniu19032
37Zaproszenie na zbiórkę krwi 14.07.2013 r.18606
38POSTANOWIENIE 18467
39O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Domaniewice ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż autobusu18430
40Opłaty za odbiór odpadów komunalnych za III kwartał 2013 roku 18243
41O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Domaniewice ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż autobusu18139
42GMINA DOMANIEWICE OGŁASZA rokowania na sprzedaż mienia ruchomego18009
43Wykaz zadań o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne gminy inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i17453
44Informacja o zbiórce odpadów wielkogabarytowych17175
45Wykaz osób, które otrzymały nagrody za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w 2014 roku17152
46OGŁOSZENIE Wójt Gminy Domaniewice ogłasza konkursy na stanowiska:16902
47ZARZĄDZENIE NR 28/2014 WÓJTA GMINY DOMANIEWICE z dnia 19 maja 2014 r. 16768
48Ogłoszenie16589
49Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Domaniewice w 2016 – 2017 roku16370
50Informacja16325
51Sprzedaż nieruchomości w Reczycach i Skaratkach - 15 maja 2012r.16172
52Sprzedaż nieruchomości w Domaniewicach, Reczycach i Skaratkach pod Rogóźno16090
53Łódzka Kolej Aglomeracyjna15337
54sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice położonych w Domaniewicach15326
55Informacja15210
56Ośrodek Zdrowia dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych!15201
57Podatki 2015r.14924
58Wykaz zadań o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne gminy inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i14802
59Domaniewice zapraszają do biegania14701
60V Sesja Rady Gminy14680
61Wykaz osób, które otrzymały nagrody za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w 2015 roku.14634
62„Wójt Gminy Domaniewice informuje, iż w dniu 27 lutego 2015 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy zostały wywieszone, na okres 21 dni, nastepujące wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice: 1. wykaz niezabudowanych nieruchomości położon14582
63sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice, położonych w Domaniewicach.14555
64Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w gruncie stanowiącego własność Gminy Domaniewice14548
65RUSZA KONKURS DZIAŁAJ LOKALNIE 201514520
66Aktualizacja planów gospodarowania wodami14421
67 II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice, położonych w Domaniewicach13878
68Festyn Ludowy13786
69Zarządzenie Nr 9/14 Wójta Gminy Domaniewice z dnia 7 marca 2014 r.13744
70INFORMACJA13619
71Zarządzenie Nr 30/14 Wójta Gminy Domaniewice z dnia 15 maja 2014 r.13462
72WÓJT GMINY DOMANIEWICE ogłasza nieograniczony przetarg ustny NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Domaniewice położonych w Domaniewicach, Lisiewicach Małych i Lisiewicach Dużych13393
73Informacja13274
74IV NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Domaniewice położonych w Domaniewicach13232
75III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Domaniewice położonego w Domaniewicach13216
76Informacja12987
77Ogłoszenie12971
78OGŁOSZENIE12808
79Informacja12795
80Obwieszczenie12720
81OGŁOSZENIE12689
82WÓJT GMINY DOMANIEWICE ogłasza V nieograniczony przetarg ustny NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Domaniewice położonych w Domaniewicach12674
83Wójt Gminy Domaniewice ogłasza IV nieograniczony przetarg ustny na SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w gruncie stanowiącego własność Gminy Domaniewice położonego w Domaniewicach12665
84WÓJT GMINY DOMANIEWICE ogłasza II nieograniczony przetarg ustny NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Domaniewice położonych w gminie Domaniewice12652
85Apel12560
86Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łowicka” serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Domaniewice do włączenia się w proces budowy Lokalnej Strategii Rozwoju12429
87Łowicka Grupa Rybacka prowadzi prace nad Lokalną Strategią Rozwoju na nowy okres programowania, tj. lata 2014 – 2020.12415
88INFORMACJA - W związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi –susza, została wszczęta procedura związana z szacowaniem strat w uprawach rolnych – łąki i pastwiska i uruchamiania pomocy w formie kredytu preferencyjnego12400
89Zawiadomienie12392
90Ogłoszenie12270
91Wójt Gminy Domaniewice ogłasza przetargi nieograniczone ustne na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice11775
92Wójt Gminy Domaniewice ogłasza NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Domaniewice położonej w miejscowości Skaratki, gmina Domaniewice11608
93„Przebudowa drogi w miejscowości Strzebieszew oraz w miejscowości Skaratki pod Rogóźno na terenie gminy Domaniewice”11580
94Projekt uchwały11470
95Ogłoszenie w sprawie zmiany planu11451
96Urząd Gminy w Domaniewicach11422
97informacja11410
98Informacja11387
99Informacja - projekt11148
100ZOSTAŃ PARTNEREM KARTY DUŻEJ RODZINY11147
101Wójt Gminy Domaniewice ogłasza II NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Domaniewice położonej w miejscowości Skaratki, gmina Domaniewice11016
102NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY 10849
103Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego na fragmencie obszaru wsi Domaniewice 10281
104Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego na fragmencie obszaru wsi Reczyce 10253
105[Brak tematu]10248
106Wykaz zadań o udzielenie dotacji podmiotom10070
107OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Domaniewice 10042
108Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych10037
109„Przebudowa drogi w miejscowości Domaniewice - ul. Leśna”9938
110„Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego”9836
111„Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Skaratkach”9759
112Spotkanie informacyjne pn. „Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój”. 9676
113Obwieszczenie Czatolin9660
114WÓJT GMINY DOMANIEWICE I GMINNY OŚRODEK KULTURY W DOMANIEWICACH ZAPRASZAJĄ NA GMINNY DZIEŃ KOBIET 6 MARCA 2016R.9569
115Rejestru, ewidencje, archiwa9516
116Wójt Gminy Domaniewice ogłasza NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Domaniewice położonej w miejscowości RECZYCE, gmina Domaniewice9487
117Informacja9426
118Wykaz9405
119Wójt Gminy Domaniewice ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Domaniewicach9196
120ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania9070
121 „Wójt Gminy Domaniewice informuje, iż w dniu 20 marca 2015r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został wywieszony, na okres 21 dni, wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem na okres do trzech lat”.8962
122Obwieszczenie8789
123Obwieszczenie8742
124Informacja8692
125Przebudowa drogi w miejscowości Domaniewice - ul. Leśna8618
126Nabór na stanowisko d/s gospodarki komunalnej i nwestycji8590
127VIII Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich8512
128Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku8498
129NABÓR NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej8491
130Nabór na stanowisko urzędnicze do spraw organizacyjno-kadrowych8452
131Informacja8447
132[Brak tematu]8245
133Informacja8235
134INFORMACJA8097
135Wyniki otwartego konkursu ofert.8077
136OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Domaniewice8054
137[Brak tematu]8044
138INFORMACJA DLA WŁASCICIELI LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA7765
139Wójt Gminy Domaniewice oraz Zarząd Oddziału Gminnego OSP w Domaniewicach serdecznie zapraszają na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze,7347
140Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaniewicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego7201
141Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaniewicach ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze pracownik socjalny.6919
142Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaniewicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczenia wychowawczego6891
143[Brak tematu]6813
144[Brak tematu]6612
145Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających 6485
146Informacja dotyczaca zaopatrywania świń przemieszczanych do miejsca położonego na terytorium RP6482
147Środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika z zapleczem socjalnym i infrastruktura towarzyszącą na działce nr 468 w miejscowości Strzebieszew, gmina Domaniewice6363
148Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - Kopalnie Surowców Mineralnych \\\\6321
149P O S T A N O W I E N I E NR 4/2012 Domaniewice 12.10.20126174
150Wójt Gminy Domaniewice ogłasza NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI, działka nr 549, stanowiącej własność Gminy Domaniewice położonej w miejscowości RECZYCE, gmina Domaniewice6089
151„Wójt Gminy Domaniewice informuje, iż w dniu 21.03.2016 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice, przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat, położonych w D6059
152Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.5956
153Plany zagospodarowania przestrzennego 5867
154Wójt Gminy Domaniewice ogłasza konkurs na stanowisko: Dyrektora Publicznego Przedszkola w Domaniewicach, ul. Główna 13, 99-434 Domaniewice, wraz z oddziałem zamiejscowym w Skaratkach, Skaratki 44a, 99-434 Domaniewice 5828
155DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 5805
156Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaniewicach ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze pracownik socjalny5790
157Obowiązukące uchwały5787
158DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 5758
159ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania 5651
160INFORMACJA O WYNIKU NABORU 5625
161Wykaz zadań o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku.5554
162 INFORMACJA O WYNIKU PONOWNEGO NABORU kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – samodzielne stanowisko pracy do spraw gospodarki gruntami, mienia gminy i dróg w Urzędzie Gminy w Domaniewicach5506
163Komunikaty PIORIN5500
164Wójt Gminy Domaniewice ogłasza konkurs na stanowisko: Dyrektora Publicznego Przedszkola w Domaniewicach, ul. Główna 13, 99-434 Domaniewice, wraz z oddziałem zamiejscowym w Skaratkach, Skaratki 44a, 99-434 Domaniewice 5455
165Postanowienie 5361
166Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Domaniewice, oznaczonej jako działka nr 549, położonej w miejscowości Reczyce, obręb Reczyce, gmina Domaniewice.5232
167Informacja5212
168Wykaz osób, którym przyznano nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie sportowym w 2016 roku.5192
169HARMONOGRAM 2014 r GMINA DOMANIEWICE5188
170OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających5185
171Ogłoszenia5128
172Ogłoszenie.5073
173OGŁOSZENIE Wójta Gminy Domaniewice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, fragmenty wsi: Domaniewice, Krępa, Reczyce i Stroniewice.5017
174[Brak tematu]4856
175Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż ciągnika rolniczego marki MTZ, model 12048A4786
176„Prognozy oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Domaniewice na lata 2016 - 2020”.4781
177Ołoszenie4776
178Ogłoszenie4765
179KOMUNIKAT NR 2 POWIATOWEGO LEKARZA WET.4711
180WÓJT GMINY DOMANIEWICE ogłasza III nieograniczony przetarg ustny NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Domaniewice położonych w gminie Domaniewice4689
181Ogłoszenie4648
182Statut Gminy4620
183ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE4546
184Deklaracje na podatek w 2014r,4376
185Zarządzenie4302
186Ogłoszenie4273
187Kalendarz odbioru odpadów komunalnych GMINA DOMANIEWICE 2015 r4269
188Wójt Gminy Domaniewice ogłasza IV nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Domaniewice, oznaczonej jako działka nr 549, położonej w miejscowości Reczyce, obręb Reczyce, gmina Domaniewice4228
189Nabór na wolne stanowisko do spraw organizacyjno-kadrowych w Urzędzie Gminy w Domaniewicach4141
190Wójt Gminy Domaniewice ogłasza I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Domaniewice, oznaczonej jako działka nr 657/1, położonej w miejscowości Skaratki, gmina Domaniewice4095
191Wójt Gminy Domaniewice ogłasza I NIEOGRANICZONE PRZETARGI USTNE NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Domaniewice, położonych w Domaniewicach oznaczonych jako działki nr 1605/3, 1605/4 i 1605/94083
192Nabór 20124078
193Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku4030
194Stawki podatku za 2014r.3917
195Zarządzenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rocznego programu współpracy Gminy Domaniewice 3905
196I N F O R M A C J A3891
197Środowisko3870
198POSTANOWIENIE3813
199Elektroniczna skrzynka podawcza3802
200Jednostki administracji pomocniczej3722
201Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym3643
202II NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Domaniewice, oznaczonej jako działka nr 657/1, położonej w miejscowości Skaratki, gmina Domaniewice3632
203OSTRZEŻENIE Meteorologiczne Nr 323624
204Konsultacje projektu uchwały rocznego programu współpracy Gminy Domaniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 3605
205Ogłoszenie-Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży3593
206Jednostki organizacyjne gminy3573
207OSTRZEŻENIE Meteorologiczne Nr 343571
208Wynik naboru3540
209OBWIESZCZENIE3483
210Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi.3450
211OBWIESZCZENIE3402
212Wynik naboru na wolne stanowisko3342
213Wójt Gminy Domaniewice ogłasza konkurs na stanowisko: Dyrektora Publicznego Przedszkola w Domaniewicach, ul. Główna 13, 99-434 Domaniewice, wraz z oddziałem zamiejscowym w Skaratkach, Skaratki 44a, 99-434 Domaniewice 3342
214WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY DOMANIEWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 3321
215Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Domaniewicach 3317
216KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY NR 43305
217Opis kompetencji stanowisk3302
218KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY NR 23279
219KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY NR 423236
220[Brak tematu]3203
221[Brak tematu]3202
222Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 20173102
223Wynik naboru na wolne stanowisko3092
224II NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Domaniewice, położonych w Domaniewicach oznaczonych jako działki nr 1605/3 i 1605/4 3081
225I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Domaniewice, oznaczonej jako działka nr 612/2, położonej w miejscowości Lisiewice Duże, gmina Domaniewice3080
226Informacja o wyniku naboru - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaniewicach3023
227Ogłoszenie2996
228Struktura organizacyjna2951
229[Brak tematu]2928
230Ogłoszenie-Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy2905
231O B W I E S Z C Z E N I A2893
232Rada Gminy2891
233ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania 2800
234Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Domaniewicach, ul. Główna 13, 99-434 Domaniewice 2769
235DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA DZIAŁKI NR EW. 413 OBRĘB KRĘPA GMINA DOMANIEWICE2756
236ZAPYTANIE OFERTOWE na: „Remont Świetlicy Wiejskiej w m. Reczyce” 2741
237PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 R.- aktualizacja I 2729
238„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Stroniewice, gm. Domaniewice”2727
239Remont pomieszczeń w związku z utworzeniem przedszkola w wyniku przekształcenia oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej2701
240INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO2657
241Uchwały2633
242Kalendarz odbioru odpadów komunalnych GMINA DOMANIEWICE 2016 r2582
243[Brak tematu]2561
244„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Stroniewice, gm. Domaniewice” (Przetarg II)2555
245Przebudowa drogi w m. Domaniewice - ul. Akacjowa.2532
246INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko pomocnicze – pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Domaniewicach2485
247ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH2435
248Wójt Gminy Domaniewice ogłasza III nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice, położonych w Domaniewicach oznaczonych jako działki nr 1605/3 i 1605/42422
249Wójt Gminy Domaniewice informuje, iż w dniu 14 lipca 2017 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został wywieszony, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości - działka nr 685/1 obręb Skaratki, będącej własnością Gminy Domaniewice przeznaczonej do wydzierżawienia2417
250Wójt Gminy Domaniewice informuje, iż w dniu 19 lipca 2017 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został wywieszony, na okres 21 dni, wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem na okres do trzech lat dotychczasowym najemcom2397
251Przebudowa drogi w m. Domaniewice - ul. Akacjowa.(przetarg II)2391
252[Brak tematu]2319
253[Brak tematu]2308
254 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO.2291
255Komunikat2270
256WÓJT GMINY DOMANIEWICE I GMINNY OŚRODEK KULTURY W DOMANIEWICACH ZAPRASZAJĄ NA GMINNY DZIEŃ KOBIET 6 MARCA 2016R.2246
257Zapytanie ofertowe2223
258Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej2204
259[Brak tematu]2179
260Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu w Skaratkach i Reczycach, gm. Domaniewice2148
261Nabór na stanowisko urzędnicze do spraw kasy oraz księgowości podatków i opłat w Urzędzie Gminy w Domaniewicach2145
262[Brak tematu]2133
263Sprawozdanie za 2007r.2107
264Deklaracje i stawki podatku na 2016r.2085
265WYKAZ nieruchomości położonej w obrębie Skaratki, oznaczonej jako działka nr 687, stanowiącej własność Gminy Domaniewice, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do lat trzech dotychczasowemu dzierżawcy2077
266INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko pomocnicze-pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Domaniewicach2052
267INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Na stanowisko pomocnicze – pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Domaniewicach2024
268Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Domaniewicach wraz z ciągiem żywieniowym2009
269Oświadczenia majatkowe złożone przez radnych Rady Gminy Domaniewice w zwiazku z rozpoczęciem kadencji na lata 2010 - 20141960
270[Brak tematu]1949
271[Brak tematu]1947
272[Brak tematu]1929
273Remont sali widowiskowej GOK w Domaniewicach1914
274Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej do lat trzech 1902
275Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej (przetarg II)1896
276Zarządzenie Nr 53/16 Wójta Gminy Domaniewice z dnia 6 lipca 2016 roku w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Domaniewicach wraz z oddziałem zamiejscowym w Skaratkach1885
277500+1873
278[Brak tematu]1871
279[Brak tematu]1829
280Sprawozdanie za 2008 rok1827
281Kalendarz odbioru odpadów komunalnych GMINA DOMANIEWICE 2017 i 2018r.1796
282Informacja1761
283[Brak tematu]1759
284Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Domaniewice 1744
285Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej (przetarg III)1727
286Informacje1680
287[Brak tematu]1671
288Dostawa paliw1646
289Oświadczenia majątkowe za 2010 rok1619
290Sprawozdawczość za 2010r.1611
291Wykaz nieruchomości drogowych położonych w obrębie Reczyce, gmina Domaniewice przeznaczonych do wydzierżawienia dotychczasowemu dzierżawcy na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym1607
292Sprawozdawczość za 2009r.1591
293[Brak tematu]1586
294OGŁOSZENIE1548
295[Brak tematu]1520
296Przebudowa dróg gminnych nr 105111E, 105137E, 105143E w miejscowości Reczyce gmina Domaniewice1478
297Sesja XXIV z dnia 27 marca 2013r.1427
298[Brak tematu]1424
299Sesja XXIII z dnia 29 stycznia 2013r.1387
300Oświadczenie majatkowe złożone przez radnych w zwiazku z zakończeniem kadencji1377
301[Brak tematu]1368
302Wybory - ogłoszenia.1366
303Sesja XXVI z dnia 27 czerwca 2013r.1347
304Deklaracje i stawki podatku na 2017r.1302
305Sesja XXV z dnia 28 maja 2013 r.1280
306Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 r.1278
307Sesja XXIX z dnia 18 listopada 2013r.1266
308Wykaz lokali użytkowych położonych w Domaniewicach przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej do lat trzech dotychczasowemu najemcy1255
309Informacja o wyniku naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze do spraw organizacyjno-kadrowych w Urzędzie Gminy w Domaniewicach1251
310UTRZYMANIE GMINNYCH DRÓG GRUNTOWYCH NA TERENIE GMINY DOMANIEWICE - NAWOŻENIE I PLANTOWANIE POSPÓŁKI W ILOŚCI 6000 TON1242
311XVIII Sesja – 26 lipca 2012r.1242
312Oświadczenie majątkowe złożone w zwiazku z objęciem funkcji Wójta Gminy Domaniewice1241
313Sesja XXVIII z dnia 19 września 2013 r.1241
314Sesja XXVII z dnia 30 sierpnia 2013 roku1235
315 OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE 2016r.1223
316Sesja IV z dnia 27 stycznia 2015 r.1223
317Sesja XXII z dnia 28 grudnia 2012r.1179
318Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów1177
319Sesja VI z dnia 26 marca 2015 r.1172
320Budowa parkingu oraz obiektów małej architektury wraz z utwardzeniem terenu w Domaniewicach1163
321Sesja V z dnia 24 lutego 2015 r.1153
322XXII Sesja Rady Gminy.1152
323[Brak tematu]1137
324[Brak tematu]1135
325Sesja XXX z dnia 30 grudnia 2013r.1130
326XIX Sesja – 14 września 2012r.1128
327XX Sesja Rady Gminy - 22 października 2012 r 1128
328Przetarg na opał1123
329XXV Sesja Rady Gminy.1121
330Sesja VIII z dnia 28 maja 2015 r.1111
331Sprawozdawczość za rok 2013 i 2014.1103
332[Brak tematu]1102
333Sesja IX z dnia 23 czerwca 2015 r.1088
334XXI Sesja Rady Gminy - 23 listopada 2012 r1088
335Sesja VII z dnia 30 kwietnia 2015 r.1086
336[Brak tematu]1078
337O B W I E S Z C Z E N I A 1075
338Sesja X z dnia 9 lipca 2015 r.1065
339Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Domaniewice w 2018 roku1038
340Zarządzenia1038
341Sesja XI z dnia 10 września 2015 r.1033
342[Brak tematu]1025
343Zarządzenia1025
344Sesja XIV z dnia 20 listopada 2015 r.1024
345[Brak tematu]1022
346[Brak tematu]1020
347[Brak tematu]1015
348[Brak tematu]1014
349[Brak tematu]1014
350[Brak tematu]1009
351[Brak tematu]1008
352[Brak tematu]1008
353Sesja nr XVI z dnia 29 grudnia 2015 r.999
354[Brak tematu]996
355[Brak tematu]996
356[Brak tematu]984
357[Brak tematu]982
358Uchwały 23.02.2011982
359GMINNY OŚRODEK KULTURY W DOMANIEWICACH - ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ TRANSPORTOWĄ -WYJAZD KALINY NA FESTIWAL DO MACEDONII979
360Uchwały975
361[Brak tematu]973
362XX Sesja – 22 październik 2012r.973
363Zarządzenia972
364Zarządzenie970
365[Brak tematu]966
366[Brak tematu]962
367Sesja XII z dnia 17 września 2015 r.960
368[Brak tematu]957
369XXISesja – 23 listopada 2012r.957
370[Brak tematu]954
371[Brak tematu]954
372[Brak tematu]953
373[Brak tematu]952
374[Brak tematu]952
375Sesja XV z dnia 3 grudnia 2015 r.952
376[Brak tematu]951
377[Brak tematu]951
378Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Domaniewicach o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z podbudową950
379[Brak tematu]948
380[Brak tematu]948
381[Brak tematu]946
382[Brak tematu]946
383Oświadczenie majatkowe złożone w zwiazku z zakończeniem kadencji946
384Sesję Rady Gminy XXXVII946
385[Brak tematu]945
386[Brak tematu]942
387[Brak tematu]941
388[Brak tematu]940
389[Brak tematu]939
390[Brak tematu]938
391[Brak tematu]937
392Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.935
393[Brak tematu]933
394 Zarządzenie Nr 90/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na obszarze województwa łódzkiego.932
395[Brak tematu]931
396[Brak tematu]931
397Zarządzenia930
398[Brak tematu]929
399[Brak tematu]928
400ZARZĄDZENIE Nr 25/2014 Wójta Gminy Domaniewice z dnia 05 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych 928
401[Brak tematu]922
402[Brak tematu]922
403[Brak tematu]921
404[Brak tematu]919
405[Brak tematu]919
406[Brak tematu]919
407[Brak tematu]919
408[Brak tematu]919
409[Brak tematu]918
410[Brak tematu]918
411Oświadczenie za 2010r.918
412Sesja XIII z dnia 29 października 2015 r.916
413[Brak tematu]915
414Oświadczenia majątkowe za 2010 rok915
415Zarządzenia915
416[Brak tematu]913
417[Brak tematu]912
418[Brak tematu]912
419PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 R.911
420Uchwały911
421Uchwały910
422[Brak tematu]909
423[Brak tematu]907
424[Brak tematu]907
425[Brak tematu]906
426zarządzenia 12.2010904
427[Brak tematu]902
428[Brak tematu]900
429[Brak tematu]896
430Sesja XXXVII z dnia 25 czerwca 2014 r.896
431[Brak tematu]895
432Uchwały sesji XXXV z 2 marca 2010r.892
433Sesja XXXIV z dnia 28 marca 2014 r.891
434[Brak tematu]890
435[Brak tematu]889
436[Brak tematu]889
437[Brak tematu]888
438[Brak tematu]887
439Wybory do PE 2014886
440[Brak tematu]884
441[Brak tematu]884
442[Brak tematu]884
443[Brak tematu]883
444Uchwały sesji XXXIV z 29 stycznia 2010r.881
445[Brak tematu]879
446[Brak tematu]874
447[Brak tematu]873
448[Brak tematu]870
449[Brak tematu]869
450[Brak tematu]869
451[Brak tematu]868
452[Brak tematu]865
453Zarządzenia865
454Alicja Barbara Szymajda864
455[Brak tematu]860
456[Brak tematu]856
457Sesja XXXV z dnia 23 kwietnia 2014 roku856
458[Brak tematu]855
459Oświadczenie majątkowe za 2010r.854
460[Brak tematu]852
461[Brak tematu]852
462[Brak tematu]852
463[Brak tematu]850
464Ankieta848
465Sesja XVII Rady Gminy z dnia 26 stycznia 2016 roku848
466[Brak tematu]847
467[Brak tematu]846
468[Brak tematu]845
469Uchwały XIII Sesji - 28 grudnia 2007r.844
470[Brak tematu]842
471[Brak tematu]842
472[Brak tematu]842
473[Brak tematu]842
474[Brak tematu]841
475[Brak tematu]841
476[Brak tematu]841
477[Brak tematu]839
478[Brak tematu]838
479[Brak tematu]837
480[Brak tematu]837
481[Brak tematu]835
482Uchwały 31.03.2011833
483[Brak tematu]832
484[Brak tematu]830
485Rejestr umów Urzędu Gminy w Domaniewicach827
486[Brak tematu]826
487[Brak tematu]822
488[Brak tematu]821
489[Brak tematu]820
490Oświadczenia za 2008r.820
491[Brak tematu]818
492[Brak tematu]817
493Wzory druków i formularzy817
494[Brak tematu]815
495[Brak tematu]814
496[Brak tematu]814
497Sesja XXXVI z dnia 27 maja 2014 r.814
498Uchwała sesji XXXII z 16 grudnia 2009813
499[Brak tematu]812
500[Brak tematu]811
501[Brak tematu]810
502[Brak tematu]806
503[Brak tematu]804
504[Brak tematu]804
505Sesja XXXII z dnia 21 lutego 2014 r.804
506[Brak tematu]802
507Sesja XXXIX z dnia 25 września 2014r801
508Zarządzenia 05.2010800
509[Brak tematu]799
510Sesja XXXI z dnia 29 stycznia 2014 r.799
511Zarządzenia 06.2010799
512[Brak tematu]798
513Oświadczenie za 2011r.797
514sesja VII 28 czrewca 2011795
515[Brak tematu]794
516[Brak tematu]791
517[Brak tematu]791
518Sesja XVII - 30 czerwca790
519[Brak tematu]789
520[Brak tematu]787
521[Brak tematu]786
522[Brak tematu]786
523[Brak tematu]784
524Zarządzenia Wójta Gminy - wrzesień 2007783
525[Brak tematu]782
526[Brak tematu]781
527[Brak tematu]780
528[Brak tematu]780
529[Brak tematu]779
530[Brak tematu]776
531Wybory 2011775
532[Brak tematu]774
533Sesja XXXVIII z dnia 08 sierpnia 2014 r.774
534Sprawozdawczość za 2011r.774
535[Brak tematu]773
536Sesja XVIII Rady Gminy z dnia 30 marca 2016 roku773
537Wybory - ogłoszenia. 772
538[Brak tematu]771
539[Brak tematu]771
540[Brak tematu]770
541[Brak tematu]770
542Sprawozdawczość za 2012r.769
543XLII Sesja - 09 listopada769
544Uchwała sesji XXX z 30 listopada 2009767
545[Brak tematu]766
546Oświadczenia majątkowe za 2009 rok765
547[Brak tematu]760
548[Brak tematu]758
549XI Sesja 29.09.2011758
550[Brak tematu]756
551[Brak tematu]754
552[Brak tematu]753
553Oświadczenia majątkowe za 2010 rok752
554[Brak tematu]747
555[Brak tematu]745
556[Brak tematu]743
557Wójt Gminy743
558[Brak tematu]737
559[Brak tematu]735
560Uchwały 30.12.2010734
561[Brak tematu]733
562Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym733
563[Brak tematu]732
564[Brak tematu]728
565zarządzenia 11.2010728
566[Brak tematu]727
567[Brak tematu]727
568Oświadczenia majątkowe za 2009 rok - koniec kadencji727
569Uchwała z sesji XXIV z 30 czerwca 2009726
570Sesja XXVIII722
571Zarządzenia 07.2010r.720
572Oświadczenie za 2012r.719
573[Brak tematu]716
574Sesja XL z dnia 4 listopada 2014 r.716
575Uchwała sesji XXXI z 11 grudnia 2009715
576Uchwały 31.05.2011715
577[Brak tematu]710
578Strategia rozwoju gminy.708
579[Brak tematu]706
580Sesja XIX Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2016 roku706
581Informacje705
582Sesja II z dnia 9 grudnia 2014 r.704
583[Brak tematu]702
584[Brak tematu]701
585Sesja I z dnia 1 grudnia 2014 r.697
586[Brak tematu]693
587[Brak tematu]691
588Kierownicy jed. org.691
589Zarządzenia 09.2010691
590Ogłoszenie690
591[Brak tematu]689
592[Brak tematu]687
593„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Stroniewice, gm. Domaniewice”682
594Pracownicy 2009680
595[Brak tematu]679
596Oświadczenie majątkowe za 2010r.679
597Uchwały sesji XXXIII z 29 grudnia 2009679
598Uchwały sesji XXXVIII z 29 czerwca679
599[Brak tematu]678
600Zarządzenia - sierpień 2011677
601[Brak tematu]675
602Sesja XXIX675
603[Brak tematu]674
604XV Sesja - 28 marca 2012674
605Zarządzenia 04.2010670
606Sesja XX Rady Gminy Domaniewice z dnia 24 maja 2016 r.667
607[Brak tematu]665
608[Brak tematu]665
609Zarządzenia 03.2010665
610Zofia Sut 664
611Sesja III z dnia 29 grudnia 2014 r.661
612[Brak tematu]660
613XIX Sesja - 14 września 2012r659
614Zarządzenia 08.2010r.659
615Sesja XXI Rady Gminy Domaniewice z dnia 17 czerwca 2016r.658
616Zarządzenia 02.2010655
617OGŁOSZENIE653
618[Brak tematu]651
619Uchwała z sesji XXVII z 31 lipca 2009650
620zarządzenia 10.2010649
621IX Sesja - 19 sierpnia646
622[Brak tematu]642
623Oświadczenie za 2012r.642
624[Brak tematu]641
625[Brak tematu]640
626Ogłoszenia640
627Sesja XXII Rady Gminy Domaniewice z dnia 21 lipca 2016r.640
628Uchwały 28.12.2011638
629[Brak tematu]634
630[Brak tematu]633
631[Brak tematu]630
632OGŁOSZENIE Wójta Gminy Domaniewice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice na fragmencie wsi Reczyce.628
633Uchwały XVII Sesji - 27 czerwca 617
634Zarządzenia 06.2009617
635Oświadczenie za 2013r.614
636XLI Sesja613
637Oświadczenia majatkowe złożone przez radnych Rady Gminy Domaniewice w zwiazku z rozpoczęciem kadencji na lata 2014 - 2018610
638Zarządzenia - luty 2012599
639Zarządzenia 10.2011599
640Oświadczenia za 2013r.596
641X Sesja - 31 sierpnia596
642Zarządzenia - styczeń 2012594
643Oświadczenie za 2012r..593
644Zarządzenia 12.2009593
645Zarządzenia 09.2009591
646Sesja XXIII z dnia 30 sierpnia 2016 roku588
647sesja XIV588
648[Brak tematu]587
649Oświadczenie za 2011r.587
650Oświadczenie za 2012r.587
651Oświadczenie za 2012r.573
652Przebudowa drogi i skrzyżowania na terenie gminy Domaniewice573
653Zarządzenia 10.2009572
654Zarządzenia 08.2009565
655Zarządzenia 07.2009562
656Zarządzenia 11.2009560
657Sesja XXIV z dnia 30 września 2016 r.557
658Oświadczenie za 2011r.554
659OSTRZEŻENIE NR 44551
660Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji Rady Gminy 2010-2014548
661Oświadczenie za 2011r.546
662Sesja XXV z dnia 10 listopada 2016 r.544
663Uchwały XVI Sesji - 18 maja542
664Sprawozdawczość za rok 2015538
665OGŁOSZENIE536
666Oświadczenie za 2013r.535
667Oświadczenie majątkowe złożone w zwiazku z ponownym objęciem funkcji Wójta Gminy Domaniewice528
668Oświadczenie za 2012r.521
669Oświadczenia majątkowe złożone przez radnych Rady Gminy Domaniewice za rok 2014.519
670Oświadczenia za 2014r.518
671Oświadczenia za 2013r.516
672[Brak tematu]513
673Oświadczenie za 2013r.502
674Oświadczenie za 2011r.500
675Oświadczenie za 2014r.499
676Oświadczenie za 2011r.497
677Sesja XXVI z dnia 29 grudnia 2016 r.492
678ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Skaratkach487
679Ogłoszenia484
680Komisje Rady Gminy Domaniewice 2014 - 2018482
681[Brak tematu]479
682Oświadczenie za 2013r.475
683Oświadczenia majątkowe467
684Oświadczenie za 2014r.451
685Oświadczenie za 2014r.420
686Sesja XXVII Rady Gminy z dnia 27 stycznia 2017 roku409
687Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych- podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych. Deklaracje na podatek od środków transportowych 2018408
688Oświadczenie za 2014r.404
689Sesja XXVIII Rady Gminy z dnia 3 marca 2017 roku404
690Przebudowa drogi i skrzyżowania na terenie gminy Domaniewice (przetarg II)400
691Zawiadomienie398
692Oświadczenia majątkowe za rok 2015.385
693OSTRZEŻENIE Nr 62375
694KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY NR 1368
695Oświadczenia majątkowe za rok 2015.368
696XXXIX sesja355
697[Brak tematu]339
698Sesja XXIX Rady Gminy z dnia 31 marca 2017 roku321
699Ochrona ludności - informator319
700Sesja XXX Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2017 roku315
701Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej do lat trzech 310
702Oświadczenia majątkowe za rok 2015.304
703Oświadczenia majątkowe za rok 2015.301
704Inwestycje celu publicznego299
705Zarządzenie295
706Strategia rozwoju gminy.294
707Sprawozdawczość za rok 2016293
708Oświadczenia majątkowe za rok 2015.291
709Sesja XXXI Rady Gminy z dnia 25 maja 2017 roku284
710Sesja XXXII Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2017 roku282
711 Zmiana Ostrzeżenia Nr 6277
712Obwieszczenie nr 247274
713Obwieszczenie nr 249273
714Obwieszczenie nr 248271
715Sesja XXXIII Rady Gminy z dnia 13 lipca 2017 roku270
716Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 r.269
717Oświadczenia majątkowe za rok 2015.254
718Studium uwarunkowań.251
719Obwieszczenie 249
720Sesja XXXIV Rady Gminy z dnia 31 sierpnia 2017 roku249
721Oświadczenia majątkowe 2016248
722Sprawozdawczość za rok 2017241
723Oświadczenia majątkowe za rok 2016.211
724Oświadczenia majątkowe za rok 2016.209
725Oświadczenia majątkowe za rok 2016.197
726Sesja XXXV Rady Gminy z dnia 21 września 2017194
727Sesja XXXVI Rady Gminy z dnia 16 listopada 2017189
728Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 10184
729Sesja XXXVII Rady Gminy z dnia 7 grudnia 2017r.184
730Sesja XXXVIII Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2017r.179
731Oświadczenia majątkowe za rok 2016.174
732Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 17162
733Oświadczenia majątkowe za rok 2016.146
734Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 19142
735Sesja XXXIX Rady Gminy z dnia z dnia 23 stycznia 2018 r.139
736Ogłoszenie122
737O D P A D Y.120
738RODO - informacje115
739 Ostrzezenie - powiat lowicki na dzień 21.06.2018r.113
740Sesja sesja XLI Rady Gminy z dnia 5 kwietnia 2018 r.107
741Sesja sesja XL Rady Gminy z dnia 23 marca 2018 r.102
742[Brak tematu]90
743[Brak tematu]90
744Sesja XLII Rady Gminy z dnia 24 maja 2018r83
745Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 480
746Trening systemu ostrzegania i alarmowania.77
747Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. 67
748Sesja XLIII Rady Gminy z dnia 20 czerwca 2018r60
749Komunikat meteorologiczny z godz. 05:06 dnia 16.07.201851
750[Brak tematu]47
751Oświadczenia majątkowe za rok 2017r.47
752Oświadczenia majątkowe za rok 2017r.40
753Oświadczenia majątkowe za rok 2017r.39
754Oświadczenia majątkowe za rok 2017r.38
755Oświadczenia majątkowe za rok 2017r.37
756Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 1436
757Oświadczenia majątkowe za rok 2017r.36
758Sprawozdawczość za rok 2018r.35
759Ostrzeżenie Nr 1630
760Ostrzeżenie Nr 1826
761Sesja nr XLIV z dnia 19 lipca 2018 r.25
762Ostrzeżenie metrologiczne 21 22
Powrót
 
Menu Podmiotowe

 
Ranking stron
 
Sprawy
Klucz:
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Zofia Sut   Napisz wiadomość
    Tel: 0-46 838-35-22
Beata Kapusta   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Jarosław Czubiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Dróżka Justyna   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66
Ewa Walczak   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
1713397 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij