Menu Przedmiotowe
 
Pomoc społeczna
 
 
Tablica ogłoszeń
>Ogłoszenia, komunikaty.
>Gospodarka odpadami
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Domaniewice na lata 2008-2015
>Łowicka Grupa Rybacka - ogłoszenia
>Zakaz wstępu do lasów
>Informacje i ogłoszenia o zbędnym majątku ruchomym
>Komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
>Ogólnokrajowe mapy dostępu do stancjonarnej telefonii i szerokopasmowego internetu
>Ostrzeżenia meteorologiczne
>Ochrona ludności - informator
>Konsultacje
>Zarządzenia Wojewody Łódzkiego
>DECYZJE ŚRODOWISKOWE
>Środowisko
>Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych - obowiązujących na 2018 rok
 
 
Majątek
>2003
>2004
>2005
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice
>GOK Domaniewice
 
 
Zamówienia publiczne
>Ogłoszenia o przetargach 2017
>Ogłoszenia o przetargach 2016
 
 
Rejestry, ewidencje. archiwa
 
 
Dane publiczne
>Dokumenty kontroli
>Stanowiska, wystąpienia,oceny
 
 
Zagospodarowanie przestrzenne
>Obwieszczenia
>Ogłoszenia
>Plany zagospodarowania przestrzennego
>Tereny inwestycyjne
>Warunki zabudowy
 
 
Gospodarka nieruchomościami
>Ogłoszenia o przetargach
>Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
>Usunięcie drzew.
 
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 
 
Rejestr umów zawartych przez Gminę Domaniewice - aktualizowany na koniec każdego miesiąca
>2017
 
 
Urząd Stanu Cywilnego
>Wzory druków i formularzy
 
Programy
www.domaniewice.bipst.pl

Statystyka wyświetleń wszystkich wiadomości dla
Gmina Domaniewice
Lp. Wiadomość Ilość odsłon
1Zapytanie o cenę:83307
2Zapytanie ofertowe na: „Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Domaniewice w sezonie oświetleniowym w 2013r.” 81749
3Zapytanie ofertowe na: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Domaniewice w sezonie zimowym 2013”81646
4Zapytanie ofertowe na: Usuwanie awarii sieci wodociągowych, ujęć wody i sieci kanalizacji na terenie gminy Domaniewice w 2013 roku81474
5ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację projektu \\75860
6Zapytanie ofertowe na: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Domaniewice w sezonie zimowym 2014”71866
7Zapytanie ofertowe na: „Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Domaniewice w sezonie oświetleniowym w 2014r.” 71785
8Zapytanie ofertowe na: „Usuwanie awarii sieci wodociągowych, ujęć wody i sieci kanalizacji na terenie gminy Domaniewice w 2014 roku”71785
9Zapytanie ofertowe na: 70462
10ZAPYTANIE OFERTOWE NA REWITALIZACĘ CENTRUM MIEJSCOWOŚCI STRONIEWICE68473
11Zapytanie ofertowe na: 49022
12ZAPYTANIE OFERTOWE na „Termomodernizację budynku OSP w Sapach”25299
13Zobacz co piszą o Gminie Domaniewice na portalu PolskaNiezwykla.pl20037
14Wykaz osób, które otrzymały nagrody za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w 2011 roku.19997
15Zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwziecia polegającego na przebudowie jednotorowej napowietrznej linii 110 kV relacji Głowno-Łowicz19629
16Obwieszczenie Czatolin19547
17Wykaz zadań o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne gminy inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego19344
18Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego19288
19Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizaję przedsięwzięcia i wystąpienu do organów współdziałajacych19267
20Nagrody za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym 201219103
21Zapytanie ofertowe - Remont pomieszczenia sanitarnego w budynku Ośrodka Zdrowia w Domaniewicach19014
22Wójt Gminy Domaniewice informuje, że od dnia 9 lipca 2012 r.18873
23[Brak tematu]18836
24[Brak tematu]18810
25Ogłoszenie - głośna próba syren alarmowych18789
26PRZYSTANEK happy bus 201218760
27OGŁOSZENIE 18699
28OBWIESZCZENIE z dnia 12.10.2012r. w sprawie: 1. Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Domaniewice. 2. Prognozy oddziaływania na środowisko. 2. Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Domaniewice.18608
29Informacja o programie wykonania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - w latach 2014 - 202018558
30Zaproszenie18425
31Wykaz zadań o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne gminy inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 17979
32Wyłączania naziemnej telewizji analogowej17955
33Wykaz osób które otrzymały nagrody w 2013 roku17745
34Gospodarka odpadami.17670
35 Zaproszenie na zbiórkę krwi17619
36Ogłoszenie o zatrudnieniu17524
37Zaproszenie na zbiórkę krwi 14.07.2013 r.17104
38POSTANOWIENIE 16956
39O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Domaniewice ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż autobusu16917
40Opłaty za odbiór odpadów komunalnych za III kwartał 2013 roku 16737
41O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Domaniewice ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż autobusu16626
42GMINA DOMANIEWICE OGŁASZA rokowania na sprzedaż mienia ruchomego16497
43Wykaz zadań o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne gminy inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i15934
44Informacja o zbiórce odpadów wielkogabarytowych15661
45Wykaz osób, które otrzymały nagrody za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w 2014 roku15631
46OGŁOSZENIE Wójt Gminy Domaniewice ogłasza konkursy na stanowiska:15367
47ZARZĄDZENIE NR 28/2014 WÓJTA GMINY DOMANIEWICE z dnia 19 maja 2014 r. 15253
48Ogłoszenie15067
49Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Domaniewice w 2016 – 2017 roku14897
50Informacja14811
51Sprzedaż nieruchomości w Reczycach i Skaratkach - 15 maja 2012r.14611
52Sprzedaż nieruchomości w Domaniewicach, Reczycach i Skaratkach pod Rogóźno14522
53Łódzka Kolej Aglomeracyjna13818
54sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice położonych w Domaniewicach13769
55Ośrodek Zdrowia dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych!13692
56Informacja13675
57Podatki 2015r.13411
58Wykaz zadań o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne gminy inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i13285
59Domaniewice zapraszają do biegania13180
60V Sesja Rady Gminy13146
61Wykaz osób, które otrzymały nagrody za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w 2015 roku.13117
62„Wójt Gminy Domaniewice informuje, iż w dniu 27 lutego 2015 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy zostały wywieszone, na okres 21 dni, nastepujące wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice: 1. wykaz niezabudowanych nieruchomości położon13070
63RUSZA KONKURS DZIAŁAJ LOKALNIE 201513008
64sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice, położonych w Domaniewicach.12994
65Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w gruncie stanowiącego własność Gminy Domaniewice12979
66Aktualizacja planów gospodarowania wodami12908
67 II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice, położonych w Domaniewicach12314
68Festyn Ludowy12264
69Zarządzenie Nr 9/14 Wójta Gminy Domaniewice z dnia 7 marca 2014 r.12185
70INFORMACJA12106
71Zarządzenie Nr 30/14 Wójta Gminy Domaniewice z dnia 15 maja 2014 r.11908
72WÓJT GMINY DOMANIEWICE ogłasza nieograniczony przetarg ustny NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Domaniewice położonych w Domaniewicach, Lisiewicach Małych i Lisiewicach Dużych11832
73Informacja11756
74IV NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Domaniewice położonych w Domaniewicach11670
75III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Domaniewice położonego w Domaniewicach11661
76Informacja11471
77Ogłoszenie11447
78OGŁOSZENIE11297
79Informacja11284
80Obwieszczenie11194
81OGŁOSZENIE11177
82WÓJT GMINY DOMANIEWICE ogłasza II nieograniczony przetarg ustny NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Domaniewice położonych w gminie Domaniewice11106
83WÓJT GMINY DOMANIEWICE ogłasza V nieograniczony przetarg ustny NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Domaniewice położonych w Domaniewicach11106
84Wójt Gminy Domaniewice ogłasza IV nieograniczony przetarg ustny na SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w gruncie stanowiącego własność Gminy Domaniewice położonego w Domaniewicach11100
85Apel11045
86Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łowicka” serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Domaniewice do włączenia się w proces budowy Lokalnej Strategii Rozwoju10911
87Łowicka Grupa Rybacka prowadzi prace nad Lokalną Strategią Rozwoju na nowy okres programowania, tj. lata 2014 – 2020.10897
88INFORMACJA - W związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi –susza, została wszczęta procedura związana z szacowaniem strat w uprawach rolnych – łąki i pastwiska i uruchamiania pomocy w formie kredytu preferencyjnego10883
89Zawiadomienie10883
90Ogłoszenie10756
91Ogłoszenie w sprawie zmiany planu10517
92Wójt Gminy Domaniewice ogłasza przetargi nieograniczone ustne na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice10215
93„Przebudowa drogi w miejscowości Strzebieszew oraz w miejscowości Skaratki pod Rogóźno na terenie gminy Domaniewice”10102
94Wójt Gminy Domaniewice ogłasza NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Domaniewice położonej w miejscowości Skaratki, gmina Domaniewice10052
95Projekt uchwały9955
96Urząd Gminy w Domaniewicach9899
97[Brak tematu]9898
98informacja9888
99Informacja9874
100ZOSTAŃ PARTNEREM KARTY DUŻEJ RODZINY9638
101Informacja - projekt9631
102Wójt Gminy Domaniewice ogłasza II NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Domaniewice położonej w miejscowości Skaratki, gmina Domaniewice9453
103Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego na fragmencie obszaru wsi Domaniewice 9347
104Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego na fragmencie obszaru wsi Reczyce 9319
105Rejestru, ewidencje, archiwa9309
106NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY 9302
107OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Domaniewice 9050
108Obwieszczenie Czatolin8665
109Wykaz zadań o udzielenie dotacji podmiotom8537
110Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych8528
111„Przebudowa drogi w miejscowości Domaniewice - ul. Leśna”8460
112„Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego”8355
113„Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Skaratkach”8274
114Spotkanie informacyjne pn. „Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój”. 8157
115Wójt Gminy Domaniewice ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Domaniewicach8118
116ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania8064
117WÓJT GMINY DOMANIEWICE I GMINNY OŚRODEK KULTURY W DOMANIEWICACH ZAPRASZAJĄ NA GMINNY DZIEŃ KOBIET 6 MARCA 2016R.8055
118[Brak tematu]8041
119Wójt Gminy Domaniewice ogłasza NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Domaniewice położonej w miejscowości RECZYCE, gmina Domaniewice7929
120Informacja7910
121Wykaz7889
122 „Wójt Gminy Domaniewice informuje, iż w dniu 20 marca 2015r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został wywieszony, na okres 21 dni, wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem na okres do trzech lat”.7855
123Obwieszczenie7803
124Obwieszczenie7749
125[Brak tematu]7697
126Nabór na stanowisko d/s gospodarki komunalnej i nwestycji7536
127NABÓR NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej7418
128Nabór na stanowisko urzędnicze do spraw organizacyjno-kadrowych7389
129Informacja7342
130Informacja7175
131Przebudowa drogi w miejscowości Domaniewice - ul. Leśna7123
132OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Domaniewice7053
133VIII Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich6998
134Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku6977
135Informacja6717
136[Brak tematu]6581
137INFORMACJA6571
138Wyniki otwartego konkursu ofert.6562
139[Brak tematu]6369
140INFORMACJA DLA WŁASCICIELI LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA6241
141Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaniewicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego6134
142Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających 5884
143Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaniewicach ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze pracownik socjalny.5861
144Wójt Gminy Domaniewice oraz Zarząd Oddziału Gminnego OSP w Domaniewicach serdecznie zapraszają na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze,5826
145Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaniewicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczenia wychowawczego5823
146Środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika z zapleczem socjalnym i infrastruktura towarzyszącą na działce nr 468 w miejscowości Strzebieszew, gmina Domaniewice5762
147Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - Kopalnie Surowców Mineralnych \\\\5725
148P O S T A N O W I E N I E NR 4/2012 Domaniewice 12.10.20125577
149Plany zagospodarowania przestrzennego 5383
150INFORMACJA O WYNIKU NABORU 5307
151Komunikaty PIORIN5248
152Obowiązukące uchwały5247
153 INFORMACJA O WYNIKU PONOWNEGO NABORU kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – samodzielne stanowisko pracy do spraw gospodarki gruntami, mienia gminy i dróg w Urzędzie Gminy w Domaniewicach5204
154DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 5197
155DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 5163
156ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania 5037
157Informacja dotyczaca zaopatrywania świń przemieszczanych do miejsca położonego na terytorium RP4967
158„Wójt Gminy Domaniewice informuje, iż w dniu 21.03.2016 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice, przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat, położonych w D4944
159Wójt Gminy Domaniewice ogłasza konkurs na stanowisko: Dyrektora Publicznego Przedszkola w Domaniewicach, ul. Główna 13, 99-434 Domaniewice, wraz z oddziałem zamiejscowym w Skaratkach, Skaratki 44a, 99-434 Domaniewice 4767
160Postanowienie 4747
161Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaniewicach ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze pracownik socjalny4729
162HARMONOGRAM 2014 r GMINA DOMANIEWICE4700
163[Brak tematu]4611
164OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających4585
165Wójt Gminy Domaniewice ogłasza NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI, działka nr 549, stanowiącej własność Gminy Domaniewice położonej w miejscowości RECZYCE, gmina Domaniewice4530
166Statut Gminy4506
167Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.4439
168Wójt Gminy Domaniewice ogłasza konkurs na stanowisko: Dyrektora Publicznego Przedszkola w Domaniewicach, ul. Główna 13, 99-434 Domaniewice, wraz z oddziałem zamiejscowym w Skaratkach, Skaratki 44a, 99-434 Domaniewice 4394
169Informacja4097
170OGŁOSZENIE Wójta Gminy Domaniewice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, fragmenty wsi: Domaniewice, Krępa, Reczyce i Stroniewice.4086
171Wykaz zadań o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku.4042
172Deklaracje na podatek w 2014r,4005
173ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE3990
174Ołoszenie3844
175Nabór 20123813
176Kalendarz odbioru odpadów komunalnych GMINA DOMANIEWICE 2015 r3759
177Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Domaniewice, oznaczonej jako działka nr 549, położonej w miejscowości Reczyce, obręb Reczyce, gmina Domaniewice.3678
178Zarządzenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rocznego programu współpracy Gminy Domaniewice 3678
179Wykaz osób, którym przyznano nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie sportowym w 2016 roku.3672
180Ogłoszenie3637
181Środowisko3613
182Ogłoszenia3605
183Elektroniczna skrzynka podawcza3602
184Ogłoszenie.3552
185Stawki podatku za 2014r.3551
186Ogłoszenie3527
187Jednostki administracji pomocniczej3480
188Jednostki organizacyjne gminy3456
189Konsultacje projektu uchwały rocznego programu współpracy Gminy Domaniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 3377
190Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż ciągnika rolniczego marki MTZ, model 12048A3271
191„Prognozy oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Domaniewice na lata 2016 - 2020”.3262
192Wynik naboru3232
193OBWIESZCZENIE3230
194POSTANOWIENIE3221
195KOMUNIKAT NR 2 POWIATOWEGO LEKARZA WET.3194
196Ogłoszenie3175
197Opis kompetencji stanowisk3141
198WÓJT GMINY DOMANIEWICE ogłasza III nieograniczony przetarg ustny NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Domaniewice położonych w gminie Domaniewice3134
199[Brak tematu]3125
200WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY DOMANIEWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 3091
201Nabór na wolne stanowisko do spraw organizacyjno-kadrowych w Urzędzie Gminy w Domaniewicach3071
202Wynik naboru na wolne stanowisko3034
203Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi.2953
204[Brak tematu]2947
205[Brak tematu]2891
206Zarządzenie2793
207Wynik naboru na wolne stanowisko2792
208Rada Gminy2770
209Struktura organizacyjna2735
210Informacja o wyniku naboru - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaniewicach2720
211Wójt Gminy Domaniewice ogłasza IV nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Domaniewice, oznaczonej jako działka nr 549, położonej w miejscowości Reczyce, obręb Reczyce, gmina Domaniewice2668
212Uchwały2543
213Wójt Gminy Domaniewice ogłasza I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Domaniewice, oznaczonej jako działka nr 657/1, położonej w miejscowości Skaratki, gmina Domaniewice2541
214Wójt Gminy Domaniewice ogłasza I NIEOGRANICZONE PRZETARGI USTNE NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Domaniewice, położonych w Domaniewicach oznaczonych jako działki nr 1605/3, 1605/4 i 1605/92536
215Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku2511
216Ogłoszenie-Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2476
217[Brak tematu]2439
218OBWIESZCZENIE2399
219I N F O R M A C J A2373
220INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO2351
221Wójt Gminy Domaniewice ogłasza konkurs na stanowisko: Dyrektora Publicznego Przedszkola w Domaniewicach, ul. Główna 13, 99-434 Domaniewice, wraz z oddziałem zamiejscowym w Skaratkach, Skaratki 44a, 99-434 Domaniewice 2280
222Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Domaniewicach 2266
223„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Stroniewice, gm. Domaniewice”2236
224PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 R.- aktualizacja I 2235
225[Brak tematu]2220
226Remont pomieszczeń w związku z utworzeniem przedszkola w wyniku przekształcenia oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej2217
227ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania 2202
228ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH2183
229[Brak tematu]2179
230INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko pomocnicze – pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Domaniewicach2178
231DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA DZIAŁKI NR EW. 413 OBRĘB KRĘPA GMINA DOMANIEWICE2168
232Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym2124
233OSTRZEŻENIE Meteorologiczne Nr 322107
234II NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Domaniewice, oznaczonej jako działka nr 657/1, położonej w miejscowości Skaratki, gmina Domaniewice2081
235„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Stroniewice, gm. Domaniewice” (Przetarg II)2074
236Kalendarz odbioru odpadów komunalnych GMINA DOMANIEWICE 2016 r2063
237OSTRZEŻENIE Meteorologiczne Nr 342059
238Przebudowa drogi w m. Domaniewice - ul. Akacjowa.2045
239[Brak tematu]2041
240[Brak tematu]2037
241 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO.1989
242Sprawozdanie za 2007r.1950
243WÓJT GMINY DOMANIEWICE I GMINNY OŚRODEK KULTURY W DOMANIEWICACH ZAPRASZAJĄ NA GMINNY DZIEŃ KOBIET 6 MARCA 2016R.1909
244Przebudowa drogi w m. Domaniewice - ul. Akacjowa.(przetarg II)1904
245O B W I E S Z C Z E N I A1902
246[Brak tematu]1842
247Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Domaniewicach wraz z ciągiem żywieniowym1841
248[Brak tematu]1824
249Ogłoszenie-Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy1804
250Oświadczenia majatkowe złożone przez radnych Rady Gminy Domaniewice w zwiazku z rozpoczęciem kadencji na lata 2010 - 20141796
251[Brak tematu]1792
252[Brak tematu]1784
253KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY NR 41779
254KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY NR 21763
255INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko pomocnicze-pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Domaniewicach1737
256[Brak tematu]1735
257Deklaracje i stawki podatku na 2016r.1720
258KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY NR 421720
259Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Domaniewicach, ul. Główna 13, 99-434 Domaniewice 1717
260INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Na stanowisko pomocnicze – pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Domaniewicach1715
261Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej1709
262Sprawozdanie za 2008 rok1693
263[Brak tematu]1668
264Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 20171583
265[Brak tematu]1572
266Dostawa paliw1572
267Zarządzenie Nr 53/16 Wójta Gminy Domaniewice z dnia 6 lipca 2016 roku w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Domaniewicach wraz z oddziałem zamiejscowym w Skaratkach1567
268I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Domaniewice, oznaczonej jako działka nr 612/2, położonej w miejscowości Lisiewice Duże, gmina Domaniewice1530
269II NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Domaniewice, położonych w Domaniewicach oznaczonych jako działki nr 1605/3 i 1605/4 1516
270500+1499
271[Brak tematu]1494
272Remont sali widowiskowej GOK w Domaniewicach1487
273Ogłoszenie1484
274Sprawozdawczość za 2010r.1458
275Sprawozdawczość za 2009r.1445
276[Brak tematu]1419
277Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej (przetarg II)1404
278Informacje1387
279Oświadczenia majątkowe za 2010 rok1326
280Wójt Gminy Domaniewice informuje, iż w dniu 14 lipca 2017 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został wywieszony, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości - działka nr 685/1 obręb Skaratki, będącej własnością Gminy Domaniewice przeznaczonej do wydzierżawienia1315
281[Brak tematu]1307
282Wójt Gminy Domaniewice informuje, iż w dniu 19 lipca 2017 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został wywieszony, na okres 21 dni, wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem na okres do trzech lat dotychczasowym najemcom1293
283[Brak tematu]1290
284Kalendarz odbioru odpadów komunalnych GMINA DOMANIEWICE 2017 i 2018r.1290
285Informacja1277
286Wybory - ogłoszenia.1270
287Sesja XXIV z dnia 27 marca 2013r.1266
288Sesja XXIII z dnia 29 stycznia 2013r.1261
289Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Domaniewice 1252
290Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej (przetarg III)1239
291Oświadczenie majatkowe złożone przez radnych w zwiazku z zakończeniem kadencji1217
292Sesja XXVI z dnia 27 czerwca 2013r.1201
293Sesja XXV z dnia 28 maja 2013 r.1160
294UTRZYMANIE GMINNYCH DRÓG GRUNTOWYCH NA TERENIE GMINY DOMANIEWICE - NAWOŻENIE I PLANTOWANIE POSPÓŁKI W ILOŚCI 6000 TON1159
295Oświadczenie majątkowe złożone w zwiazku z objęciem funkcji Wójta Gminy Domaniewice1138
296XVIII Sesja – 26 lipca 2012r.1125
297Sesja XXIX z dnia 18 listopada 2013r.1114
298Sesja XXVII z dnia 30 sierpnia 2013 roku1108
299Sesja XXVIII z dnia 19 września 2013 r.1103
300[Brak tematu]1095
301Nabór na stanowisko urzędnicze do spraw kasy oraz księgowości podatków i opłat w Urzędzie Gminy w Domaniewicach1095
302[Brak tematu]1075
303Sesja XXII z dnia 28 grudnia 2012r.1066
304XXII Sesja Rady Gminy.1046
305[Brak tematu]1034
306Przetarg na opał1033
307XIX Sesja – 14 września 2012r.1022
308XX Sesja Rady Gminy - 22 października 2012 r 1016
309Sesja IV z dnia 27 stycznia 2015 r.1014
310Sesja XXX z dnia 30 grudnia 2013r.1011
311XXV Sesja Rady Gminy.1008
312[Brak tematu]1006
313Przebudowa dróg gminnych nr 105111E, 105137E, 105143E w miejscowości Reczyce gmina Domaniewice994
314Sesja VI z dnia 26 marca 2015 r.985
315XXI Sesja Rady Gminy - 23 listopada 2012 r981
316Sprawozdawczość za rok 2013 i 2014.973
317WYKAZ nieruchomości położonej w obrębie Skaratki, oznaczonej jako działka nr 687, stanowiącej własność Gminy Domaniewice, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do lat trzech dotychczasowemu dzierżawcy973
318Sesja V z dnia 24 lutego 2015 r.972
319Zarządzenia967
320Informacja o wyniku naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze do spraw organizacyjno-kadrowych w Urzędzie Gminy w Domaniewicach957
321[Brak tematu]949
322[Brak tematu]943
323Zarządzenia937
324[Brak tematu]936
325[Brak tematu]934
326Deklaracje i stawki podatku na 2017r.933
327[Brak tematu]932
328[Brak tematu]932
329[Brak tematu]932
330Sesja VIII z dnia 28 maja 2015 r.931
331[Brak tematu]924
332[Brak tematu]921
333 OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE 2016r.919
334[Brak tematu]917
335[Brak tematu]910
336[Brak tematu]904
337Uchwały 23.02.2011896
338Uchwały895
339[Brak tematu]894
340Zarządzenie893
341Sesja IX z dnia 23 czerwca 2015 r.892
342[Brak tematu]890
343[Brak tematu]889
344[Brak tematu]888
345[Brak tematu]887
346Zarządzenia885
347Sesja VII z dnia 30 kwietnia 2015 r.884
348[Brak tematu]880
349[Brak tematu]880
350[Brak tematu]879
351XX Sesja – 22 październik 2012r.878
352Sesja X z dnia 9 lipca 2015 r.875
353[Brak tematu]872
354[Brak tematu]871
355[Brak tematu]871
356Zarządzenia869
357Wójt Gminy Domaniewice ogłasza III nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice, położonych w Domaniewicach oznaczonych jako działki nr 1605/3 i 1605/4867
358[Brak tematu]866
359[Brak tematu]864
360[Brak tematu]862
361[Brak tematu]862
362[Brak tematu]860
363[Brak tematu]859
364[Brak tematu]859
365Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów859
366[Brak tematu]857
367[Brak tematu]855
368[Brak tematu]853
369[Brak tematu]853
370[Brak tematu]852
371[Brak tematu]851
372[Brak tematu]851
373[Brak tematu]850
374[Brak tematu]850
375[Brak tematu]848
376XXISesja – 23 listopada 2012r.846
377[Brak tematu]844
378[Brak tematu]842
379Sesja XI z dnia 10 września 2015 r.841
380[Brak tematu]840
381[Brak tematu]840
382[Brak tematu]840
383[Brak tematu]839
384[Brak tematu]838
385[Brak tematu]838
386[Brak tematu]837
387[Brak tematu]837
388Uchwały837
389[Brak tematu]836
390Oświadczenia majątkowe za 2010 rok835
391Sesję Rady Gminy XXXVII835
392Oświadczenie majatkowe złożone w zwiazku z zakończeniem kadencji834
393[Brak tematu]833
394[Brak tematu]832
395[Brak tematu]829
396[Brak tematu]829
397[Brak tematu]828
398Uchwały828
399Zarządzenia828
400[Brak tematu]827
401[Brak tematu]823
402[Brak tematu]822
403[Brak tematu]821
404[Brak tematu]821
405[Brak tematu]819
406[Brak tematu]819
407Sesja XIV z dnia 20 listopada 2015 r.817
408Ankieta815
409[Brak tematu]814
410[Brak tematu]814
411[Brak tematu]813
412[Brak tematu]812
413ZARZĄDZENIE Nr 25/2014 Wójta Gminy Domaniewice z dnia 05 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych 811
414[Brak tematu]810
415zarządzenia 12.2010810
416[Brak tematu]808
417[Brak tematu]808
418Oświadczenie za 2010r.808
419Uchwały sesji XXXV z 2 marca 2010r.808
420[Brak tematu]807
421[Brak tematu]807
422[Brak tematu]800
423[Brak tematu]800
424Wybory do PE 2014796
425[Brak tematu]795
426[Brak tematu]793
427[Brak tematu]793
428[Brak tematu]792
429[Brak tematu]791
430[Brak tematu]791
431Sesja XXXVII z dnia 25 czerwca 2014 r.790
432[Brak tematu]789
433Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej do lat trzech 789
434Zarządzenia789
435[Brak tematu]787
436[Brak tematu]786
437Alicja Barbara Szymajda783
438Sesja XII z dnia 17 września 2015 r.783
439[Brak tematu]782
440Oświadczenie majątkowe za 2010r.782
441Sesja XXXIV z dnia 28 marca 2014 r.779
442[Brak tematu]778
443[Brak tematu]778
444[Brak tematu]777
445[Brak tematu]773
446[Brak tematu]769
447[Brak tematu]768
448[Brak tematu]767
449[Brak tematu]767
450[Brak tematu]767
451[Brak tematu]766
452Komunikat765
453[Brak tematu]764
454[Brak tematu]764
455[Brak tematu]763
456[Brak tematu]762
457[Brak tematu]761
458Uchwały sesji XXXIV z 29 stycznia 2010r.761
459[Brak tematu]759
460Oświadczenia za 2008r.758
461[Brak tematu]756
462Uchwały XIII Sesji - 28 grudnia 2007r.755
463[Brak tematu]753
464Uchwały 31.03.2011753
465[Brak tematu]751
466[Brak tematu]751
467Sesja XV z dnia 3 grudnia 2015 r.750
468Wybory 2011750
469[Brak tematu]748
470[Brak tematu]747
471[Brak tematu]745
472[Brak tematu]743
473[Brak tematu]740
474Sesja XIII z dnia 29 października 2015 r.740
475[Brak tematu]739
476Sesja XXXV z dnia 23 kwietnia 2014 roku739
477[Brak tematu]736
478Uchwała sesji XXXII z 16 grudnia 2009736
479[Brak tematu]735
480[Brak tematu]730
481[Brak tematu]729
482[Brak tematu]729
483[Brak tematu]729
484[Brak tematu]729
485Sesja nr XVI z dnia 29 grudnia 2015 r.727
486[Brak tematu]726
487[Brak tematu]724
488sesja VII 28 czrewca 2011723
489[Brak tematu]720
490Zarządzenia 05.2010720
491[Brak tematu]719
492[Brak tematu]718
493Sesja XVII - 30 czerwca718
494Oświadczenie za 2011r.714
495Zarządzenia 06.2010713
496[Brak tematu]712
497[Brak tematu]711
498[Brak tematu]710
499[Brak tematu]709
500Sesja XXXVI z dnia 27 maja 2014 r.709
501XLII Sesja - 09 listopada707
502Zarządzenia Wójta Gminy - wrzesień 2007706
503[Brak tematu]705
504[Brak tematu]703
505[Brak tematu]702
506[Brak tematu]702
507[Brak tematu]701
508Sesja XXXII z dnia 21 lutego 2014 r.701
509Uchwała sesji XXX z 30 listopada 2009701
510[Brak tematu]696
511[Brak tematu]696
512[Brak tematu]695
513[Brak tematu]695
514[Brak tematu]695
515[Brak tematu]693
516[Brak tematu]692
517[Brak tematu]692
518Sesja XXXI z dnia 29 stycznia 2014 r.692
519[Brak tematu]691
520Oświadczenia majątkowe za 2009 rok689
521[Brak tematu]688
522XI Sesja 29.09.2011688
523[Brak tematu]687
524[Brak tematu]687
525[Brak tematu]686
526[Brak tematu]685
527Sesja XXXIX z dnia 25 września 2014r685
528Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.681
529Sesja XVII Rady Gminy z dnia 26 stycznia 2016 roku676
530[Brak tematu]674
531[Brak tematu]670
532[Brak tematu]669
533Wójt Gminy668
534Oświadczenia majątkowe za 2010 rok667
535Sesja XXXVIII z dnia 08 sierpnia 2014 r.666
536[Brak tematu]665
537[Brak tematu]664
538Uchwała z sesji XXIV z 30 czerwca 2009664
539[Brak tematu]663
540[Brak tematu]663
541[Brak tematu]656
542[Brak tematu]655
543PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 R.655
544[Brak tematu]654
545OGŁOSZENIE Wójta Gminy Domaniewice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice652
546Oświadczenie za 2012r.651
547[Brak tematu]648
548Sesja XXVIII648
549zarządzenia 11.2010648
550[Brak tematu]643
551Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu w Skaratkach i Reczycach, gm. Domaniewice641
552Sprawozdawczość za 2011r.641
553Uchwały 30.12.2010641
554[Brak tematu]640
555[Brak tematu]640
556Uchwały 31.05.2011639
557Wybory - ogłoszenia. 639
558Zarządzenia 07.2010r.639
559Sprawozdawczość za 2012r.637
560Oświadczenia majątkowe za 2009 rok - koniec kadencji635
561[Brak tematu]634
562[Brak tematu]632
563Uchwała sesji XXXI z 11 grudnia 2009632
564[Brak tematu]626
565Kierownicy jed. org.626
566[Brak tematu]624
567[Brak tematu]623
568[Brak tematu]620
569Sesja XL z dnia 4 listopada 2014 r.619
570[Brak tematu]616
571Zarządzenia 09.2010616
572[Brak tematu]614
573Uchwały sesji XXXIII z 29 grudnia 2009613
574Zarządzenia - sierpień 2011610
575Sesja XXIX606
576Uchwały sesji XXXVIII z 29 czerwca605
577[Brak tematu]604
578Informacje604
579O B W I E S Z C Z E N I A 603
580Oświadczenie majątkowe za 2010r.603
581[Brak tematu]601
582[Brak tematu]600
583Zofia Sut 600
584Sesja II z dnia 9 grudnia 2014 r.598
585Zarządzenia 04.2010598
586[Brak tematu]597
587Sesja I z dnia 1 grudnia 2014 r.597
588[Brak tematu]596
589Sesja XVIII Rady Gminy z dnia 30 marca 2016 roku596
590 Zarządzenie Nr 90/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na obszarze województwa łódzkiego.595
591Pracownicy 2009592
592[Brak tematu]591
593Zarządzenia 08.2010r.590
594XV Sesja - 28 marca 2012585
595XIX Sesja - 14 września 2012r583
596Zarządzenia 03.2010582
597[Brak tematu]580
598zarządzenia 10.2010580
599[Brak tematu]579
600[Brak tematu]576
601[Brak tematu]572
602Zarządzenia 06.2009571
603GMINNY OŚRODEK KULTURY W DOMANIEWICACH - ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ TRANSPORTOWĄ -WYJAZD KALINY NA FESTIWAL DO MACEDONII570
604IX Sesja - 19 sierpnia570
605Zarządzenia 02.2010570
606Uchwały 28.12.2011568
607Oświadczenie za 2012r.567
608Uchwała z sesji XXVII z 31 lipca 2009565
609[Brak tematu]560
610Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Domaniewice w 2018 roku560
611[Brak tematu]557
612[Brak tematu]554
613Sesja III z dnia 29 grudnia 2014 r.553
614XLI Sesja545
615Ogłoszenia543
616Uchwały XVII Sesji - 27 czerwca 536
617Sesja XIX Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2016 roku531
618Oświadczenie za 2013r.527
619Zarządzenia - luty 2012527
620Zarządzenia 12.2009527
621[Brak tematu]526
622Zarządzenia 09.2009526
623Zarządzenia 10.2011525
624Zarządzenia - styczeń 2012524
625Rejestr umów Urzędu Gminy w Domaniewicach522
626Oświadczenia majatkowe złożone przez radnych Rady Gminy Domaniewice w zwiazku z rozpoczęciem kadencji na lata 2014 - 2018520
627Oświadczenia za 2013r.518
628Zarządzenia 08.2009516
629Oświadczenie za 2012r..513
630sesja XIV508
631Oświadczenie za 2012r.507
632Zarządzenia 10.2009505
633Sesja XX Rady Gminy Domaniewice z dnia 24 maja 2016 r.503
634Zarządzenia 07.2009502
635Zarządzenia 11.2009501
636Wykaz nieruchomości drogowych położonych w obrębie Reczyce, gmina Domaniewice przeznaczonych do wydzierżawienia dotychczasowemu dzierżawcy na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym500
637Sesja XXI Rady Gminy Domaniewice z dnia 17 czerwca 2016r.496
638Oświadczenie za 2012r.494
639Oświadczenie za 2011r.493
640X Sesja - 31 sierpnia493
641Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji Rady Gminy 2010-2014484
642Oświadczenie za 2011r.479
643Wzory druków i formularzy478
644Oświadczenie za 2013r.473
645Uchwały XVI Sesji - 18 maja471
646[Brak tematu]469
647Sesja XXII Rady Gminy Domaniewice z dnia 21 lipca 2016r.467
648Oświadczenie za 2011r.464
649Strategia rozwoju gminy.464
650Oświadczenia za 2014r.456
651Oświadczenia za 2013r.449
652Oświadczenie za 2012r.446
653[Brak tematu]444
654Oświadczenia majątkowe złożone przez radnych Rady Gminy Domaniewice za rok 2014.443
655Oświadczenie majątkowe złożone w zwiazku z ponownym objęciem funkcji Wójta Gminy Domaniewice438
656Oświadczenie za 2011r.436
657Oświadczenie za 2011r.435
658Sesja XXIII z dnia 30 sierpnia 2016 roku429
659„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Stroniewice, gm. Domaniewice”426
660Oświadczenie za 2014r.420
661Oświadczenie za 2013r.416
662Oświadczenie za 2013r.411
663Sprawozdawczość za rok 2015411
664Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym403
665Komisje Rady Gminy Domaniewice 2014 - 2018397
666Sesja XXIV z dnia 30 września 2016 r.397
667Oświadczenie za 2014r.370
668Oświadczenia majątkowe365
669Sesja XXV z dnia 10 listopada 2016 r.360
670Oświadczenie za 2014r.353
671Oświadczenie za 2014r.338
672XXXIX sesja330
673Sesja XXVI z dnia 29 grudnia 2016 r.324
674Oświadczenia majątkowe za rok 2015.297
675Sesja XXVII Rady Gminy z dnia 27 stycznia 2017 roku290
676Oświadczenia majątkowe za rok 2015.281
677Sesja XXVIII Rady Gminy z dnia 3 marca 2017 roku261
678OSTRZEŻENIE NR 44244
679Oświadczenia majątkowe za rok 2015.229
680Oświadczenia majątkowe za rok 2015.224
681Oświadczenia majątkowe za rok 2015.218
682Sesja XXIX Rady Gminy z dnia 31 marca 2017 roku213
683Sesja XXX Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2017 roku209
684Oświadczenia majątkowe za rok 2015.182
685OGŁOSZENIE178
686Sprawozdawczość za rok 2016172
687Sesja XXXI Rady Gminy z dnia 25 maja 2017 roku169
688Sesja XXXII Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2017 roku168
689Wykaz lokali użytkowych położonych w Domaniewicach przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej do lat trzech dotychczasowemu najemcy165
690OGŁOSZENIE Wójta Gminy Domaniewice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice na fragmencie wsi Reczyce.163
691Sesja XXXIII Rady Gminy z dnia 13 lipca 2017 roku156
692Oświadczenia majątkowe 2016148
693Sesja XXXIV Rady Gminy z dnia 31 sierpnia 2017 roku128
694Sprawozdawczość za rok 2017120
695Oświadczenia majątkowe za rok 2016.103
696Oświadczenia majątkowe za rok 2016.101
697Oświadczenia majątkowe za rok 2016.92
698Oświadczenia majątkowe za rok 2016.88
699Sesja XXXV Rady Gminy z dnia 21 września 201787
700KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY NR 176
701Sesja XXXVI Rady Gminy z dnia 16 listopada 201776
702OSTRZEŻENIE Nr 6273
703OGŁOSZENIE72
704Sesja XXXVII Rady Gminy z dnia 7 grudnia 2017r.68
705Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych- podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych. Deklaracje na podatek od środków transportowych 201865
706Oświadczenia majątkowe za rok 2016.60
707OGŁOSZENIE50
708Sesja XXXVIII Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2017r.49
709[Brak tematu]46
710Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 r.33
711Ochrona ludności - informator23
712Ogłoszenia23
713Sesja XXXIX Rady Gminy z dnia z dnia 23 stycznia 2018 r.16
Powrót
 
Menu Podmiotowe

 
Ranking stron
 
Sprawy
Klucz:
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Zofia Sut   Napisz wiadomość
    Tel: 0-46 838-35-22
Dróżka Justyna   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66
Beata Kapusta   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Jarosław Czubiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
1547707 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij