Menu Przedmiotowe
 
Pomoc społeczna
 
 
Tablica ogłoszeń
>Ogłoszenia i komunikaty 2018.
>Ogłoszenia, komunikaty.
>Gospodarka odpadami
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Domaniewice na lata 2008-2015
>Łowicka Grupa Rybacka - ogłoszenia
>Zakaz wstępu do lasów
>Informacje i ogłoszenia o zbędnym majątku ruchomym
>Komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
>Ogólnokrajowe mapy dostępu do stancjonarnej telefonii i szerokopasmowego internetu
>Ostrzeżenia meteorologiczne
>Ochrona ludności - informator
>Konsultacje
>Zarządzenia Wojewody Łódzkiego
>DECYZJE ŚRODOWISKOWE
>Środowisko
>Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych - obowiązujących na 2018 rok
>Strategia rozwoju gminy.
 
 
Majątek
>2003
>2004
>2005
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice 2018
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice
>GOK Domaniewice
 
 
Zamówienia publiczne
>Ogłoszenia o przetargach 2018
>Ogłoszenia o przetargach 2017
>Ogłoszenia o przetargach 2016
 
 
Rejestry, ewidencje. archiwa
 
 
Dane publiczne
>Dokumenty kontroli
>Stanowiska, wystąpienia,oceny
 
 
Zagospodarowanie przestrzenne
>Obwieszczenia
>Ogłoszenia
>Plany zagospodarowania przestrzennego
>Tereny inwestycyjne
>Warunki zabudowy
>Studium uwarunkowań
 
 
Gospodarka nieruchomościami
>Ogłoszenia o przetargach 2018
> Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018
>Ogłoszenia o przetargach
>Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
>Usunięcie drzew.
 
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 
 
Rejestr umów zawartych przez Gminę Domaniewice - aktualizowany na koniec każdego miesiąca
>2018
>2017
 
 
Urząd Stanu Cywilnego
>Wzory druków i formularzy
 
Programy
www.domaniewice.bipst.pl

Statystyka wyświetleń wszystkich wiadomości dla
Gmina Domaniewice
Lp. Wiadomość Ilość odsłon
1Zapytanie o cenę:87046
2Zapytanie ofertowe na: „Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Domaniewice w sezonie oświetleniowym w 2013r.” 85489
3Zapytanie ofertowe na: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Domaniewice w sezonie zimowym 2013”85387
4Zapytanie ofertowe na: Usuwanie awarii sieci wodociągowych, ujęć wody i sieci kanalizacji na terenie gminy Domaniewice w 2013 roku85206
5ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację projektu \\79596
6Zapytanie ofertowe na: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Domaniewice w sezonie zimowym 2014”75572
7Zapytanie ofertowe na: „Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Domaniewice w sezonie oświetleniowym w 2014r.” 75501
8Zapytanie ofertowe na: „Usuwanie awarii sieci wodociągowych, ujęć wody i sieci kanalizacji na terenie gminy Domaniewice w 2014 roku”75498
9Zapytanie ofertowe na: 74178
10ZAPYTANIE OFERTOWE NA REWITALIZACĘ CENTRUM MIEJSCOWOŚCI STRONIEWICE72184
11Zapytanie ofertowe na: 52734
12ZAPYTANIE OFERTOWE na „Termomodernizację budynku OSP w Sapach”29004
13Zapytanie ofertowe - Remont pomieszczenia sanitarnego w budynku Ośrodka Zdrowia w Domaniewicach22726
14Zobacz co piszą o Gminie Domaniewice na portalu PolskaNiezwykla.pl20842
15Wykaz osób, które otrzymały nagrody za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w 2011 roku.20801
16Zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwziecia polegającego na przebudowie jednotorowej napowietrznej linii 110 kV relacji Głowno-Łowicz20435
17Obwieszczenie Czatolin20354
18Wykaz zadań o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne gminy inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego20151
19Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego20099
20Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizaję przedsięwzięcia i wystąpienu do organów współdziałajacych20073
21Nagrody za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym 201219909
22Wójt Gminy Domaniewice informuje, że od dnia 9 lipca 2012 r.19683
23[Brak tematu]19650
24[Brak tematu]19615
25Ogłoszenie - głośna próba syren alarmowych19591
26PRZYSTANEK happy bus 201219564
27OGŁOSZENIE 19503
28OBWIESZCZENIE z dnia 12.10.2012r. w sprawie: 1. Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Domaniewice. 2. Prognozy oddziaływania na środowisko. 2. Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Domaniewice.19417
29Informacja o programie wykonania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - w latach 2014 - 202019360
30Zaproszenie19241
31Wykaz zadań o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne gminy inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 18792
32Wyłączania naziemnej telewizji analogowej18761
33Wykaz osób które otrzymały nagrody w 2013 roku18549
34Gospodarka odpadami.18472
35 Zaproszenie na zbiórkę krwi18421
36Ogłoszenie o zatrudnieniu18328
37Zaproszenie na zbiórkę krwi 14.07.2013 r.17904
38POSTANOWIENIE 17761
39O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Domaniewice ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż autobusu17723
40Opłaty za odbiór odpadów komunalnych za III kwartał 2013 roku 17537
41O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Domaniewice ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż autobusu17430
42GMINA DOMANIEWICE OGŁASZA rokowania na sprzedaż mienia ruchomego17301
43Wykaz zadań o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne gminy inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i16747
44Informacja o zbiórce odpadów wielkogabarytowych16469
45Wykaz osób, które otrzymały nagrody za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w 2014 roku16436
46OGŁOSZENIE Wójt Gminy Domaniewice ogłasza konkursy na stanowiska:16188
47ZARZĄDZENIE NR 28/2014 WÓJTA GMINY DOMANIEWICE z dnia 19 maja 2014 r. 16059
48Ogłoszenie15880
49Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Domaniewice w 2016 – 2017 roku15633
50Informacja15615
51Sprzedaż nieruchomości w Reczycach i Skaratkach - 15 maja 2012r.15354
52Sprzedaż nieruchomości w Domaniewicach, Reczycach i Skaratkach pod Rogóźno15274
53Łódzka Kolej Aglomeracyjna14630
54sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice położonych w Domaniewicach14514
55Ośrodek Zdrowia dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych!14496
56Informacja14482
57Podatki 2015r.14219
58Wykaz zadań o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne gminy inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i14093
59Domaniewice zapraszają do biegania13988
60V Sesja Rady Gminy13969
61Wykaz osób, które otrzymały nagrody za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w 2015 roku.13926
62„Wójt Gminy Domaniewice informuje, iż w dniu 27 lutego 2015 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy zostały wywieszone, na okres 21 dni, nastepujące wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice: 1. wykaz niezabudowanych nieruchomości położon13876
63RUSZA KONKURS DZIAŁAJ LOKALNIE 201513813
64sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice, położonych w Domaniewicach.13742
65Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w gruncie stanowiącego własność Gminy Domaniewice13736
66Aktualizacja planów gospodarowania wodami13711
67Festyn Ludowy13073
68 II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice, położonych w Domaniewicach13055
69Zarządzenie Nr 9/14 Wójta Gminy Domaniewice z dnia 7 marca 2014 r.12934
70INFORMACJA12917
71Zarządzenie Nr 30/14 Wójta Gminy Domaniewice z dnia 15 maja 2014 r.12649
72WÓJT GMINY DOMANIEWICE ogłasza nieograniczony przetarg ustny NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Domaniewice położonych w Domaniewicach, Lisiewicach Małych i Lisiewicach Dużych12577
73Informacja12561
74IV NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Domaniewice położonych w Domaniewicach12423
75III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Domaniewice położonego w Domaniewicach12404
76Informacja12274
77Ogłoszenie12257
78OGŁOSZENIE12100
79Informacja12088
80Obwieszczenie12012
81OGŁOSZENIE11981
82WÓJT GMINY DOMANIEWICE ogłasza V nieograniczony przetarg ustny NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Domaniewice położonych w Domaniewicach11859
83Apel11853
84Wójt Gminy Domaniewice ogłasza IV nieograniczony przetarg ustny na SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w gruncie stanowiącego własność Gminy Domaniewice położonego w Domaniewicach11847
85WÓJT GMINY DOMANIEWICE ogłasza II nieograniczony przetarg ustny NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Domaniewice położonych w gminie Domaniewice11846
86Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łowicka” serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Domaniewice do włączenia się w proces budowy Lokalnej Strategii Rozwoju11718
87Łowicka Grupa Rybacka prowadzi prace nad Lokalną Strategią Rozwoju na nowy okres programowania, tj. lata 2014 – 2020.11708
88INFORMACJA - W związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi –susza, została wszczęta procedura związana z szacowaniem strat w uprawach rolnych – łąki i pastwiska i uruchamiania pomocy w formie kredytu preferencyjnego11686
89Zawiadomienie11686
90Ogłoszenie11561
91Ogłoszenie w sprawie zmiany planu10986
92Wójt Gminy Domaniewice ogłasza przetargi nieograniczone ustne na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice10961
93„Przebudowa drogi w miejscowości Strzebieszew oraz w miejscowości Skaratki pod Rogóźno na terenie gminy Domaniewice”10841
94Wójt Gminy Domaniewice ogłasza NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Domaniewice położonej w miejscowości Skaratki, gmina Domaniewice10795
95Projekt uchwały10764
96Urząd Gminy w Domaniewicach10712
97informacja10698
98Informacja10680
99ZOSTAŃ PARTNEREM KARTY DUŻEJ RODZINY10443
100Informacja - projekt10437
101Wójt Gminy Domaniewice ogłasza II NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Domaniewice położonej w miejscowości Skaratki, gmina Domaniewice10201
102[Brak tematu]10090
103NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY 10043
104Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego na fragmencie obszaru wsi Domaniewice 9815
105Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego na fragmencie obszaru wsi Reczyce 9785
106OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Domaniewice 9600
107Rejestru, ewidencje, archiwa9433
108Wykaz zadań o udzielenie dotacji podmiotom9342
109Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych9328
110Obwieszczenie Czatolin9216
111„Przebudowa drogi w miejscowości Domaniewice - ul. Leśna”9199
112„Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego”9098
113„Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Skaratkach”9015
114Spotkanie informacyjne pn. „Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój”. 8966
115WÓJT GMINY DOMANIEWICE I GMINNY OŚRODEK KULTURY W DOMANIEWICACH ZAPRASZAJĄ NA GMINNY DZIEŃ KOBIET 6 MARCA 2016R.8861
116Informacja8718
117Wykaz8694
118Wójt Gminy Domaniewice ogłasza NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Domaniewice położonej w miejscowości RECZYCE, gmina Domaniewice8674
119ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania8626
120Wójt Gminy Domaniewice ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Domaniewicach8586
121 „Wójt Gminy Domaniewice informuje, iż w dniu 20 marca 2015r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został wywieszony, na okres 21 dni, wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem na okres do trzech lat”.8421
122Obwieszczenie8350
123Obwieszczenie8301
124[Brak tematu]8156
125Nabór na stanowisko d/s gospodarki komunalnej i nwestycji8002
126Informacja7980
127Informacja7909
128NABÓR NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej7897
129[Brak tematu]7881
130Przebudowa drogi w miejscowości Domaniewice - ul. Leśna7869
131Nabór na stanowisko urzędnicze do spraw organizacyjno-kadrowych7864
132VIII Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich7802
133Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku7789
134OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Domaniewice7603
135Informacja7524
136INFORMACJA7380
137Wyniki otwartego konkursu ofert.7366
138INFORMACJA DLA WŁASCICIELI LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA7055
139[Brak tematu]6717
140Wójt Gminy Domaniewice oraz Zarząd Oddziału Gminnego OSP w Domaniewicach serdecznie zapraszają na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze,6632
141Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaniewicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego6607
142[Brak tematu]6501
143Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaniewicach ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze pracownik socjalny.6330
144Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaniewicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczenia wychowawczego6302
145Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających 6194
146Środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika z zapleczem socjalnym i infrastruktura towarzyszącą na działce nr 468 w miejscowości Strzebieszew, gmina Domaniewice6074
147Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - Kopalnie Surowców Mineralnych \\\\6036
148P O S T A N O W I E N I E NR 4/2012 Domaniewice 12.10.20125889
149Informacja dotyczaca zaopatrywania świń przemieszczanych do miejsca położonego na terytorium RP5776
150Plany zagospodarowania przestrzennego 5624
151DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 5519
152„Wójt Gminy Domaniewice informuje, iż w dniu 21.03.2016 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice, przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat, położonych w D5511
153Obowiązukące uchwały5491
154DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 5474
155INFORMACJA O WYNIKU NABORU 5448
156Komunikaty PIORIN5378
157ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania 5364
158 INFORMACJA O WYNIKU PONOWNEGO NABORU kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – samodzielne stanowisko pracy do spraw gospodarki gruntami, mienia gminy i dróg w Urzędzie Gminy w Domaniewicach5341
159Wójt Gminy Domaniewice ogłasza NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI, działka nr 549, stanowiącej własność Gminy Domaniewice położonej w miejscowości RECZYCE, gmina Domaniewice5276
160Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.5246
161Wójt Gminy Domaniewice ogłasza konkurs na stanowisko: Dyrektora Publicznego Przedszkola w Domaniewicach, ul. Główna 13, 99-434 Domaniewice, wraz z oddziałem zamiejscowym w Skaratkach, Skaratki 44a, 99-434 Domaniewice 5237
162Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaniewicach ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze pracownik socjalny5203
163Postanowienie 5071
164HARMONOGRAM 2014 r GMINA DOMANIEWICE4941
165OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających4896
166Wójt Gminy Domaniewice ogłasza konkurs na stanowisko: Dyrektora Publicznego Przedszkola w Domaniewicach, ul. Główna 13, 99-434 Domaniewice, wraz z oddziałem zamiejscowym w Skaratkach, Skaratki 44a, 99-434 Domaniewice 4861
167Wykaz zadań o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku.4845
168[Brak tematu]4740
169Informacja4666
170Statut Gminy4575
171OGŁOSZENIE Wójta Gminy Domaniewice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, fragmenty wsi: Domaniewice, Krępa, Reczyce i Stroniewice.4550
172Wykaz osób, którym przyznano nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie sportowym w 2016 roku.4481
173Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Domaniewice, oznaczonej jako działka nr 549, położonej w miejscowości Reczyce, obręb Reczyce, gmina Domaniewice.4421
174Ogłoszenia4417
175Ogłoszenie.4362
176Ołoszenie4308
177ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE4263
178Ogłoszenie4200
179Deklaracje na podatek w 2014r,4190
180Ogłoszenie4100
181Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż ciągnika rolniczego marki MTZ, model 12048A4079
182„Prognozy oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Domaniewice na lata 2016 - 2020”.4065
183KOMUNIKAT NR 2 POWIATOWEGO LEKARZA WET.4002
184Kalendarz odbioru odpadów komunalnych GMINA DOMANIEWICE 2015 r4001
185Nabór 20123979
186WÓJT GMINY DOMANIEWICE ogłasza III nieograniczony przetarg ustny NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Domaniewice położonych w gminie Domaniewice3881
187Zarządzenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rocznego programu współpracy Gminy Domaniewice 3809
188Środowisko3751
189Ogłoszenie3738
190Stawki podatku za 2014r.3729
191Elektroniczna skrzynka podawcza3721
192Jednostki administracji pomocniczej3600
193Zarządzenie3599
194Nabór na wolne stanowisko do spraw organizacyjno-kadrowych w Urzędzie Gminy w Domaniewicach3548
195POSTANOWIENIE3529
196Jednostki organizacyjne gminy3519
197Konsultacje projektu uchwały rocznego programu współpracy Gminy Domaniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 3511
198Wójt Gminy Domaniewice ogłasza IV nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Domaniewice, oznaczonej jako działka nr 549, położonej w miejscowości Reczyce, obręb Reczyce, gmina Domaniewice3409
199Wynik naboru3372
200OBWIESZCZENIE3365
201Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku3318
202Wójt Gminy Domaniewice ogłasza I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Domaniewice, oznaczonej jako działka nr 657/1, położonej w miejscowości Skaratki, gmina Domaniewice3286
203Wójt Gminy Domaniewice ogłasza I NIEOGRANICZONE PRZETARGI USTNE NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Domaniewice, położonych w Domaniewicach oznaczonych jako działki nr 1605/3, 1605/4 i 1605/93278
204Opis kompetencji stanowisk3227
205WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY DOMANIEWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 3226
206Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi.3201
207I N F O R M A C J A3185
208Wynik naboru na wolne stanowisko3173
209[Brak tematu]3159
210[Brak tematu]3078
211Ogłoszenie-Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży3044
212OBWIESZCZENIE2960
213Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym2936
214Wynik naboru na wolne stanowisko2931
215[Brak tematu]2917
216OSTRZEŻENIE Meteorologiczne Nr 322914
217Informacja o wyniku naboru - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaniewicach2863
218OSTRZEŻENIE Meteorologiczne Nr 342862
219Rada Gminy2833
220Struktura organizacyjna2831
221II NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Domaniewice, oznaczonej jako działka nr 657/1, położonej w miejscowości Skaratki, gmina Domaniewice2822
222Wójt Gminy Domaniewice ogłasza konkurs na stanowisko: Dyrektora Publicznego Przedszkola w Domaniewicach, ul. Główna 13, 99-434 Domaniewice, wraz z oddziałem zamiejscowym w Skaratkach, Skaratki 44a, 99-434 Domaniewice 2746
223Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Domaniewicach 2730
224Uchwały2596
225KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY NR 42591
226KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY NR 22568
227KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY NR 422525
228PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 R.- aktualizacja I 2518
229„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Stroniewice, gm. Domaniewice”2517
230ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania 2516
231[Brak tematu]2500
232Remont pomieszczeń w związku z utworzeniem przedszkola w wyniku przekształcenia oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej2495
233INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO2491
234DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA DZIAŁKI NR EW. 413 OBRĘB KRĘPA GMINA DOMANIEWICE2479
235O B W I E S Z C Z E N I A2452
236Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 20172388
237Ogłoszenie-Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy2363
238„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Stroniewice, gm. Domaniewice” (Przetarg II)2351
239Kalendarz odbioru odpadów komunalnych GMINA DOMANIEWICE 2016 r2332
240Przebudowa drogi w m. Domaniewice - ul. Akacjowa.2323
241ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH2321
242INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko pomocnicze – pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Domaniewicach2318
243Ogłoszenie2288
244[Brak tematu]2276
245I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Domaniewice, oznaczonej jako działka nr 612/2, położonej w miejscowości Lisiewice Duże, gmina Domaniewice2269
246II NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Domaniewice, położonych w Domaniewicach oznaczonych jako działki nr 1605/3 i 1605/4 2261
247[Brak tematu]2235
248Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Domaniewicach, ul. Główna 13, 99-434 Domaniewice 2183
249Przebudowa drogi w m. Domaniewice - ul. Akacjowa.(przetarg II)2182
250 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO.2130
251[Brak tematu]2101
252[Brak tematu]2089
253WÓJT GMINY DOMANIEWICE I GMINNY OŚRODEK KULTURY W DOMANIEWICACH ZAPRASZAJĄ NA GMINNY DZIEŃ KOBIET 6 MARCA 2016R.2086
254Sprawozdanie za 2007r.2018
255Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej1989
256Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Domaniewicach wraz z ciągiem żywieniowym1931
257Deklaracje i stawki podatku na 2016r.1899
258[Brak tematu]1889
259INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko pomocnicze-pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Domaniewicach1885
260Wójt Gminy Domaniewice informuje, iż w dniu 14 lipca 2017 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został wywieszony, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości - działka nr 685/1 obręb Skaratki, będącej własnością Gminy Domaniewice przeznaczonej do wydzierżawienia1879
261[Brak tematu]1872
262Wójt Gminy Domaniewice informuje, iż w dniu 19 lipca 2017 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został wywieszony, na okres 21 dni, wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem na okres do trzech lat dotychczasowym najemcom1857
263INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Na stanowisko pomocnicze – pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Domaniewicach1854
264Oświadczenia majatkowe złożone przez radnych Rady Gminy Domaniewice w zwiazku z rozpoczęciem kadencji na lata 2010 - 20141853
265[Brak tematu]1845
266[Brak tematu]1825
267[Brak tematu]1783
268Sprawozdanie za 2008 rok1755
269Zarządzenie Nr 53/16 Wójta Gminy Domaniewice z dnia 6 lipca 2016 roku w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Domaniewicach wraz z oddziałem zamiejscowym w Skaratkach1717
270[Brak tematu]1711
271Remont sali widowiskowej GOK w Domaniewicach1706
272500+1695
273Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej (przetarg II)1686
274[Brak tematu]1624
275Dostawa paliw1610
276Wójt Gminy Domaniewice ogłasza III nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice, położonych w Domaniewicach oznaczonych jako działki nr 1605/3 i 1605/41609
277Komunikat1564
278Nabór na stanowisko urzędnicze do spraw kasy oraz księgowości podatków i opłat w Urzędzie Gminy w Domaniewicach1561
279Informacje1549
280[Brak tematu]1543
281Kalendarz odbioru odpadów komunalnych GMINA DOMANIEWICE 2017 i 2018r.1539
282WYKAZ nieruchomości położonej w obrębie Skaratki, oznaczonej jako działka nr 687, stanowiącej własność Gminy Domaniewice, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do lat trzech dotychczasowemu dzierżawcy1535
283Sprawozdawczość za 2010r.1533
284Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Domaniewice 1527
285Informacja1513
286Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej (przetarg III)1511
287Sprawozdawczość za 2009r.1508
288[Brak tematu]1473
289Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu w Skaratkach i Reczycach, gm. Domaniewice1442
290Oświadczenia majątkowe za 2010 rok1389
291[Brak tematu]1368
292Sesja XXIV z dnia 27 marca 2013r.1353
293Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej do lat trzech 1352
294Sesja XXIII z dnia 29 stycznia 2013r.1330
295[Brak tematu]1329
296Wybory - ogłoszenia.1321
297Sesja XXVI z dnia 27 czerwca 2013r.1286
298Oświadczenie majatkowe złożone przez radnych w zwiazku z zakończeniem kadencji1276
299Przebudowa dróg gminnych nr 105111E, 105137E, 105143E w miejscowości Reczyce gmina Domaniewice1265
300Sesja XXV z dnia 28 maja 2013 r.1223
301Sesja XXIX z dnia 18 listopada 2013r.1208
302UTRZYMANIE GMINNYCH DRÓG GRUNTOWYCH NA TERENIE GMINY DOMANIEWICE - NAWOŻENIE I PLANTOWANIE POSPÓŁKI W ILOŚCI 6000 TON1200
303Oświadczenie majątkowe złożone w zwiazku z objęciem funkcji Wójta Gminy Domaniewice1182
304XVIII Sesja – 26 lipca 2012r.1182
305Sesja XXVII z dnia 30 sierpnia 2013 roku1177
306Sesja XXVIII z dnia 19 września 2013 r.1177
307Sesja XXII z dnia 28 grudnia 2012r.1124
308[Brak tematu]1117
309Deklaracje i stawki podatku na 2017r.1115
310Sesja IV z dnia 27 stycznia 2015 r.1108
311XXII Sesja Rady Gminy.1103
312Informacja o wyniku naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze do spraw organizacyjno-kadrowych w Urzędzie Gminy w Domaniewicach1094
313[Brak tematu]1091
314[Brak tematu]1089
315Przetarg na opał1078
316Sesja XXX z dnia 30 grudnia 2013r.1076
317XIX Sesja – 14 września 2012r.1076
318XX Sesja Rady Gminy - 22 października 2012 r 1074
319 OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE 2016r.1064
320XXV Sesja Rady Gminy.1064
321Wykaz nieruchomości drogowych położonych w obrębie Reczyce, gmina Domaniewice przeznaczonych do wydzierżawienia dotychczasowemu dzierżawcy na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym1060
322Sesja VI z dnia 26 marca 2015 r.1056
323Sesja V z dnia 24 lutego 2015 r.1046
324[Brak tematu]1044
325Sprawozdawczość za rok 2013 i 2014.1043
326Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów1040
327XXI Sesja Rady Gminy - 23 listopada 2012 r1036
328Zarządzenia1007
329Sesja VIII z dnia 28 maja 2015 r.999
330[Brak tematu]987
331[Brak tematu]983
332Zarządzenia980
333[Brak tematu]979
334[Brak tematu]976
335[Brak tematu]974
336[Brak tematu]973
337[Brak tematu]972
338Sesja IX z dnia 23 czerwca 2015 r.967
339[Brak tematu]966
340[Brak tematu]965
341[Brak tematu]964
342[Brak tematu]955
343Sesja X z dnia 9 lipca 2015 r.951
344Sesja VII z dnia 30 kwietnia 2015 r.950
345Uchwały 23.02.2011946
346[Brak tematu]941
347[Brak tematu]938
348Zarządzenie938
349[Brak tematu]937
350Uchwały932
351[Brak tematu]925
352[Brak tematu]925
353Zarządzenia923
354[Brak tematu]920
355Sesja XI z dnia 10 września 2015 r.920
356[Brak tematu]918
357[Brak tematu]917
358[Brak tematu]916
359[Brak tematu]916
360[Brak tematu]914
361[Brak tematu]914
362XX Sesja – 22 październik 2012r.914
363Sesja XIV z dnia 20 listopada 2015 r.910
364[Brak tematu]905
365[Brak tematu]904
366[Brak tematu]903
367[Brak tematu]903
368[Brak tematu]903
369[Brak tematu]901
370[Brak tematu]900
371[Brak tematu]899
372[Brak tematu]899
373[Brak tematu]898
374[Brak tematu]898
375Zarządzenia898
376XXISesja – 23 listopada 2012r.896
377Sesję Rady Gminy XXXVII894
378[Brak tematu]892
379[Brak tematu]891
380[Brak tematu]890
381[Brak tematu]889
382[Brak tematu]888
383[Brak tematu]885
384[Brak tematu]884
385[Brak tematu]883
386[Brak tematu]883
387[Brak tematu]881
388[Brak tematu]880
389[Brak tematu]880
390[Brak tematu]879
391Oświadczenie majatkowe złożone w zwiazku z zakończeniem kadencji879
392[Brak tematu]878
393[Brak tematu]878
394[Brak tematu]877
395[Brak tematu]876
396[Brak tematu]874
397ZARZĄDZENIE Nr 25/2014 Wójta Gminy Domaniewice z dnia 05 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych 874
398[Brak tematu]873
399[Brak tematu]871
400[Brak tematu]871
401[Brak tematu]870
402Oświadczenia majątkowe za 2010 rok870
403Uchwały869
404[Brak tematu]868
405Uchwały867
406[Brak tematu]865
407Zarządzenia863
408zarządzenia 12.2010860
409[Brak tematu]859
410[Brak tematu]858
411[Brak tematu]857
412[Brak tematu]857
413Oświadczenie za 2010r.857
414[Brak tematu]856
415Uchwały sesji XXXV z 2 marca 2010r.856
416[Brak tematu]852
417[Brak tematu]851
418[Brak tematu]851
419[Brak tematu]850
420[Brak tematu]850
421[Brak tematu]849
422Sesja XII z dnia 17 września 2015 r.847
423[Brak tematu]846
424OGŁOSZENIE846
425Wybory do PE 2014845
426[Brak tematu]844
427[Brak tematu]844
428Sesja XXXVII z dnia 25 czerwca 2014 r.841
429[Brak tematu]839
430Ankieta839
431[Brak tematu]837
432O B W I E S Z C Z E N I A 836
433[Brak tematu]835
434[Brak tematu]834
435Sesja XXXIV z dnia 28 marca 2014 r.834
436[Brak tematu]833
437Zarządzenia833
438[Brak tematu]832
439Sesja XV z dnia 3 grudnia 2015 r.832
440[Brak tematu]831
441Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Domaniewice w 2018 roku829
442Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.825
443Alicja Barbara Szymajda824
444Uchwały sesji XXXIV z 29 stycznia 2010r.824
445[Brak tematu]823
446[Brak tematu]822
447[Brak tematu]817
448[Brak tematu]816
449[Brak tematu]815
450[Brak tematu]815
451[Brak tematu]814
452Oświadczenie majątkowe za 2010r.813
453[Brak tematu]811
454[Brak tematu]809
455[Brak tematu]808
456[Brak tematu]808
457[Brak tematu]807
458[Brak tematu]807
459Sesja XIII z dnia 29 października 2015 r.807
460PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 R.806
461[Brak tematu]805
462[Brak tematu]803
463Sesja nr XVI z dnia 29 grudnia 2015 r.802
464[Brak tematu]801
465[Brak tematu]801
466Uchwały XIII Sesji - 28 grudnia 2007r.801
467[Brak tematu]800
468[Brak tematu]798
469[Brak tematu]798
470Uchwały 31.03.2011797
471[Brak tematu]796
472[Brak tematu]795
473[Brak tematu]795
474Sesja XXXV z dnia 23 kwietnia 2014 roku792
475[Brak tematu]788
476Oświadczenia za 2008r.788
477[Brak tematu]787
478[Brak tematu]784
479GMINNY OŚRODEK KULTURY W DOMANIEWICACH - ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ TRANSPORTOWĄ -WYJAZD KALINY NA FESTIWAL DO MACEDONII784
480[Brak tematu]783
481[Brak tematu]781
482[Brak tematu]780
483Uchwała sesji XXXII z 16 grudnia 2009777
484[Brak tematu]776
485[Brak tematu]775
486[Brak tematu]775
487 Zarządzenie Nr 90/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na obszarze województwa łódzkiego.774
488[Brak tematu]773
489[Brak tematu]771
490[Brak tematu]771
491Sesja XVII Rady Gminy z dnia 26 stycznia 2016 roku771
492[Brak tematu]769
493Wybory 2011766
494[Brak tematu]765
495[Brak tematu]764
496[Brak tematu]764
497[Brak tematu]764
498[Brak tematu]762
499Zarządzenia 06.2010761
500Sesja XXXVI z dnia 27 maja 2014 r.760
501Zarządzenia 05.2010760
502[Brak tematu]756
503sesja VII 28 czrewca 2011756
504Sesja XVII - 30 czerwca754
505[Brak tematu]752
506Oświadczenie za 2011r.751
507[Brak tematu]750
508Sesja XXXII z dnia 21 lutego 2014 r.749
509Sesja XXXIX z dnia 25 września 2014r749
510[Brak tematu]748
511[Brak tematu]747
512[Brak tematu]747
513Sesja XXXI z dnia 29 stycznia 2014 r.747
514[Brak tematu]744
515[Brak tematu]744
516Zarządzenia Wójta Gminy - wrzesień 2007744
517[Brak tematu]742
518[Brak tematu]741
519XLII Sesja - 09 listopada740
520[Brak tematu]739
521[Brak tematu]738
522[Brak tematu]735
523[Brak tematu]735
524[Brak tematu]735
525[Brak tematu]734
526[Brak tematu]733
527[Brak tematu]733
528[Brak tematu]732
529[Brak tematu]732
530[Brak tematu]732
531Uchwała sesji XXX z 30 listopada 2009732
532[Brak tematu]730
533[Brak tematu]725
534Sesja XXXVIII z dnia 08 sierpnia 2014 r.725
535[Brak tematu]724
536Oświadczenia majątkowe za 2009 rok724
537[Brak tematu]723
538[Brak tematu]720
539[Brak tematu]720
540Wykaz lokali użytkowych położonych w Domaniewicach przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej do lat trzech dotychczasowemu najemcy719
541XI Sesja 29.09.2011719
542Wybory - ogłoszenia. 717
543Oświadczenia majątkowe za 2010 rok715
544[Brak tematu]708
545[Brak tematu]704
546Sprawozdawczość za 2011r.703
547Wójt Gminy703
548[Brak tematu]702
549Sesja XVIII Rady Gminy z dnia 30 marca 2016 roku701
550[Brak tematu]696
551Rejestr umów Urzędu Gminy w Domaniewicach696
552Sprawozdawczość za 2012r.695
553[Brak tematu]694
554Uchwała z sesji XXIV z 30 czerwca 2009694
555[Brak tematu]692
556zarządzenia 11.2010692
557[Brak tematu]690
558[Brak tematu]688
559[Brak tematu]687
560[Brak tematu]687
561Uchwały 30.12.2010687
562Oświadczenie za 2012r.686
563[Brak tematu]685
564Sesja XXVIII680
565Zarządzenia 07.2010r.678
566Uchwały 31.05.2011676
567Uchwała sesji XXXI z 11 grudnia 2009673
568[Brak tematu]672
569Oświadczenia majątkowe za 2009 rok - koniec kadencji671
570[Brak tematu]668
571[Brak tematu]667
572Sesja XL z dnia 4 listopada 2014 r.665
573Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 r.663
574[Brak tematu]662
575Kierownicy jed. org.656
576Informacje655
577[Brak tematu]654
578Wzory druków i formularzy654
579Zarządzenia 09.2010654
580[Brak tematu]650
581[Brak tematu]646
582[Brak tematu]646
583Sesja I z dnia 1 grudnia 2014 r.646
584Sesja II z dnia 9 grudnia 2014 r.646
585[Brak tematu]643
586Zarządzenia - sierpień 2011643
587[Brak tematu]641
588Sesja XXIX641
589Uchwały sesji XXXIII z 29 grudnia 2009641
590[Brak tematu]640
591XV Sesja - 28 marca 2012640
592[Brak tematu]638
593Pracownicy 2009637
594Uchwały sesji XXXVIII z 29 czerwca637
595Oświadczenie majątkowe za 2010r.635
596Zarządzenia 04.2010629
597[Brak tematu]628
598Zofia Sut 628
599Sesja XIX Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2016 roku625
600[Brak tematu]622
601[Brak tematu]622
602Zarządzenia 03.2010622
603Zarządzenia 08.2010r.619
604XIX Sesja - 14 września 2012r618
605[Brak tematu]617
606Uchwała z sesji XXVII z 31 lipca 2009616
607zarządzenia 10.2010616
608[Brak tematu]614
609[Brak tematu]610
610Zarządzenia 02.2010608
611[Brak tematu]607
612Oświadczenie za 2012r.605
613IX Sesja - 19 sierpnia604
614Strategia rozwoju gminy.603
615Uchwały 28.12.2011602
616Sesja III z dnia 29 grudnia 2014 r.599
617[Brak tematu]597
618[Brak tematu]596
619[Brak tematu]593
620Ogłoszenia593
621Zarządzenia 06.2009593
622Sesja XX Rady Gminy Domaniewice z dnia 24 maja 2016 r.589
623Sesja XXI Rady Gminy Domaniewice z dnia 17 czerwca 2016r.584
624Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym578
625XLI Sesja578
626Uchwały XVII Sesji - 27 czerwca 576
627Oświadczenia majatkowe złożone przez radnych Rady Gminy Domaniewice w zwiazku z rozpoczęciem kadencji na lata 2014 - 2018573
628„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Stroniewice, gm. Domaniewice”573
629Oświadczenie za 2013r.569
630Zarządzenia - luty 2012565
631Zarządzenia 10.2011563
632Zarządzenia 12.2009562
633Zarządzenia 09.2009560
634Sesja XXII Rady Gminy Domaniewice z dnia 21 lipca 2016r.559
635Zarządzenia - styczeń 2012559
636[Brak tematu]556
637sesja XIV554
638Oświadczenia za 2013r.553
639Oświadczenie za 2012r..551
640Budowa parkingu oraz obiektów małej architektury wraz z utwardzeniem terenu w Domaniewicach549
641Oświadczenie za 2012r.547
642Oświadczenie za 2011r.540
643Zarządzenia 08.2009536
644X Sesja - 31 sierpnia534
645Zarządzenia 10.2009533
646Oświadczenie za 2012r.532
647Zarządzenia 07.2009530
648Zarządzenia 11.2009525
649Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji Rady Gminy 2010-2014515
650Oświadczenie za 2011r.515
651Sesja XXIII z dnia 30 sierpnia 2016 roku513
652Oświadczenie za 2011r.510
653Uchwały XVI Sesji - 18 maja510
654Oświadczenie za 2013r.504
655[Brak tematu]502
656Oświadczenia za 2014r.491
657Oświadczenie majątkowe złożone w zwiazku z ponownym objęciem funkcji Wójta Gminy Domaniewice485
658Oświadczenia majątkowe złożone przez radnych Rady Gminy Domaniewice za rok 2014.483
659Oświadczenia za 2013r.483
660Sesja XXIV z dnia 30 września 2016 r.480
661Oświadczenie za 2012r.474
662Sprawozdawczość za rok 2015471
663[Brak tematu]470
664Oświadczenie za 2011r.468
665Sesja XXV z dnia 10 listopada 2016 r.467
666Oświadczenie za 2014r.466
667Oświadczenie za 2011r.465
668Oświadczenie za 2013r.455
669Oświadczenie za 2013r.446
670Komisje Rady Gminy Domaniewice 2014 - 2018439
671Sesja XXVI z dnia 29 grudnia 2016 r.418
672ZAPYTANIE OFERTOWE na: „Remont Świetlicy Wiejskiej w m. Reczyce” 416
673Oświadczenia majątkowe412
674OGŁOSZENIE410
675Oświadczenie za 2014r.410
676OSTRZEŻENIE NR 44393
677OGŁOSZENIE Wójta Gminy Domaniewice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice na fragmencie wsi Reczyce.389
678Oświadczenie za 2014r.385
679Oświadczenie za 2014r.370
680Sesja XXVII Rady Gminy z dnia 27 stycznia 2017 roku363
681Sesja XXVIII Rady Gminy z dnia 3 marca 2017 roku350
682XXXIX sesja346
683Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Domaniewicach o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z podbudową337
684Oświadczenia majątkowe za rok 2015.335
685Oświadczenia majątkowe za rok 2015.321
686OGŁOSZENIE301
687Ogłoszenie287
688Sesja XXIX Rady Gminy z dnia 31 marca 2017 roku278
689Sesja XXX Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2017 roku273
690Oświadczenia majątkowe za rok 2015.265
691Oświadczenia majątkowe za rok 2015.264
692Oświadczenia majątkowe za rok 2015.253
693Ogłoszenia251
694Sesja XXXI Rady Gminy z dnia 25 maja 2017 roku236
695Sesja XXXII Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2017 roku234
696Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych- podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych. Deklaracje na podatek od środków transportowych 2018230
697Sprawozdawczość za rok 2016228
698Sesja XXXIII Rady Gminy z dnia 13 lipca 2017 roku220
699OSTRZEŻENIE Nr 62215
700Oświadczenia majątkowe za rok 2015.215
701KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY NR 1211
702Oświadczenia majątkowe 2016203
703Sesja XXXIV Rady Gminy z dnia 31 sierpnia 2017 roku198
704[Brak tematu]188
705Ochrona ludności - informator184
706Sprawozdawczość za rok 2017176
707Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 r.168
708Strategia rozwoju gminy.165
709Oświadczenia majątkowe za rok 2016.162
710Oświadczenia majątkowe za rok 2016.157
711Sesja XXXV Rady Gminy z dnia 21 września 2017149
712Oświadczenia majątkowe za rok 2016.148
713Oświadczenia majątkowe za rok 2016.138
714Sesja XXXVI Rady Gminy z dnia 16 listopada 2017138
715Sesja XXXVII Rady Gminy z dnia 7 grudnia 2017r.135
716 Zmiana Ostrzeżenia Nr 6130
717Studium uwarunkowań.116
718Sesja XXXVIII Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2017r.113
719Oświadczenia majątkowe za rok 2016.101
720Sesja XXXIX Rady Gminy z dnia z dnia 23 stycznia 2018 r.58
721Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 1036
722Inwestycje celu publicznego26
723Sesja sesja XLI Rady Gminy z dnia 5 kwietnia 2018 r.23
724Sesja sesja XL Rady Gminy z dnia 23 marca 2018 r.17
725O D P A D Y.16
726Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. 14
727Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 1710
Powrót
 
Menu Podmiotowe

 
Ranking stron
 
Sprawy
Klucz:
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Zofia Sut   Napisz wiadomość
    Tel: 0-46 838-35-22
Beata Kapusta   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Jarosław Czubiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Dróżka Justyna   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
1620578 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij