Menu Przedmiotowe
 
Pomoc społeczna
 
 
Tablica ogłoszeń
>Ogłoszenia, komunikaty.
>Gospodarka odpadami
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Domaniewice na lata 2008-2015
>Łowicka Grupa Rybacka - ogłoszenia
>Zakaz wstępu do lasów
>Informacje i ogłoszenia o zbędnym majątku ruchomym
>Komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
>Ogólnokrajowe mapy dostępu do stancjonarnej telefonii i szerokopasmowego internetu
>Ostrzeżenia meteorologiczne
>Konsultacje
>Zarządzenia Wojewody Łódzkiego
>DECYZJE ŚRODOWISKOWE
>Środowisko
>Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny - obowiązujących na 2017 rok
 
 
Majątek
>2003
>2004
>2005
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice
>GOK Domaniewice
 
 
Zamówienia publiczne
>Ogłoszenia o przetargach 2017
>Ogłoszenia o przetargach 2016
 
 
Rejestry, ewidencje. archiwa
 
 
Dane publiczne
>Dokumenty kontroli
>Stanowiska, wystąpienia,oceny
 
 
Zagospodarowanie przestrzenne
>Obwieszczenia
>Ogłoszenia
>Plany zagospodarowania przestrzennego
>Tereny inwestycyjne
>Warunki zabudowy
 
 
Gospodarka nieruchomościami
>Ogłoszenia o przetargach
>Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
>Usunięcie drzew.
 
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 
 
Rejestr umów zawartych przez Gminę Domaniewice - aktualizowany na koniec każdego miesiąca
>2017
 
 
Urząd Stanu Cywilnego
>Wzory druków i formularzy
 
Programy
www.domaniewice.bipst.pl

Statystyka wyświetleń wszystkich wiadomości dla
Gmina Domaniewice
Lp. Wiadomość Ilość odsłon
1Zapytanie o cenę:80704
2Zapytanie ofertowe na: „Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Domaniewice w sezonie oświetleniowym w 2013r.” 79150
3Zapytanie ofertowe na: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Domaniewice w sezonie zimowym 2013”79046
4Zapytanie ofertowe na: Usuwanie awarii sieci wodociągowych, ujęć wody i sieci kanalizacji na terenie gminy Domaniewice w 2013 roku78871
5ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację projektu \\73258
6Zapytanie ofertowe na: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Domaniewice w sezonie zimowym 2014”69294
7Zapytanie ofertowe na: „Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Domaniewice w sezonie oświetleniowym w 2014r.” 69208
8Zapytanie ofertowe na: „Usuwanie awarii sieci wodociągowych, ujęć wody i sieci kanalizacji na terenie gminy Domaniewice w 2014 roku”69206
9Zapytanie ofertowe na: 67885
10ZAPYTANIE OFERTOWE NA REWITALIZACĘ CENTRUM MIEJSCOWOŚCI STRONIEWICE65897
11Zapytanie ofertowe na: 46444
12ZAPYTANIE OFERTOWE na „Termomodernizację budynku OSP w Sapach”22724
13Zobacz co piszą o Gminie Domaniewice na portalu PolskaNiezwykla.pl19487
14Wykaz osób, które otrzymały nagrody za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w 2011 roku.19451
15Zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwziecia polegającego na przebudowie jednotorowej napowietrznej linii 110 kV relacji Głowno-Łowicz19082
16Obwieszczenie Czatolin19002
17Wykaz zadań o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne gminy inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego18789
18Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego18740
19Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizaję przedsięwzięcia i wystąpienu do organów współdziałajacych18716
20Nagrody za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym 201218556
21Wójt Gminy Domaniewice informuje, że od dnia 9 lipca 2012 r.18323
22[Brak tematu]18279
23[Brak tematu]18255
24Ogłoszenie - głośna próba syren alarmowych18240
25PRZYSTANEK happy bus 201218215
26OGŁOSZENIE 18150
27OBWIESZCZENIE z dnia 12.10.2012r. w sprawie: 1. Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Domaniewice. 2. Prognozy oddziaływania na środowisko. 2. Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Domaniewice.18058
28Informacja o programie wykonania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - w latach 2014 - 202018008
29Zaproszenie17879
30Wykaz zadań o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne gminy inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 17422
31Wyłączania naziemnej telewizji analogowej17407
32Wykaz osób które otrzymały nagrody w 2013 roku17194
33Gospodarka odpadami.17119
34 Zaproszenie na zbiórkę krwi17072
35Ogłoszenie o zatrudnieniu16974
36Zaproszenie na zbiórkę krwi 14.07.2013 r.16559
37Zapytanie ofertowe - Remont pomieszczenia sanitarnego w budynku Ośrodka Zdrowia w Domaniewicach16438
38POSTANOWIENIE 16406
39O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Domaniewice ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż autobusu16370
40Opłaty za odbiór odpadów komunalnych za III kwartał 2013 roku 16188
41O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Domaniewice ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż autobusu16075
42GMINA DOMANIEWICE OGŁASZA rokowania na sprzedaż mienia ruchomego15947
43Wykaz zadań o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne gminy inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i15379
44Informacja o zbiórce odpadów wielkogabarytowych15110
45Wykaz osób, które otrzymały nagrody za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w 2014 roku15084
46OGŁOSZENIE Wójt Gminy Domaniewice ogłasza konkursy na stanowiska:14802
47ZARZĄDZENIE NR 28/2014 WÓJTA GMINY DOMANIEWICE z dnia 19 maja 2014 r. 14704
48Ogłoszenie14513
49Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Domaniewice w 2016 – 2017 roku14389
50Informacja14261
51Sprzedaż nieruchomości w Reczycach i Skaratkach - 15 maja 2012r.14190
52Sprzedaż nieruchomości w Domaniewicach, Reczycach i Skaratkach pod Rogóźno14100
53sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice położonych w Domaniewicach13349
54Łódzka Kolej Aglomeracyjna13264
55Ośrodek Zdrowia dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych!13145
56Informacja13130
57Podatki 2015r.12861
58Wykaz zadań o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne gminy inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i12736
59Domaniewice zapraszają do biegania12627
60V Sesja Rady Gminy12594
61sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice, położonych w Domaniewicach.12575
62Wykaz osób, które otrzymały nagrody za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w 2015 roku.12568
63Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w gruncie stanowiącego własność Gminy Domaniewice12555
64„Wójt Gminy Domaniewice informuje, iż w dniu 27 lutego 2015 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy zostały wywieszone, na okres 21 dni, nastepujące wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice: 1. wykaz niezabudowanych nieruchomości położon12526
65RUSZA KONKURS DZIAŁAJ LOKALNIE 201512456
66Aktualizacja planów gospodarowania wodami12354
67 II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice, położonych w Domaniewicach11896
68Zarządzenie Nr 9/14 Wójta Gminy Domaniewice z dnia 7 marca 2014 r.11762
69Festyn Ludowy11710
70INFORMACJA11552
71Zarządzenie Nr 30/14 Wójta Gminy Domaniewice z dnia 15 maja 2014 r.11490
72WÓJT GMINY DOMANIEWICE ogłasza nieograniczony przetarg ustny NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Domaniewice położonych w Domaniewicach, Lisiewicach Małych i Lisiewicach Dużych11412
73IV NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Domaniewice położonych w Domaniewicach11249
74III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Domaniewice położonego w Domaniewicach11239
75Informacja11206
76Informacja10923
77Ogłoszenie10894
78OGŁOSZENIE10745
79Informacja10739
80WÓJT GMINY DOMANIEWICE ogłasza II nieograniczony przetarg ustny NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Domaniewice położonych w gminie Domaniewice10689
81WÓJT GMINY DOMANIEWICE ogłasza V nieograniczony przetarg ustny NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Domaniewice położonych w Domaniewicach10687
82Wójt Gminy Domaniewice ogłasza IV nieograniczony przetarg ustny na SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w gruncie stanowiącego własność Gminy Domaniewice położonego w Domaniewicach10678
83Obwieszczenie10634
84OGŁOSZENIE10626
85Apel10491
86Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łowicka” serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Domaniewice do włączenia się w proces budowy Lokalnej Strategii Rozwoju10363
87Łowicka Grupa Rybacka prowadzi prace nad Lokalną Strategią Rozwoju na nowy okres programowania, tj. lata 2014 – 2020.10347
88INFORMACJA - W związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi –susza, została wszczęta procedura związana z szacowaniem strat w uprawach rolnych – łąki i pastwiska i uruchamiania pomocy w formie kredytu preferencyjnego10336
89Zawiadomienie10333
90Ogłoszenie w sprawie zmiany planu10216
91Ogłoszenie10205
92Wójt Gminy Domaniewice ogłasza przetargi nieograniczone ustne na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice9797
93[Brak tematu]9787
94Wójt Gminy Domaniewice ogłasza NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Domaniewice położonej w miejscowości Skaratki, gmina Domaniewice9635
95„Przebudowa drogi w miejscowości Strzebieszew oraz w miejscowości Skaratki pod Rogóźno na terenie gminy Domaniewice”9592
96Projekt uchwały9408
97Urząd Gminy w Domaniewicach9338
98informacja9334
99Informacja9323
100Rejestru, ewidencje, archiwa9240
101ZOSTAŃ PARTNEREM KARTY DUŻEJ RODZINY9089
102Informacja - projekt9078
103Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego na fragmencie obszaru wsi Domaniewice 9045
104Wójt Gminy Domaniewice ogłasza II NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Domaniewice położonej w miejscowości Skaratki, gmina Domaniewice9032
105Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego na fragmencie obszaru wsi Reczyce 9019
106NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY 8885
107OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Domaniewice 8671
108Obwieszczenie Czatolin8277
109Wykaz zadań o udzielenie dotacji podmiotom7988
110[Brak tematu]7979
111Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych7977
112„Przebudowa drogi w miejscowości Domaniewice - ul. Leśna”7952
113„Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego”7851
114Wójt Gminy Domaniewice ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Domaniewicach7782
115„Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Skaratkach”7768
116ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania7684
117[Brak tematu]7604
118Spotkanie informacyjne pn. „Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój”. 7603
119Wójt Gminy Domaniewice ogłasza NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Domaniewice położonej w miejscowości RECZYCE, gmina Domaniewice7508
120WÓJT GMINY DOMANIEWICE I GMINNY OŚRODEK KULTURY W DOMANIEWICACH ZAPRASZAJĄ NA GMINNY DZIEŃ KOBIET 6 MARCA 2016R.7497
121 „Wójt Gminy Domaniewice informuje, iż w dniu 20 marca 2015r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został wywieszony, na okres 21 dni, wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem na okres do trzech lat”.7482
122Obwieszczenie7421
123Obwieszczenie7369
124Informacja7358
125Wykaz7337
126Nabór na stanowisko d/s gospodarki komunalnej i nwestycji7200
127NABÓR NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej7079
128Nabór na stanowisko urzędnicze do spraw organizacyjno-kadrowych7051
129Informacja6973
130OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Domaniewice6676
131Informacja6626
132Przebudowa drogi w miejscowości Domaniewice - ul. Leśna6619
133[Brak tematu]6518
134VIII Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich6449
135Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku6421
136[Brak tematu]6298
137Informacja6153
138INFORMACJA6016
139Wyniki otwartego konkursu ofert.6014
140Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaniewicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego5795
141INFORMACJA DLA WŁASCICIELI LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA5691
142Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających 5683
143Środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika z zapleczem socjalnym i infrastruktura towarzyszącą na działce nr 468 w miejscowości Strzebieszew, gmina Domaniewice5568
144Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - Kopalnie Surowców Mineralnych \\\\5534
145Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaniewicach ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze pracownik socjalny.5523
146Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaniewicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczenia wychowawczego5486
147P O S T A N O W I E N I E NR 4/2012 Domaniewice 12.10.20125382
148Wójt Gminy Domaniewice oraz Zarząd Oddziału Gminnego OSP w Domaniewicach serdecznie zapraszają na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze,5278
149Plany zagospodarowania przestrzennego 5264
150INFORMACJA O WYNIKU NABORU 5218
151Komunikaty PIORIN5187
152 INFORMACJA O WYNIKU PONOWNEGO NABORU kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – samodzielne stanowisko pracy do spraw gospodarki gruntami, mienia gminy i dróg w Urzędzie Gminy w Domaniewicach5117
153Obowiązukące uchwały5054
154DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 4999
155DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 4968
156ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania 4841
157„Wójt Gminy Domaniewice informuje, iż w dniu 21.03.2016 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice, przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat, położonych w D4567
158[Brak tematu]4541
159Postanowienie 4539
160HARMONOGRAM 2014 r GMINA DOMANIEWICE4511
161Statut Gminy4450
162Wójt Gminy Domaniewice ogłasza konkurs na stanowisko: Dyrektora Publicznego Przedszkola w Domaniewicach, ul. Główna 13, 99-434 Domaniewice, wraz z oddziałem zamiejscowym w Skaratkach, Skaratki 44a, 99-434 Domaniewice 4432
163Informacja dotyczaca zaopatrywania świń przemieszczanych do miejsca położonego na terytorium RP4411
164Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaniewicach ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze pracownik socjalny4394
165OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających4390
166Ostrzeżenia rok 20134132
167Wójt Gminy Domaniewice ogłasza NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI, działka nr 549, stanowiącej własność Gminy Domaniewice położonej w miejscowości RECZYCE, gmina Domaniewice4112
168Wójt Gminy Domaniewice ogłasza konkurs na stanowisko: Dyrektora Publicznego Przedszkola w Domaniewicach, ul. Główna 13, 99-434 Domaniewice, wraz z oddziałem zamiejscowym w Skaratkach, Skaratki 44a, 99-434 Domaniewice 4057
169Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.3888
170Deklaracje na podatek w 2014r,3859
171ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE3796
172OGŁOSZENIE Wójta Gminy Domaniewice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, fragmenty wsi: Domaniewice, Krępa, Reczyce i Stroniewice.3787
173Nabór 20123750
174Informacja3725
175Zarządzenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rocznego programu współpracy Gminy Domaniewice 3620
176Kalendarz odbioru odpadów komunalnych GMINA DOMANIEWICE 2015 r3567
177Ołoszenie3548
178Środowisko3542
179Elektroniczna skrzynka podawcza3532
180Wykaz zadań o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku.3491
181Jednostki administracji pomocniczej3428
182Stawki podatku za 2014r.3422
183Jednostki organizacyjne gminy3411
184Konsultacje projektu uchwały rocznego programu współpracy Gminy Domaniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 3321
185Ogłoszenie3265
186Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Domaniewice, oznaczonej jako działka nr 549, położonej w miejscowości Reczyce, obręb Reczyce, gmina Domaniewice.3257
187OBWIESZCZENIE3161
188Ogłoszenie3148
189Wynik naboru3145
190Wykaz osób, którym przyznano nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie sportowym w 2016 roku.3123
191OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE 2014r.3109
192[Brak tematu]3103
193Opis kompetencji stanowisk3080
194Ogłoszenia3054
195POSTANOWIENIE3032
196WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY DOMANIEWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 3031
197Ogłoszenie.3003
198Wynik naboru na wolne stanowisko2944
199[Brak tematu]2882
200[Brak tematu]2843
201Ogłoszenie2802
202Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi.2761
203Nabór na wolne stanowisko do spraw organizacyjno-kadrowych w Urzędzie Gminy w Domaniewicach2733
204Rada Gminy2732
205WÓJT GMINY DOMANIEWICE ogłasza III nieograniczony przetarg ustny NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Domaniewice położonych w gminie Domaniewice2718
206„Prognozy oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Domaniewice na lata 2016 - 2020”.2713
207Wynik naboru na wolne stanowisko2707
208Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż ciągnika rolniczego marki MTZ, model 12048A2677
209Struktura organizacyjna2673
210KOMUNIKAT NR 2 POWIATOWEGO LEKARZA WET.2644
211Informacja o wyniku naboru - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaniewicach2632
212OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE 2015r.2574
213Uchwały2509
214[Brak tematu]2397
215INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO2263
216Wójt Gminy Domaniewice ogłasza IV nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Domaniewice, oznaczonej jako działka nr 549, położonej w miejscowości Reczyce, obręb Reczyce, gmina Domaniewice2250
217Zarządzenie2248
218[Brak tematu]2185
219[Brak tematu]2149
220Wójt Gminy Domaniewice ogłasza I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Domaniewice, oznaczonej jako działka nr 657/1, położonej w miejscowości Skaratki, gmina Domaniewice2122
221Wójt Gminy Domaniewice ogłasza I NIEOGRANICZONE PRZETARGI USTNE NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Domaniewice, położonych w Domaniewicach oznaczonych jako działki nr 1605/3, 1605/4 i 1605/92119
222ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH2109
223Ogłoszenie-Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2106
224INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko pomocnicze – pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Domaniewicach2085
225OBWIESZCZENIE2018
226[Brak tematu]2005
227ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania 2004
228[Brak tematu]1994
229DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA DZIAŁKI NR EW. 413 OBRĘB KRĘPA GMINA DOMANIEWICE1977
230Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku1962
231Wójt Gminy Domaniewice ogłasza konkurs na stanowisko: Dyrektora Publicznego Przedszkola w Domaniewicach, ul. Główna 13, 99-434 Domaniewice, wraz z oddziałem zamiejscowym w Skaratkach, Skaratki 44a, 99-434 Domaniewice 1945
232Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Domaniewicach 1927
233Sprawozdanie za 2007r.1912
234„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Stroniewice, gm. Domaniewice”1907
235PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 R.- aktualizacja I 1905
236 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO.1899
237Remont pomieszczeń w związku z utworzeniem przedszkola w wyniku przekształcenia oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej1888
238Kalendarz odbioru odpadów komunalnych GMINA DOMANIEWICE 2016 r1866
239I N F O R M A C J A1819
240WÓJT GMINY DOMANIEWICE I GMINNY OŚRODEK KULTURY W DOMANIEWICACH ZAPRASZAJĄ NA GMINNY DZIEŃ KOBIET 6 MARCA 2016R.1812
241[Brak tematu]1808
242[Brak tematu]1785
243Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Domaniewicach wraz z ciągiem żywieniowym1776
244[Brak tematu]1762
245[Brak tematu]1755
246Oświadczenia majatkowe złożone przez radnych Rady Gminy Domaniewice w zwiazku z rozpoczęciem kadencji na lata 2010 - 20141750
247„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Stroniewice, gm. Domaniewice” (Przetarg II)1747
248Przebudowa drogi w m. Domaniewice - ul. Akacjowa.1717
249[Brak tematu]1698
250II NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Domaniewice, oznaczonej jako działka nr 657/1, położonej w miejscowości Skaratki, gmina Domaniewice1663
251Sprawozdanie za 2008 rok1658
252INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko pomocnicze-pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Domaniewicach1646
253[Brak tematu]1639
254INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Na stanowisko pomocnicze – pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Domaniewicach1618
255Deklaracje i stawki podatku na 2016r.1579
256Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym1577
257Przebudowa drogi w m. Domaniewice - ul. Akacjowa.(przetarg II)1572
258OSTRZEŻENIE Meteorologiczne Nr 321555
259[Brak tematu]1548
260Dostawa paliw1547
261O B W I E S Z C Z E N I A1524
262OSTRZEŻENIE Meteorologiczne Nr 341511
263Zarządzenie Nr 53/16 Wójta Gminy Domaniewice z dnia 6 lipca 2016 roku w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Domaniewicach wraz z oddziałem zamiejscowym w Skaratkach1478
264[Brak tematu]1473
265Ogłoszenie-Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy1433
266Sprawozdawczość za 2010r.1414
267Sprawozdawczość za 2009r.1410
268500+1398
269Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Domaniewicach, ul. Główna 13, 99-434 Domaniewice 1384
270[Brak tematu]1379
271Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej1379
272Remont sali widowiskowej GOK w Domaniewicach1343
273Oświadczenia majątkowe za 2010 rok1298
274[Brak tematu]1269
275Informacje1268
276[Brak tematu]1259
277KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY NR 41227
278Wybory - ogłoszenia.1222
279KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY NR 21213
280Sesja XXIV z dnia 27 marca 2013r.1204
281Sesja XXIII z dnia 29 stycznia 2013r.1200
282Oświadczenie majatkowe złożone przez radnych w zwiazku z zakończeniem kadencji1185
283KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY NR 421172
284Informacja1158
285Sesja XXVI z dnia 27 czerwca 2013r.1138
286UTRZYMANIE GMINNYCH DRÓG GRUNTOWYCH NA TERENIE GMINY DOMANIEWICE - NAWOŻENIE I PLANTOWANIE POSPÓŁKI W ILOŚCI 6000 TON1132
287I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Domaniewice, oznaczonej jako działka nr 612/2, położonej w miejscowości Lisiewice Duże, gmina Domaniewice1112
288Sesja XXV z dnia 28 maja 2013 r.1111
289Oświadczenie majątkowe złożone w zwiazku z objęciem funkcji Wójta Gminy Domaniewice1109
290Kalendarz odbioru odpadów komunalnych GMINA DOMANIEWICE 2017 r1105
291II NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Domaniewice, położonych w Domaniewicach oznaczonych jako działki nr 1605/3 i 1605/4 1098
292[Brak tematu]1084
293XVIII Sesja – 26 lipca 2012r.1083
294Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej (przetarg II)1074
295[Brak tematu]1067
296Sesja XXIX z dnia 18 listopada 2013r.1056
297Sesja XXVII z dnia 30 sierpnia 2013 roku1055
298Sesja XXVIII z dnia 19 września 2013 r.1048
299Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 20171030
300Sesja XXII z dnia 28 grudnia 2012r.1028
301Przetarg na opał1009
302[Brak tematu]1004
303XXII Sesja Rady Gminy.1003
304XIX Sesja – 14 września 2012r.979
305[Brak tematu]977
306XX Sesja Rady Gminy - 22 października 2012 r 975
307XXV Sesja Rady Gminy.968
308Sesja XXX z dnia 30 grudnia 2013r.962
309Zarządzenia944
310Sesja IV z dnia 27 stycznia 2015 r.943
311Wójt Gminy Domaniewice informuje, iż w dniu 14 lipca 2017 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został wywieszony, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości - działka nr 685/1 obręb Skaratki, będącej własnością Gminy Domaniewice przeznaczonej do wydzierżawienia943
312XXI Sesja Rady Gminy - 23 listopada 2012 r943
313Ogłoszenie936
314Sprawozdawczość za rok 2013 i 2014.927
315Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Domaniewice 924
316[Brak tematu]922
317Sesja VI z dnia 26 marca 2015 r.922
318Wójt Gminy Domaniewice informuje, iż w dniu 19 lipca 2017 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został wywieszony, na okres 21 dni, wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem na okres do trzech lat dotychczasowym najemcom918
319Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej (przetarg III)915
320[Brak tematu]912
321[Brak tematu]911
322Sesja V z dnia 24 lutego 2015 r.911
323[Brak tematu]910
324[Brak tematu]910
325Zarządzenia908
326[Brak tematu]907
327[Brak tematu]904
328[Brak tematu]903
329[Brak tematu]894
330[Brak tematu]887
331[Brak tematu]884
332[Brak tematu]874
333[Brak tematu]873
334[Brak tematu]872
335Sesja VIII z dnia 28 maja 2015 r.870
336Uchwały 23.02.2011869
337Informacja o wyniku naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze do spraw organizacyjno-kadrowych w Urzędzie Gminy w Domaniewicach868
338Zarządzenie868
339[Brak tematu]867
340[Brak tematu]866
341Uchwały863
342[Brak tematu]862
343[Brak tematu]862
344Zarządzenia860
345[Brak tematu]858
346XX Sesja – 22 październik 2012r.853
347[Brak tematu]852
348[Brak tematu]851
349[Brak tematu]849
350Zarządzenia849
351[Brak tematu]844
352[Brak tematu]841
353[Brak tematu]841
354 OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE 2016r.841
355[Brak tematu]839
356[Brak tematu]838
357[Brak tematu]836
358[Brak tematu]836
359[Brak tematu]833
360[Brak tematu]833
361[Brak tematu]830
362[Brak tematu]830
363[Brak tematu]829
364[Brak tematu]829
365[Brak tematu]827
366[Brak tematu]826
367[Brak tematu]826
368[Brak tematu]826
369Sesja VII z dnia 30 kwietnia 2015 r.826
370Sesja IX z dnia 23 czerwca 2015 r.823
371[Brak tematu]820
372[Brak tematu]818
373[Brak tematu]817
374[Brak tematu]816
375[Brak tematu]816
376Uchwały816
377[Brak tematu]814
378[Brak tematu]814
379[Brak tematu]812
380Oświadczenia majątkowe za 2010 rok812
381[Brak tematu]809
382XXISesja – 23 listopada 2012r.809
383[Brak tematu]808
384[Brak tematu]805
385[Brak tematu]805
386[Brak tematu]804
387Ankieta804
388[Brak tematu]802
389Oświadczenie majatkowe złożone w zwiazku z zakończeniem kadencji802
390[Brak tematu]801
391Deklaracje i stawki podatku na 2017r.801
392[Brak tematu]800
393[Brak tematu]799
394[Brak tematu]799
395[Brak tematu]798
396[Brak tematu]798
397[Brak tematu]797
398Uchwały797
399Sesja X z dnia 9 lipca 2015 r.796
400Sesję Rady Gminy XXXVII796
401Zarządzenia796
402[Brak tematu]795
403[Brak tematu]794
404[Brak tematu]794
405[Brak tematu]792
406[Brak tematu]789
407[Brak tematu]788
408[Brak tematu]787
409[Brak tematu]784
410[Brak tematu]783
411[Brak tematu]781
412[Brak tematu]780
413Uchwały sesji XXXV z 2 marca 2010r.780
414[Brak tematu]779
415[Brak tematu]778
416zarządzenia 12.2010778
417[Brak tematu]774
418Oświadczenie za 2010r.773
419[Brak tematu]772
420[Brak tematu]772
421Sesja XI z dnia 10 września 2015 r.769
422[Brak tematu]768
423[Brak tematu]768
424[Brak tematu]767
425ZARZĄDZENIE Nr 25/2014 Wójta Gminy Domaniewice z dnia 05 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych 765
426Alicja Barbara Szymajda764
427[Brak tematu]763
428Sesja XXXVII z dnia 25 czerwca 2014 r.762
429[Brak tematu]761
430Oświadczenie majątkowe za 2010r.761
431[Brak tematu]760
432[Brak tematu]759
433Nabór na stanowisko urzędnicze do spraw kasy oraz księgowości podatków i opłat w Urzędzie Gminy w Domaniewicach758
434Zarządzenia758
435[Brak tematu]756
436[Brak tematu]756
437Wybory do PE 2014755
438[Brak tematu]753
439[Brak tematu]752
440Sesja XXXIV z dnia 28 marca 2014 r.751
441[Brak tematu]749
442[Brak tematu]748
443[Brak tematu]747
444[Brak tematu]746
445[Brak tematu]743
446[Brak tematu]743
447[Brak tematu]743
448Sesja XIV z dnia 20 listopada 2015 r.742
449[Brak tematu]741
450[Brak tematu]741
451[Brak tematu]739
452[Brak tematu]739
453Oświadczenia za 2008r.738
454Wybory 2011738
455Uchwały 31.03.2011734
456Uchwały sesji XXXIV z 29 stycznia 2010r.734
457[Brak tematu]733
458Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów732
459[Brak tematu]731
460[Brak tematu]730
461[Brak tematu]730
462[Brak tematu]730
463[Brak tematu]729
464[Brak tematu]728
465[Brak tematu]726
466[Brak tematu]724
467Sesja XII z dnia 17 września 2015 r.724
468[Brak tematu]723
469Uchwały XIII Sesji - 28 grudnia 2007r.722
470[Brak tematu]720
471[Brak tematu]719
472[Brak tematu]717
473Uchwała sesji XXXII z 16 grudnia 2009717
474[Brak tematu]714
475[Brak tematu]713
476[Brak tematu]711
477[Brak tematu]709
478[Brak tematu]707
479Sesja XXXV z dnia 23 kwietnia 2014 roku707
480[Brak tematu]706
481[Brak tematu]704
482[Brak tematu]701
483sesja VII 28 czrewca 2011701
484[Brak tematu]700
485[Brak tematu]697
486[Brak tematu]695
487Oświadczenie za 2011r.693
488Sesja XVII - 30 czerwca690
489[Brak tematu]688
490[Brak tematu]688
491Zarządzenia Wójta Gminy - wrzesień 2007688
492[Brak tematu]687
493[Brak tematu]685
494Sesja XXXVI z dnia 27 maja 2014 r.684
495Zarządzenia 05.2010684
496[Brak tematu]682
497Zarządzenia 06.2010682
498Uchwała sesji XXX z 30 listopada 2009681
499[Brak tematu]680
500Sesja XXXII z dnia 21 lutego 2014 r.680
501XLII Sesja - 09 listopada680
502[Brak tematu]679
503Sesja XIII z dnia 29 października 2015 r.679
504[Brak tematu]678
505Sesja XV z dnia 3 grudnia 2015 r.678
506[Brak tematu]676
507[Brak tematu]676
508[Brak tematu]676
509[Brak tematu]675
510[Brak tematu]675
511[Brak tematu]674
512[Brak tematu]674
513Oświadczenia majątkowe za 2009 rok674
514[Brak tematu]673
515[Brak tematu]671
516Przebudowa dróg gminnych nr 105111E, 105137E, 105143E w miejscowości Reczyce gmina Domaniewice670
517[Brak tematu]669
518XI Sesja 29.09.2011669
519[Brak tematu]667
520Sesja XXXI z dnia 29 stycznia 2014 r.667
521[Brak tematu]666
522[Brak tematu]665
523[Brak tematu]664
524[Brak tematu]661
525Sesja XXXIX z dnia 25 września 2014r660
526[Brak tematu]650
527[Brak tematu]650
528Sesja nr XVI z dnia 29 grudnia 2015 r.649
529[Brak tematu]647
530[Brak tematu]646
531Uchwała z sesji XXIV z 30 czerwca 2009646
532[Brak tematu]645
533[Brak tematu]644
534Wójt Gminy644
535Oświadczenia majątkowe za 2010 rok643
536[Brak tematu]639
537Sesja XXXVIII z dnia 08 sierpnia 2014 r.638
538[Brak tematu]637
539[Brak tematu]636
540[Brak tematu]635
541Sesja XXVIII629
542[Brak tematu]627
543[Brak tematu]626
544Oświadczenie za 2012r.626
545[Brak tematu]625
546[Brak tematu]623
547zarządzenia 11.2010622
548Oświadczenia majątkowe za 2009 rok - koniec kadencji620
549Uchwały 30.12.2010619
550[Brak tematu]616
551Uchwały 31.05.2011614
552Zarządzenia 07.2010r.612
553[Brak tematu]611
554[Brak tematu]609
555[Brak tematu]608
556Kierownicy jed. org.608
557Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.608
558Sprawozdawczość za 2011r.608
559Uchwała sesji XXXI z 11 grudnia 2009608
560Sprawozdawczość za 2012r.605
561[Brak tematu]603
562Sesja XVII Rady Gminy z dnia 26 stycznia 2016 roku602
563WYKAZ nieruchomości położonej w obrębie Skaratki, oznaczonej jako działka nr 687, stanowiącej własność Gminy Domaniewice, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do lat trzech dotychczasowemu dzierżawcy601
564[Brak tematu]600
565[Brak tematu]599
566[Brak tematu]599
567Sesja XL z dnia 4 listopada 2014 r.593
568Uchwały sesji XXXIII z 29 grudnia 2009593
569Wybory - ogłoszenia. 593
570Zarządzenia - sierpień 2011593
571Uchwały sesji XXXVIII z 29 czerwca586
572Zarządzenia 09.2010585
573Oświadczenie majątkowe za 2010r.584
574[Brak tematu]582
575Zofia Sut 582
576PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 R.581
577[Brak tematu]580
578[Brak tematu]580
579Sesja XXIX579
580Zarządzenia 04.2010578
581[Brak tematu]577
582[Brak tematu]577
583[Brak tematu]572
584Sesja I z dnia 1 grudnia 2014 r.571
585Sesja II z dnia 9 grudnia 2014 r.571
586Zarządzenia 08.2010r.570
587Informacje569
588Pracownicy 2009565
589[Brak tematu]564
590XIX Sesja - 14 września 2012r564
591[Brak tematu]562
592XV Sesja - 28 marca 2012561
593[Brak tematu]557
594zarządzenia 10.2010556
595Zarządzenia 06.2009554
596IX Sesja - 19 sierpnia553
597Uchwały 28.12.2011551
598Zarządzenia 03.2010550
599[Brak tematu]548
600Uchwała z sesji XXVII z 31 lipca 2009548
601Zarządzenia 02.2010544
602[Brak tematu]539
603Oświadczenie za 2012r.539
604[Brak tematu]535
605Sesja III z dnia 29 grudnia 2014 r.532
606XLI Sesja531
607[Brak tematu]528
608Sesja XVIII Rady Gminy z dnia 30 marca 2016 roku517
609Uchwały XVII Sesji - 27 czerwca 515
610Zarządzenia - luty 2012509
611Zarządzenia 09.2009509
612[Brak tematu]508
613Ogłoszenia505
614Oświadczenie za 2013r.504
615Zarządzenia 10.2011504
616Zarządzenia - styczeń 2012500
617Oświadczenia majatkowe złożone przez radnych Rady Gminy Domaniewice w zwiazku z rozpoczęciem kadencji na lata 2014 - 2018499
618Zarządzenia 12.2009499
619Zarządzenia 08.2009497
620Oświadczenia za 2013r.496
621 Zarządzenie Nr 90/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na obszarze województwa łódzkiego.494
622Oświadczenie za 2012r..493
623Zarządzenia 10.2009490
624sesja XIV489
625Oświadczenie za 2012r.488
626Zarządzenia 07.2009488
627O B W I E S Z C Z E N I A 487
628Zarządzenia 11.2009487
629Oświadczenie za 2012r.477
630Oświadczenie za 2011r.470
631X Sesja - 31 sierpnia470
632Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji Rady Gminy 2010-2014464
633Sesja XIX Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2016 roku459
634Wójt Gminy Domaniewice ogłasza III nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice, położonych w Domaniewicach oznaczonych jako działki nr 1605/3 i 1605/4456
635[Brak tematu]455
636Oświadczenie za 2011r.455
637Oświadczenie za 2013r.452
638Uchwały XVI Sesji - 18 maja448
639Oświadczenie za 2011r.445
640[Brak tematu]433
641GMINNY OŚRODEK KULTURY W DOMANIEWICACH - ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ TRANSPORTOWĄ -WYJAZD KALINY NA FESTIWAL DO MACEDONII431
642Oświadczenia za 2014r.430
643Sesja XX Rady Gminy Domaniewice z dnia 24 maja 2016 r.430
644Oświadczenie za 2012r.428
645Oświadczenia majątkowe złożone przez radnych Rady Gminy Domaniewice za rok 2014.427
646Sesja XXI Rady Gminy Domaniewice z dnia 17 czerwca 2016r.425
647Oświadczenia za 2013r.424
648Oświadczenie za 2011r.420
649Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej do lat trzech 419
650Rejestr umów Urzędu Gminy w Domaniewicach417
651Oświadczenie za 2011r.415
652Oświadczenie majątkowe złożone w zwiazku z ponownym objęciem funkcji Wójta Gminy Domaniewice410
653Oświadczenie za 2013r.396
654Strategia rozwoju gminy.394
655Oświadczenie za 2013r.392
656Oświadczenie za 2014r.392
657Sesja XXII Rady Gminy Domaniewice z dnia 21 lipca 2016r.386
658Komisje Rady Gminy Domaniewice 2014 - 2018373
659Sprawozdawczość za rok 2015369
660Wzory druków i formularzy363
661OGŁOSZENIE Wójta Gminy Domaniewice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice358
662Sesja XXIII z dnia 30 sierpnia 2016 roku356
663„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Stroniewice, gm. Domaniewice”351
664Oświadczenie za 2014r.342
665Oświadczenia majątkowe341
666Oświadczenie za 2014r.334
667Sesja XXIV z dnia 30 września 2016 r.325
668Oświadczenie za 2014r.320
669XXXIX sesja315
670Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym307
671Sesja XXV z dnia 10 listopada 2016 r.282
672Oświadczenia majątkowe za rok 2015.269
673Oświadczenia majątkowe za rok 2015.260
674Sesja XXVI z dnia 29 grudnia 2016 r.247
675Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Domaniewice w 2018 roku241
676Sesja XXVII Rady Gminy z dnia 27 stycznia 2017 roku227
677Komunikat219
678Oświadczenia majątkowe za rok 2015.204
679Oświadczenia majątkowe za rok 2015.196
680Oświadczenia majątkowe za rok 2015.194
681Sesja XXVIII Rady Gminy z dnia 3 marca 2017 roku193
682Oświadczenia majątkowe za rok 2015.163
683OSTRZEŻENIE NR 44158
684Sesja XXIX Rady Gminy z dnia 31 marca 2017 roku155
685Sesja XXX Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2017 roku151
686Wykaz nieruchomości drogowych położonych w obrębie Reczyce, gmina Domaniewice przeznaczonych do wydzierżawienia dotychczasowemu dzierżawcy na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym136
687Sprawozdawczość za rok 2016132
688Oświadczenia majątkowe 2016112
689Sesja XXXII Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2017 roku111
690Sesja XXXI Rady Gminy z dnia 25 maja 2017 roku110
691Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu w Skaratkach i Reczycach, gm. Domaniewice98
692Sesja XXXIII Rady Gminy z dnia 13 lipca 2017 roku98
693Sprawozdawczość za rok 201787
694Oświadczenia majątkowe za rok 2016.79
695Sesja XXXIV Rady Gminy z dnia 31 sierpnia 2017 roku70
696Oświadczenia majątkowe za rok 2016.69
697OGŁOSZENIE68
698Oświadczenia majątkowe za rok 2016.66
699Oświadczenia majątkowe za rok 2016.62
700OGŁOSZENIE Wójta Gminy Domaniewice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice na fragmencie wsi Reczyce.58
701Oświadczenia majątkowe za rok 2016.39
702Sesja XXXV Rady Gminy z dnia 21 września 201731
703Sesja XXXVI Rady Gminy z dnia 16 listopada 201716
704Sesja XXXVII Rady Gminy z dnia 7 grudnia 2017r.5
Powrót
 
Menu Podmiotowe

 
Ranking stron
 
Sprawy
Klucz:
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Zofia Sut   Napisz wiadomość
    Tel: 0-46 838-35-22
Dróżka Justyna   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66
Beata Kapusta   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Jarosław Czubiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
1498598 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij