Menu Przedmiotowe
 
Pomoc społeczna
 
 
Tablica ogłoszeń
>Ogłoszenia, komunikaty.
>Gospodarka odpadami
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Domaniewice na lata 2008-2015
>Łowicka Grupa Rybacka - ogłoszenia
>Zakaz wstępu do lasów
>Informacje i ogłoszenia o zbędnym majątku ruchomym
>Komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
>Ogólnokrajowe mapy dostępu do stancjonarnej telefonii i szerokopasmowego internetu
>Ostrzeżenia meteorologiczne
>Konsultacje
>Zarządzenia Wojewody Łódzkiego
>DECYZJE ŚRODOWISKOWE
>Środowisko
>Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny - obowiązujących na 2017 rok
 
 
Majątek
>2003
>2004
>2005
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice
>GOK Domaniewice
 
 
Zamówienia publiczne
>Ogłoszenia o przetargach 2017
>Ogłoszenia o przetargach 2016
 
 
Rejestry, ewidencje. archiwa
 
 
Dane publiczne
>Dokumenty kontroli
>Stanowiska, wystąpienia,oceny
 
 
Zagospodarowanie przestrzenne
>Obwieszczenia
>Ogłoszenia
>Plany zagospodarowania przestrzennego
>Tereny inwestycyjne
>Warunki zabudowy
 
 
Gospodarka nieruchomościami
>Ogłoszenia o przetargach
>Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
>Usunięcie drzew.
 
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 
 
Rejestr umów zawartych przez Gminę Domaniewice - aktualizowany na koniec każdego miesiąca
>2017
 
 
Urząd Stanu Cywilnego
>Wzory druków i formularzy
 
Programy
www.domaniewice.bipst.pl

Statystyka wyświetleń wszystkich wiadomości dla
Gmina Domaniewice
Lp. Wiadomość Ilość odsłon
1Zapytanie o cenę:78412
2Zapytanie ofertowe na: „Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Domaniewice w sezonie oświetleniowym w 2013r.” 76869
3Zapytanie ofertowe na: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Domaniewice w sezonie zimowym 2013”76761
4Zapytanie ofertowe na: Usuwanie awarii sieci wodociągowych, ujęć wody i sieci kanalizacji na terenie gminy Domaniewice w 2013 roku76590
5ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację projektu \\70970
6Zapytanie ofertowe na: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Domaniewice w sezonie zimowym 2014”67028
7Zapytanie ofertowe na: „Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Domaniewice w sezonie oświetleniowym w 2014r.” 66937
8Zapytanie ofertowe na: „Usuwanie awarii sieci wodociągowych, ujęć wody i sieci kanalizacji na terenie gminy Domaniewice w 2014 roku”66937
9Zapytanie ofertowe na: 65619
10ZAPYTANIE OFERTOWE NA REWITALIZACĘ CENTRUM MIEJSCOWOŚCI STRONIEWICE63631
11Zapytanie ofertowe na: 44176
12ZAPYTANIE OFERTOWE na „Termomodernizację budynku OSP w Sapach”20458
13Zobacz co piszą o Gminie Domaniewice na portalu PolskaNiezwykla.pl19014
14Wykaz osób, które otrzymały nagrody za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w 2011 roku.18982
15Zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwziecia polegającego na przebudowie jednotorowej napowietrznej linii 110 kV relacji Głowno-Łowicz18614
16Obwieszczenie Czatolin18533
17Wykaz zadań o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne gminy inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego18316
18Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego18275
19Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizaję przedsięwzięcia i wystąpienu do organów współdziałajacych18244
20Nagrody za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym 201218085
21Wójt Gminy Domaniewice informuje, że od dnia 9 lipca 2012 r.17853
22[Brak tematu]17812
23[Brak tematu]17785
24Ogłoszenie - głośna próba syren alarmowych17767
25PRZYSTANEK happy bus 201217744
26OGŁOSZENIE 17680
27OBWIESZCZENIE z dnia 12.10.2012r. w sprawie: 1. Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Domaniewice. 2. Prognozy oddziaływania na środowisko. 2. Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Domaniewice.17588
28Informacja o programie wykonania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - w latach 2014 - 202017538
29Zaproszenie17411
30Wykaz zadań o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne gminy inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 16949
31Wyłączania naziemnej telewizji analogowej16939
32Wykaz osób które otrzymały nagrody w 2013 roku16723
33Gospodarka odpadami.16655
34 Zaproszenie na zbiórkę krwi16606
35Ogłoszenie o zatrudnieniu16504
36Zaproszenie na zbiórkę krwi 14.07.2013 r.16090
37POSTANOWIENIE 15937
38O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Domaniewice ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż autobusu15899
39Opłaty za odbiór odpadów komunalnych za III kwartał 2013 roku 15716
40O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Domaniewice ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż autobusu15606
41GMINA DOMANIEWICE OGŁASZA rokowania na sprzedaż mienia ruchomego15476
42Wykaz zadań o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne gminy inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i14910
43Informacja o zbiórce odpadów wielkogabarytowych14640
44Wykaz osób, które otrzymały nagrody za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w 2014 roku14613
45OGŁOSZENIE Wójt Gminy Domaniewice ogłasza konkursy na stanowiska:14327
46ZARZĄDZENIE NR 28/2014 WÓJTA GMINY DOMANIEWICE z dnia 19 maja 2014 r. 14233
47Zapytanie ofertowe - Remont pomieszczenia sanitarnego w budynku Ośrodka Zdrowia w Domaniewicach14174
48Ogłoszenie14040
49Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Domaniewice w 2016 – 2017 roku13920
50Sprzedaż nieruchomości w Reczycach i Skaratkach - 15 maja 2012r.13832
51Informacja13789
52Sprzedaż nieruchomości w Domaniewicach, Reczycach i Skaratkach pod Rogóźno13742
53sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice położonych w Domaniewicach12997
54Łódzka Kolej Aglomeracyjna12792
55Ośrodek Zdrowia dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych!12677
56Informacja12662
57Podatki 2015r.12392
58Wykaz zadań o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne gminy inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i12265
59sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice, położonych w Domaniewicach.12219
60Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w gruncie stanowiącego własność Gminy Domaniewice12193
61Domaniewice zapraszają do biegania12156
62V Sesja Rady Gminy12153
63Wykaz osób, które otrzymały nagrody za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w 2015 roku.12099
64„Wójt Gminy Domaniewice informuje, iż w dniu 27 lutego 2015 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy zostały wywieszone, na okres 21 dni, nastepujące wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice: 1. wykaz niezabudowanych nieruchomości położon12056
65RUSZA KONKURS DZIAŁAJ LOKALNIE 201511988
66Aktualizacja planów gospodarowania wodami11887
67 II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice, położonych w Domaniewicach11542
68Zarządzenie Nr 9/14 Wójta Gminy Domaniewice z dnia 7 marca 2014 r.11403
69Festyn Ludowy11239
70Zarządzenie Nr 30/14 Wójta Gminy Domaniewice z dnia 15 maja 2014 r.11135
71INFORMACJA11077
72WÓJT GMINY DOMANIEWICE ogłasza nieograniczony przetarg ustny NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Domaniewice położonych w Domaniewicach, Lisiewicach Małych i Lisiewicach Dużych11053
73IV NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Domaniewice położonych w Domaniewicach10887
74III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Domaniewice położonego w Domaniewicach10877
75Informacja10730
76Informacja10455
77Ogłoszenie10434
78WÓJT GMINY DOMANIEWICE ogłasza II nieograniczony przetarg ustny NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Domaniewice położonych w gminie Domaniewice10328
79WÓJT GMINY DOMANIEWICE ogłasza V nieograniczony przetarg ustny NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Domaniewice położonych w Domaniewicach10328
80Wójt Gminy Domaniewice ogłasza IV nieograniczony przetarg ustny na SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w gruncie stanowiącego własność Gminy Domaniewice położonego w Domaniewicach10319
81OGŁOSZENIE10276
82Informacja10270
83Obwieszczenie10163
84OGŁOSZENIE10154
85Apel10021
86Ogłoszenie w sprawie zmiany planu9968
87Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łowicka” serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Domaniewice do włączenia się w proces budowy Lokalnej Strategii Rozwoju9892
88Łowicka Grupa Rybacka prowadzi prace nad Lokalną Strategią Rozwoju na nowy okres programowania, tj. lata 2014 – 2020.9877
89Zawiadomienie9869
90INFORMACJA - W związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi –susza, została wszczęta procedura związana z szacowaniem strat w uprawach rolnych – łąki i pastwiska i uruchamiania pomocy w formie kredytu preferencyjnego9865
91Ogłoszenie9736
92[Brak tematu]9696
93Wójt Gminy Domaniewice ogłasza przetargi nieograniczone ustne na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice9444
94Wójt Gminy Domaniewice ogłasza NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Domaniewice położonej w miejscowości Skaratki, gmina Domaniewice9280
95Rejestru, ewidencje, archiwa9189
96„Przebudowa drogi w miejscowości Strzebieszew oraz w miejscowości Skaratki pod Rogóźno na terenie gminy Domaniewice”9123
97Projekt uchwały8940
98Urząd Gminy w Domaniewicach8866
99informacja8865
100Informacja8852
101Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego na fragmencie obszaru wsi Domaniewice 8780
102Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego na fragmencie obszaru wsi Reczyce 8766
103Wójt Gminy Domaniewice ogłasza II NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Domaniewice położonej w miejscowości Skaratki, gmina Domaniewice8675
104ZOSTAŃ PARTNEREM KARTY DUŻEJ RODZINY8621
105Informacja - projekt8613
106NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY 8531
107OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Domaniewice 8314
108[Brak tematu]7926
109Obwieszczenie Czatolin7920
110Wykaz zadań o udzielenie dotacji podmiotom7518
111Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych7507
112[Brak tematu]7504
113Wójt Gminy Domaniewice ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Domaniewicach7486
114„Przebudowa drogi w miejscowości Domaniewice - ul. Leśna”7485
115„Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego”7382
116ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania7322
117„Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Skaratkach”7300
118 „Wójt Gminy Domaniewice informuje, iż w dniu 20 marca 2015r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został wywieszony, na okres 21 dni, wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem na okres do trzech lat”.7184
119Wójt Gminy Domaniewice ogłasza NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Domaniewice położonej w miejscowości RECZYCE, gmina Domaniewice7181
120Spotkanie informacyjne pn. „Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój”. 7133
121Obwieszczenie7064
122WÓJT GMINY DOMANIEWICE I GMINNY OŚRODEK KULTURY W DOMANIEWICACH ZAPRASZAJĄ NA GMINNY DZIEŃ KOBIET 6 MARCA 2016R.7025
123Obwieszczenie7012
124Nabór na stanowisko d/s gospodarki komunalnej i nwestycji6904
125Informacja6888
126Wykaz6868
127NABÓR NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej6789
128Nabór na stanowisko urzędnicze do spraw organizacyjno-kadrowych6754
129Informacja6679
130[Brak tematu]6465
131OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Domaniewice6317
132[Brak tematu]6214
133Informacja6155
134Przebudowa drogi w miejscowości Domaniewice - ul. Leśna6155
135VIII Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich5979
136Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku5951
137Informacja5680
138INFORMACJA5543
139Wyniki otwartego konkursu ofert.5540
140Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaniewicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego5499
141Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających 5485
142Środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika z zapleczem socjalnym i infrastruktura towarzyszącą na działce nr 468 w miejscowości Strzebieszew, gmina Domaniewice5371
143Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - Kopalnie Surowców Mineralnych \\\\5334
144INFORMACJA DLA WŁASCICIELI LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA5222
145Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaniewicach ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze pracownik socjalny.5218
146Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaniewicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczenia wychowawczego5183
147P O S T A N O W I E N I E NR 4/2012 Domaniewice 12.10.20125183
148INFORMACJA O WYNIKU NABORU 5138
149Plany zagospodarowania przestrzennego 5136
150Komunikaty PIORIN5135
151 INFORMACJA O WYNIKU PONOWNEGO NABORU kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – samodzielne stanowisko pracy do spraw gospodarki gruntami, mienia gminy i dróg w Urzędzie Gminy w Domaniewicach5037
152Obowiązukące uchwały4927
153Wójt Gminy Domaniewice oraz Zarząd Oddziału Gminnego OSP w Domaniewicach serdecznie zapraszają na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze,4804
154DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 4791
155DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 4771
156ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania 4642
157[Brak tematu]4486
158Statut Gminy4407
159HARMONOGRAM 2014 r GMINA DOMANIEWICE4378
160Postanowienie 4336
161„Wójt Gminy Domaniewice informuje, iż w dniu 21.03.2016 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice, przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat, położonych w D4264
162OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających4194
163Wójt Gminy Domaniewice ogłasza konkurs na stanowisko: Dyrektora Publicznego Przedszkola w Domaniewicach, ul. Główna 13, 99-434 Domaniewice, wraz z oddziałem zamiejscowym w Skaratkach, Skaratki 44a, 99-434 Domaniewice 4132
164Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaniewicach ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze pracownik socjalny4094
165Ostrzeżenia rok 20134075
166Informacja dotyczaca zaopatrywania świń przemieszczanych do miejsca położonego na terytorium RP3937
167Deklaracje na podatek w 2014r,3774
168Wójt Gminy Domaniewice ogłasza konkurs na stanowisko: Dyrektora Publicznego Przedszkola w Domaniewicach, ul. Główna 13, 99-434 Domaniewice, wraz z oddziałem zamiejscowym w Skaratkach, Skaratki 44a, 99-434 Domaniewice 3760
169Wójt Gminy Domaniewice ogłasza NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI, działka nr 549, stanowiącej własność Gminy Domaniewice położonej w miejscowości RECZYCE, gmina Domaniewice3757
170Nabór 20123705
171ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE3628
172Zarządzenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rocznego programu współpracy Gminy Domaniewice 3573
173OGŁOSZENIE Wójta Gminy Domaniewice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, fragmenty wsi: Domaniewice, Krępa, Reczyce i Stroniewice.3534
174Elektroniczna skrzynka podawcza3476
175Środowisko3464
176Informacja3432
177Kalendarz odbioru odpadów komunalnych GMINA DOMANIEWICE 2015 r3432
178Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.3416
179Jednostki organizacyjne gminy3379
180Jednostki administracji pomocniczej3377
181Stawki podatku za 2014r.3339
182Ołoszenie3293
183Konsultacje projektu uchwały rocznego programu współpracy Gminy Domaniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 3267
184[Brak tematu]3085
185OBWIESZCZENIE3081
186Wynik naboru3063
187OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE 2014r.3056
188Opis kompetencji stanowisk3028
189Wykaz zadań o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku.3022
190WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY DOMANIEWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 2981
191Ogłoszenie2969
192Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Domaniewice, oznaczonej jako działka nr 549, położonej w miejscowości Reczyce, obręb Reczyce, gmina Domaniewice.2902
193[Brak tematu]2873
194Wynik naboru na wolne stanowisko2861
195Ogłoszenie2851
196POSTANOWIENIE2834
197[Brak tematu]2750
198Rada Gminy2708
199Wykaz osób, którym przyznano nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie sportowym w 2016 roku.2654
200Struktura organizacyjna2632
201Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi.2625
202Wynik naboru na wolne stanowisko2625
203Ogłoszenia2582
204Informacja o wyniku naboru - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaniewicach2554
205Ogłoszenie.2534
206OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE 2015r.2520
207Ogłoszenie2505
208Uchwały2476
209Nabór na wolne stanowisko do spraw organizacyjno-kadrowych w Urzędzie Gminy w Domaniewicach2435
210[Brak tematu]2367
211WÓJT GMINY DOMANIEWICE ogłasza III nieograniczony przetarg ustny NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Domaniewice położonych w gminie Domaniewice2357
212„Prognozy oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Domaniewice na lata 2016 - 2020”.2244
213Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż ciągnika rolniczego marki MTZ, model 12048A2201
214INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO2184
215KOMUNIKAT NR 2 POWIATOWEGO LEKARZA WET.2174
216[Brak tematu]2165
217[Brak tematu]2121
218ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH2028
219INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko pomocnicze – pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Domaniewicach2006
220[Brak tematu]1968
221[Brak tematu]1958
222Wójt Gminy Domaniewice ogłasza IV nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Domaniewice, oznaczonej jako działka nr 549, położonej w miejscowości Reczyce, obręb Reczyce, gmina Domaniewice1895
223Sprawozdanie za 2007r.1881
224 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO.1819
225Ogłoszenie-Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży1812
226ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania 1795
227[Brak tematu]1779
228DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA DZIAŁKI NR EW. 413 OBRĘB KRĘPA GMINA DOMANIEWICE1779
229Zarządzenie1777
230Wójt Gminy Domaniewice ogłasza I NIEOGRANICZONE PRZETARGI USTNE NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Domaniewice, położonych w Domaniewicach oznaczonych jako działki nr 1605/3, 1605/4 i 1605/91764
231Wójt Gminy Domaniewice ogłasza I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Domaniewice, oznaczonej jako działka nr 657/1, położonej w miejscowości Skaratki, gmina Domaniewice1762
232[Brak tematu]1757
233[Brak tematu]1737
234Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Domaniewicach wraz z ciągiem żywieniowym1734
235WÓJT GMINY DOMANIEWICE I GMINNY OŚRODEK KULTURY W DOMANIEWICACH ZAPRASZAJĄ NA GMINNY DZIEŃ KOBIET 6 MARCA 2016R.1733
236[Brak tematu]1729
237Kalendarz odbioru odpadów komunalnych GMINA DOMANIEWICE 2016 r1727
238Oświadczenia majatkowe złożone przez radnych Rady Gminy Domaniewice w zwiazku z rozpoczęciem kadencji na lata 2010 - 20141708
239[Brak tematu]1664
240OBWIESZCZENIE1656
241Wójt Gminy Domaniewice ogłasza konkurs na stanowisko: Dyrektora Publicznego Przedszkola w Domaniewicach, ul. Główna 13, 99-434 Domaniewice, wraz z oddziałem zamiejscowym w Skaratkach, Skaratki 44a, 99-434 Domaniewice 1647
242Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Domaniewicach 1631
243Sprawozdanie za 2008 rok1626
244[Brak tematu]1603
245INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko pomocnicze-pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Domaniewicach1567
246INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Na stanowisko pomocnicze – pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Domaniewicach1539
247Dostawa paliw1528
248[Brak tematu]1525
249„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Stroniewice, gm. Domaniewice”1498
250Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku1495
251PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 R.- aktualizacja I 1495
252Deklaracje i stawki podatku na 2016r.1482
253Remont pomieszczeń w związku z utworzeniem przedszkola w wyniku przekształcenia oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej1474
254[Brak tematu]1453
255Zarządzenie Nr 53/16 Wójta Gminy Domaniewice z dnia 6 lipca 2016 roku w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Domaniewicach wraz z oddziałem zamiejscowym w Skaratkach1398
256Sprawozdawczość za 2009r.1378
257Sprawozdawczość za 2010r.1378
258I N F O R M A C J A1351
259[Brak tematu]1349
260„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Stroniewice, gm. Domaniewice” (Przetarg II)1334
261II NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Domaniewice, oznaczonej jako działka nr 657/1, położonej w miejscowości Skaratki, gmina Domaniewice1307
262Przebudowa drogi w m. Domaniewice - ul. Akacjowa.1305
263500+1297
264Oświadczenia majątkowe za 2010 rok1259
265[Brak tematu]1229
266[Brak tematu]1218
267Wybory - ogłoszenia.1198
268Remont sali widowiskowej GOK w Domaniewicach1195
269Informacje1185
270O B W I E S Z C Z E N I A1165
271Przebudowa drogi w m. Domaniewice - ul. Akacjowa.(przetarg II)1163
272Oświadczenie majatkowe złożone przez radnych w zwiazku z zakończeniem kadencji1144
273Sesja XXIV z dnia 27 marca 2013r.1144
274Ogłoszenie-Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy1142
275Sesja XXIII z dnia 29 stycznia 2013r.1137
276UTRZYMANIE GMINNYCH DRÓG GRUNTOWYCH NA TERENIE GMINY DOMANIEWICE - NAWOŻENIE I PLANTOWANIE POSPÓŁKI W ILOŚCI 6000 TON1112
277Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym1107
278Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Domaniewicach, ul. Główna 13, 99-434 Domaniewice 1088
279Oświadczenie majątkowe złożone w zwiazku z objęciem funkcji Wójta Gminy Domaniewice1088
280OSTRZEŻENIE Meteorologiczne Nr 321084
281Sesja XXVI z dnia 27 czerwca 2013r.1079
282[Brak tematu]1073
283[Brak tematu]1059
284Sesja XXV z dnia 28 maja 2013 r.1058
285XVIII Sesja – 26 lipca 2012r.1054
286OSTRZEŻENIE Meteorologiczne Nr 341043
287Informacja1034
288Sesja XXII z dnia 28 grudnia 2012r.1001
289Sesja XXVII z dnia 30 sierpnia 2013 roku997
290Sesja XXIX z dnia 18 listopada 2013r.996
291Sesja XXVIII z dnia 19 września 2013 r.993
292Przetarg na opał988
293XXII Sesja Rady Gminy.972
294Kalendarz odbioru odpadów komunalnych GMINA DOMANIEWICE 2017 r971
295Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej966
296[Brak tematu]962
297[Brak tematu]956
298XIX Sesja – 14 września 2012r.953
299XX Sesja Rady Gminy - 22 października 2012 r 947
300XXV Sesja Rady Gminy.940
301Zarządzenia927
302XXI Sesja Rady Gminy - 23 listopada 2012 r913
303Sesja XXX z dnia 30 grudnia 2013r.909
304[Brak tematu]894
305[Brak tematu]892
306Sprawozdawczość za rok 2013 i 2014.892
307[Brak tematu]891
308Zarządzenia891
309[Brak tematu]890
310[Brak tematu]885
311[Brak tematu]883
312Sesja IV z dnia 27 stycznia 2015 r.880
313[Brak tematu]875
314[Brak tematu]871
315[Brak tematu]870
316[Brak tematu]865
317Sesja VI z dnia 26 marca 2015 r.865
318[Brak tematu]855
319[Brak tematu]852
320Uchwały 23.02.2011852
321Zarządzenie849
322[Brak tematu]848
323[Brak tematu]846
324[Brak tematu]846
325Uchwały846
326Sesja V z dnia 24 lutego 2015 r.845
327[Brak tematu]841
328[Brak tematu]838
329Zarządzenia837
330[Brak tematu]835
331Zarządzenia835
332[Brak tematu]833
333[Brak tematu]829
334[Brak tematu]829
335XX Sesja – 22 październik 2012r.829
336[Brak tematu]828
337[Brak tematu]825
338[Brak tematu]824
339[Brak tematu]822
340[Brak tematu]821
341[Brak tematu]819
342[Brak tematu]818
343[Brak tematu]816
344[Brak tematu]815
345[Brak tematu]813
346Sesja VIII z dnia 28 maja 2015 r.813
347[Brak tematu]809
348[Brak tematu]808
349[Brak tematu]808
350[Brak tematu]807
351[Brak tematu]807
352[Brak tematu]805
353[Brak tematu]804
354[Brak tematu]802
355[Brak tematu]802
356[Brak tematu]801
357[Brak tematu]800
358[Brak tematu]800
359Uchwały799
360Oświadczenia majątkowe za 2010 rok797
361[Brak tematu]793
362[Brak tematu]791
363Ankieta791
364[Brak tematu]790
365Informacja o wyniku naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze do spraw organizacyjno-kadrowych w Urzędzie Gminy w Domaniewicach788
366[Brak tematu]787
367[Brak tematu]787
368 OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE 2016r.787
369[Brak tematu]785
370XXISesja – 23 listopada 2012r.785
371[Brak tematu]784
372KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY NR 2782
373Uchwały782
374Zarządzenia782
375Oświadczenie majatkowe złożone w zwiazku z zakończeniem kadencji781
376[Brak tematu]780
377[Brak tematu]779
378[Brak tematu]778
379[Brak tematu]778
380[Brak tematu]776
381[Brak tematu]775
382[Brak tematu]774
383[Brak tematu]773
384[Brak tematu]773
385[Brak tematu]771
386[Brak tematu]771
387Sesja VII z dnia 30 kwietnia 2015 r.770
388[Brak tematu]769
389[Brak tematu]769
390[Brak tematu]769
391[Brak tematu]769
392[Brak tematu]767
393[Brak tematu]766
394[Brak tematu]765
395[Brak tematu]765
396Sesję Rady Gminy XXXVII765
397KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY NR 4761
398[Brak tematu]759
399[Brak tematu]759
400Sesja IX z dnia 23 czerwca 2015 r.758
401[Brak tematu]756
402[Brak tematu]754
403zarządzenia 12.2010754
404I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Domaniewice, oznaczonej jako działka nr 612/2, położonej w miejscowości Lisiewice Duże, gmina Domaniewice753
405Oświadczenie za 2010r.751
406[Brak tematu]750
407[Brak tematu]750
408[Brak tematu]748
409Oświadczenie majątkowe za 2010r.747
410[Brak tematu]746
411Uchwały sesji XXXV z 2 marca 2010r.746
412[Brak tematu]744
413Alicja Barbara Szymajda743
414II NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Domaniewice, położonych w Domaniewicach oznaczonych jako działki nr 1605/3 i 1605/4 742
415[Brak tematu]741
416[Brak tematu]740
417[Brak tematu]740
418[Brak tematu]739
419[Brak tematu]737
420Sesja XXXVII z dnia 25 czerwca 2014 r.736
421ZARZĄDZENIE Nr 25/2014 Wójta Gminy Domaniewice z dnia 05 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych 736
422[Brak tematu]734
423[Brak tematu]734
424[Brak tematu]733
425Sesja X z dnia 9 lipca 2015 r.733
426[Brak tematu]729
427[Brak tematu]729
428Wybory 2011729
429[Brak tematu]728
430[Brak tematu]727
431[Brak tematu]727
432[Brak tematu]725
433Sesja XXXIV z dnia 28 marca 2014 r.725
434Zarządzenia725
435Wybory do PE 2014724
436[Brak tematu]723
437[Brak tematu]721
438[Brak tematu]721
439Oświadczenia za 2008r.721
440[Brak tematu]720
441[Brak tematu]720
442[Brak tematu]720
443Uchwały 31.03.2011719
444[Brak tematu]718
445[Brak tematu]718
446Deklaracje i stawki podatku na 2017r.718
447[Brak tematu]708
448[Brak tematu]708
449[Brak tematu]708
450[Brak tematu]707
451[Brak tematu]707
452[Brak tematu]707
453[Brak tematu]706
454Sesja XI z dnia 10 września 2015 r.706
455[Brak tematu]704
456[Brak tematu]703
457KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY NR 42702
458[Brak tematu]701
459[Brak tematu]700
460[Brak tematu]698
461Uchwały XIII Sesji - 28 grudnia 2007r.696
462Uchwały sesji XXXIV z 29 stycznia 2010r.696
463Uchwała sesji XXXII z 16 grudnia 2009695
464[Brak tematu]693
465[Brak tematu]692
466[Brak tematu]691
467Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej (przetarg II)688
468sesja VII 28 czrewca 2011684
469[Brak tematu]683
470[Brak tematu]682
471[Brak tematu]681
472[Brak tematu]681
473[Brak tematu]680
474[Brak tematu]679
475[Brak tematu]678
476[Brak tematu]674
477[Brak tematu]673
478[Brak tematu]673
479Oświadczenie za 2011r.673
480Sesja XIV z dnia 20 listopada 2015 r.671
481Sesja XVII - 30 czerwca671
482Sesja XXXV z dnia 23 kwietnia 2014 roku670
483Sesja XII z dnia 17 września 2015 r.669
484Zarządzenia Wójta Gminy - wrzesień 2007668
485[Brak tematu]667
486[Brak tematu]666
487[Brak tematu]664
488[Brak tematu]661
489[Brak tematu]661
490Uchwała sesji XXX z 30 listopada 2009661
491Sesja XXXVI z dnia 27 maja 2014 r.660
492[Brak tematu]659
493[Brak tematu]659
494XLII Sesja - 09 listopada659
495[Brak tematu]658
496[Brak tematu]657
497[Brak tematu]657
498Zarządzenia 05.2010657
499[Brak tematu]656
500Sesja XXXII z dnia 21 lutego 2014 r.656
501[Brak tematu]655
502[Brak tematu]655
503[Brak tematu]653
504Oświadczenia majątkowe za 2009 rok653
505XI Sesja 29.09.2011653
506Zarządzenia 06.2010653
507Wójt Gminy Domaniewice informuje, iż w dniu 14 lipca 2017 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został wywieszony, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości - działka nr 685/1 obręb Skaratki, będącej własnością Gminy Domaniewice przeznaczonej do wydzierżawienia651
508[Brak tematu]650
509[Brak tematu]650
510[Brak tematu]646
511[Brak tematu]641
512[Brak tematu]641
513Sesja XXXI z dnia 29 stycznia 2014 r.641
514[Brak tematu]638
515Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów638
516[Brak tematu]635
517[Brak tematu]635
518Wójt Gminy631
519[Brak tematu]630
520[Brak tematu]630
521Oświadczenia majątkowe za 2010 rok628
522Uchwała z sesji XXIV z 30 czerwca 2009628
523[Brak tematu]627
524[Brak tematu]627
525Wójt Gminy Domaniewice informuje, iż w dniu 19 lipca 2017 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został wywieszony, na okres 21 dni, wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem na okres do trzech lat dotychczasowym najemcom625
526[Brak tematu]624
527Sesja XIII z dnia 29 października 2015 r.624
528[Brak tematu]622
529[Brak tematu]620
530Sesja XXXIX z dnia 25 września 2014r620
531[Brak tematu]616
532Sesja XV z dnia 3 grudnia 2015 r.616
533[Brak tematu]614
534Oświadczenie za 2012r.610
535[Brak tematu]609
536[Brak tematu]609
537Sesja XXXVIII z dnia 08 sierpnia 2014 r.608
538Oświadczenia majątkowe za 2009 rok - koniec kadencji606
539[Brak tematu]605
540Sesja XXVIII605
541Uchwały 31.05.2011601
542Uchwały 30.12.2010600
543[Brak tematu]599
544Zarządzenia 07.2010r.599
545[Brak tematu]598
546[Brak tematu]597
547zarządzenia 11.2010597
548[Brak tematu]595
549Kierownicy jed. org.592
550Uchwała sesji XXXI z 11 grudnia 2009591
551[Brak tematu]586
552[Brak tematu]585
553[Brak tematu]584
554[Brak tematu]581
555Zarządzenia - sierpień 2011580
556Sprawozdawczość za 2012r.573
557Uchwały sesji XXXIII z 29 grudnia 2009573
558Zarządzenia 09.2010573
559Sprawozdawczość za 2011r.572
560[Brak tematu]570
561Uchwały sesji XXXVIII z 29 czerwca570
562Oświadczenie majątkowe za 2010r.568
563Sesja XL z dnia 4 listopada 2014 r.568
564[Brak tematu]566
565[Brak tematu]564
566Sesja nr XVI z dnia 29 grudnia 2015 r.564
567Zarządzenia 04.2010563
568Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 2017562
569[Brak tematu]561
570Sesja XXIX560
571Zofia Sut 559
572[Brak tematu]558
573Wybory - ogłoszenia. 557
574[Brak tematu]554
575Zarządzenia 08.2010r.553
576XIX Sesja - 14 września 2012r550
577[Brak tematu]548
578Pracownicy 2009546
579Sesja I z dnia 1 grudnia 2014 r.545
580Sesja XVII Rady Gminy z dnia 26 stycznia 2016 roku545
581[Brak tematu]542
582[Brak tematu]540
583Zarządzenia 06.2009540
584IX Sesja - 19 sierpnia539
585Sesja II z dnia 9 grudnia 2014 r.539
586zarządzenia 10.2010536
587XV Sesja - 28 marca 2012535
588[Brak tematu]533
589Zarządzenia 03.2010531
590Zarządzenia 02.2010530
591Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.529
592Uchwała z sesji XXVII z 31 lipca 2009529
593Oświadczenie za 2012r.527
594[Brak tematu]524
595Informacje521
596Uchwały 28.12.2011518
597XLI Sesja515
598Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Domaniewice 514
599[Brak tematu]511
600Sesja III z dnia 29 grudnia 2014 r.509
601PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 R.505
602[Brak tematu]503
603Uchwały XVII Sesji - 27 czerwca 495
604[Brak tematu]493
605Zarządzenia - luty 2012492
606Zarządzenia 09.2009492
607Zarządzenia 10.2011491
608Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej (przetarg III)489
609Oświadczenie za 2013r.485
610Zarządzenia - styczeń 2012483
611Zarządzenia 08.2009483
612Oświadczenia za 2013r.482
613Oświadczenie za 2012r..479
614Zarządzenia 07.2009479
615Oświadczenia majatkowe złożone przez radnych Rady Gminy Domaniewice w zwiazku z rozpoczęciem kadencji na lata 2014 - 2018477
616Zarządzenia 10.2009477
617Zarządzenia 11.2009477
618Zarządzenia 12.2009477
619sesja XIV477
620Oświadczenie za 2012r.475
621Ogłoszenie471
622Nabór na stanowisko urzędnicze do spraw kasy oraz księgowości podatków i opłat w Urzędzie Gminy w Domaniewicach466
623Oświadczenie za 2012r.465
624Ogłoszenia463
625Oświadczenie za 2011r.457
626X Sesja - 31 sierpnia453
627Sesja XVIII Rady Gminy z dnia 30 marca 2016 roku449
628Oświadczenie za 2011r.444
629[Brak tematu]440
630Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji Rady Gminy 2010-2014440
631Oświadczenie za 2013r.435
632Uchwały XVI Sesji - 18 maja435
633Oświadczenie za 2011r.430
634[Brak tematu]424
635 Zarządzenie Nr 90/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na obszarze województwa łódzkiego.419
636Oświadczenie za 2012r.418
637Oświadczenia majątkowe złożone przez radnych Rady Gminy Domaniewice za rok 2014.413
638Oświadczenie za 2011r.411
639Oświadczenia za 2013r.408
640Oświadczenia za 2014r.406
641Sesja XIX Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2016 roku405
642Oświadczenie za 2011r.402
643Oświadczenie majątkowe złożone w zwiazku z ponownym objęciem funkcji Wójta Gminy Domaniewice391
644Oświadczenie za 2014r.378
645Oświadczenie za 2013r.377
646Oświadczenie za 2013r.377
647Sesja XX Rady Gminy Domaniewice z dnia 24 maja 2016 r.376
648Sesja XXI Rady Gminy Domaniewice z dnia 17 czerwca 2016r.367
649O B W I E S Z C Z E N I A 360
650Komisje Rady Gminy Domaniewice 2014 - 2018351
651Sesja XXII Rady Gminy Domaniewice z dnia 21 lipca 2016r.332
652Sprawozdawczość za rok 2015332
653Rejestr umów Urzędu Gminy w Domaniewicach330
654Oświadczenie za 2014r.328
655Oświadczenia majątkowe326
656Oświadczenie za 2014r.319
657Strategia rozwoju gminy.313
658Oświadczenie za 2014r.309
659WYKAZ nieruchomości położonej w obrębie Skaratki, oznaczonej jako działka nr 687, stanowiącej własność Gminy Domaniewice, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do lat trzech dotychczasowemu dzierżawcy309
660XXXIX sesja302
661Sesja XXIII z dnia 30 sierpnia 2016 roku300
662GMINNY OŚRODEK KULTURY W DOMANIEWICACH - ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ TRANSPORTOWĄ -WYJAZD KALINY NA FESTIWAL DO MACEDONII284
663„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Stroniewice, gm. Domaniewice”276
664Sesja XXIV z dnia 30 września 2016 r.274
665Przebudowa dróg gminnych nr 105111E, 105137E, 105143E w miejscowości Reczyce gmina Domaniewice266
666Wzory druków i formularzy248
667Oświadczenia majątkowe za rok 2015.245
668Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym227
669Sesja XXV z dnia 10 listopada 2016 r.226
670Oświadczenia majątkowe za rok 2015.222
671Sesja XXVI z dnia 29 grudnia 2016 r.193
672Oświadczenia majątkowe za rok 2015.187
673Sesja XXVII Rady Gminy z dnia 27 stycznia 2017 roku183
674Oświadczenia majątkowe za rok 2015.180
675Oświadczenia majątkowe za rok 2015.179
676Sesja XXVIII Rady Gminy z dnia 3 marca 2017 roku151
677Oświadczenia majątkowe za rok 2015.148
678Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej do lat trzech 126
679Sesja XXIX Rady Gminy z dnia 31 marca 2017 roku119
680Sesja XXX Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2017 roku116
681OGŁOSZENIE Wójta Gminy Domaniewice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice110
682OSTRZEŻENIE NR 44105
683Wójt Gminy Domaniewice ogłasza III nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice, położonych w Domaniewicach oznaczonych jako działki nr 1605/3 i 1605/4102
684Sprawozdawczość za rok 2016100
685Oświadczenia majątkowe 201696
686Sesja XXXI Rady Gminy z dnia 25 maja 2017 roku77
687Sesja XXXII Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2017 roku75
688Sesja XXXIII Rady Gminy z dnia 13 lipca 2017 roku63
689Oświadczenia majątkowe za rok 2016.55
690Sprawozdawczość za rok 201753
691Oświadczenia majątkowe za rok 2016.47
692Oświadczenia majątkowe za rok 2016.46
693Oświadczenia majątkowe za rok 2016.42
694Sesja XXXIV Rady Gminy z dnia 31 sierpnia 2017 roku33
695Oświadczenia majątkowe za rok 2016.25
Powrót
 
Menu Podmiotowe

 
Ranking stron
 
Sprawy
Klucz:
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Zofia Sut   Napisz wiadomość
    Tel: 0-46 838-35-22
Jarosław Czubiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Dróżka Justyna   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66
Beata Kapusta   Napisz wiadomość
    Tel: Brak


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
1455763 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij