Menu Przedmiotowe
 
Pomoc społeczna
 
 
Tablica ogłoszeń
>Ogłoszenia i komunikaty 2018.
>Ogłoszenia, komunikaty.
>Gospodarka odpadami
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Domaniewice na lata 2008-2015
>Łowicka Grupa Rybacka - ogłoszenia
>Zakaz wstępu do lasów
>Informacje i ogłoszenia o zbędnym majątku ruchomym
>Komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
>Ogólnokrajowe mapy dostępu do stancjonarnej telefonii i szerokopasmowego internetu
>Ostrzeżenia meteorologiczne
>Ochrona ludności - informator
>Konsultacje
>Zarządzenia Wojewody Łódzkiego
>DECYZJE ŚRODOWISKOWE
>Środowisko
>Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych - obowiązujących na 2018 rok
>Strategia rozwoju gminy.
 
 
Majątek
>2003
>2004
>2005
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice 2018
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice
>GOK Domaniewice
 
 
Zamówienia publiczne
>Ogłoszenia o przetargach 2018
>Ogłoszenia o przetargach 2017
>Ogłoszenia o przetargach 2016
 
 
Rejestry, ewidencje. archiwa
 
 
Dane publiczne
>Dokumenty kontroli
>Stanowiska, wystąpienia,oceny
 
 
Zagospodarowanie przestrzenne
>Obwieszczenia
>Ogłoszenia
>Plany zagospodarowania przestrzennego
>Tereny inwestycyjne
>Warunki zabudowy
>Studium uwarunkowań
 
 
Gospodarka nieruchomościami
>Ogłoszenia o przetargach 2018
> Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018
>Ogłoszenia o przetargach
>Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
>Usunięcie drzew.
 
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
 
RODO - informacje
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 
 
Rejestr umów zawartych przez Gminę Domaniewice - aktualizowany na koniec każdego miesiąca
>2018
>2017
 
 
Urząd Stanu Cywilnego
>Wzory druków i formularzy
 
Programy
www.domaniewice.bipst.pl / Prawo / Uchwały / 2004 / XIV Sesja - 24 marca
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

Uchwała Nr XIV/57/04 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004 (36 KB)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/57/04 (174 KB)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/57/04 (220 KB)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/57/04 (32 KB)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/57/04 (37 KB)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/57/04 (52 KB) 

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/57/04 (63 KB)

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/57/04 (49 KB)

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/57/04 (34 KB)

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/57/04 (28 KB)

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIV/57/04 (22 KB)

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIV/57/04 (24 KB)

Uchwała Nr XIV/58/04 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Reczycach. (22 KB)

Uchwała Nr XIV/59/04 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m.kw pasa drogowego drogi gminnej. (26 KB)

Uchwała Nr XIV/60/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Domaniewice (23 KB)

Załącznik do Uchwały Nr XIV/60/04 (431 KB)

Uchwała Nr XIV/61/04 w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem na zakup opału. (48 KB)

Uchwała Nr XIV/62/04 w sprawie zasad wynagrodzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motawycyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych skadników wynagrodzenia , a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego. (132 KB)

Uchwała Nr XIV/63/04 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierowniczew szkołach oraz zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych. (69 KB)

Uchwała Nr XIV/64/04 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz zaakceptowania wartości jednego punktu stosowanych przy wynagradzaniu pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Domaniewice oraz w Gminnym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Domaniewicach (62 KB)

Uchwała Nr XIV/65/04 w sprawie zasad zwrotu wydaktów przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do korzystania uczniów z bezpłatnych posiłków w szkole w 2004 roku. (28 KB)

Uchwała Nr XIV/66/04 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004. (94 KB)

Uchwała Nr XIV/67/04 w sprawie wyboru projektu herbu, flagi i pieczęci urzędowej Gminy Domaniewice. (94 KB) 

 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/67/04 (92 KB)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/67/04 (57 KB)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/67/04 (52 KB)

 
Dodany 2004-05-06 12:38:33 przez Wanda Golan         Wyświetlony: 1003
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2006-04-06 11:39:20               Historia zmian [4]
Menu Podmiotowe

 
Ranking stron
 
Sprawy
Klucz:
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Zofia Sut   Napisz wiadomość
    Tel: 0-46 838-35-22
Jarosław Czubiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Dróżka Justyna   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66
Beata Kapusta   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Ewa Walczak   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
1674827 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij