Menu Przedmiotowe
 
Pomoc społeczna
 
 
Tablica ogłoszeń
>Ogłoszenia i komunikaty 2018.
>Ogłoszenia, komunikaty.
>Gospodarka odpadami
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Domaniewice na lata 2008-2015
>Łowicka Grupa Rybacka - ogłoszenia
>Zakaz wstępu do lasów
>Informacje i ogłoszenia o zbędnym majątku ruchomym
>Komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
>Ogólnokrajowe mapy dostępu do stancjonarnej telefonii i szerokopasmowego internetu
>Ostrzeżenia meteorologiczne
>Ochrona ludności - informator
>Konsultacje
>Zarządzenia Wojewody Łódzkiego
>DECYZJE ŚRODOWISKOWE
>Środowisko
>Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych - obowiązujących na 2018 rok
>Strategia rozwoju gminy.
 
 
Majątek
>2003
>2004
>2005
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice 2018
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice
>GOK Domaniewice
 
 
Zamówienia publiczne
>Ogłoszenia o przetargach 2018
>Ogłoszenia o przetargach 2017
>Ogłoszenia o przetargach 2016
 
 
Rejestry, ewidencje. archiwa
 
 
Dane publiczne
>Dokumenty kontroli
>Stanowiska, wystąpienia,oceny
 
 
Zagospodarowanie przestrzenne
>Obwieszczenia
>Ogłoszenia
>Plany zagospodarowania przestrzennego
>Tereny inwestycyjne
>Warunki zabudowy
>Studium uwarunkowań
 
 
Gospodarka nieruchomościami
>Ogłoszenia o przetargach 2018
> Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018
>Ogłoszenia o przetargach
>Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
>Usunięcie drzew.
 
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
 
RODO - informacje
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 
 
Rejestr umów zawartych przez Gminę Domaniewice - aktualizowany na koniec każdego miesiąca
>2018
>2017
 
 
Urząd Stanu Cywilnego
>Wzory druków i formularzy
 
Programy
www.domaniewice.bipst.pl / Prawo / Uchwały / 2018
Sesja nr XLIV z dnia 19 lipca 2018 r.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

UCHWAŁA NR XLIV/255/18 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Domaniewice na rok 2018 (162 KB)

 

UCHWAŁA NR XLIV/256/18 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniewice na lata 2018 – 2021. (64 KB)

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/256/18 Rady Gminy Domaniewice z dnia 19 lipca 2018 roku (102 KB)

 

Załącznik Nr 2 Rady Gminy Domaniewice z dnia 19 lipca 2018 roku (68 KB)

 

UCHWAŁA NR XLIV/257/18 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Domaniewice (97 KB)

 

UCHWAŁA NR XLIV/258/18 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Domaniewice (98 KB)

 

UCHWAŁA NR XLIV/259/18 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkola, korzystających z opieki zdrowotnej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Domaniewice oraz warunków i sposobu ich przyznawania (278 KB)

 

Uchwała Nr XLIV/260/18 Rady Gminy Domaniewice z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę dotychczasowemu dzierżawcy na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w obrębie Domaniewice gmina Domaniewice (58 KB)

 

UCHWAŁA NR XLIV/261/18 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Domaniewie (98 KB)

 

UCHWAŁA NR XLIV/262/18 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, dla których organem prowadzącym jest Gmina Domaniewie (101 KB)

Sprawą zajmują się:
Dodany 2018-07-31 09:01:28 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 21
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2018-07-31 09:01:28               Historia zmian
Publikacja 2018-07-31 09:01:36
Menu Podmiotowe

 
Ranking stron
 
Sprawy
Klucz:
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Zofia Sut   Napisz wiadomość
    Tel: 0-46 838-35-22
Beata Kapusta   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Jarosław Czubiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Dróżka Justyna   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66
Ewa Walczak   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
1711188 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij