Menu Przedmiotowe
 
Pomoc społeczna
 
 
Tablica ogłoszeń
>Ogłoszenia i komunikaty 2018.
>Ogłoszenia, komunikaty.
>Gospodarka odpadami
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Domaniewice na lata 2008-2015
>Łowicka Grupa Rybacka - ogłoszenia
>Zakaz wstępu do lasów
>Informacje i ogłoszenia o zbędnym majątku ruchomym
>Komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
>Ogólnokrajowe mapy dostępu do stancjonarnej telefonii i szerokopasmowego internetu
>Ostrzeżenia meteorologiczne
>Ochrona ludności - informator
>Konsultacje
>Zarządzenia Wojewody Łódzkiego
>DECYZJE ŚRODOWISKOWE
>Środowisko
>Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych - obowiązujących na 2018 rok
>Strategia rozwoju gminy.
 
 
Majątek
>2003
>2004
>2005
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice 2018
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice
>GOK Domaniewice
 
 
Zamówienia publiczne
>Ogłoszenia o przetargach 2018
>Ogłoszenia o przetargach 2017
>Ogłoszenia o przetargach 2016
 
 
Rejestry, ewidencje. archiwa
 
 
Dane publiczne
>Dokumenty kontroli
>Stanowiska, wystąpienia,oceny
 
 
Zagospodarowanie przestrzenne
>Obwieszczenia
>Ogłoszenia
>Plany zagospodarowania przestrzennego
>Tereny inwestycyjne
>Warunki zabudowy
>Studium uwarunkowań
 
 
Gospodarka nieruchomościami
>Ogłoszenia o przetargach 2018
> Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018
>Ogłoszenia o przetargach
>Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
>Usunięcie drzew.
 
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
 
RODO - informacje
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 
 
Rejestr umów zawartych przez Gminę Domaniewice - aktualizowany na koniec każdego miesiąca
>2018
>2017
 
 
Urząd Stanu Cywilnego
>Wzory druków i formularzy
 
Programy
www.domaniewice.bipst.pl / Prawo / Uchwały / 2017
Sesja XXXVIII Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2017r.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

Uchwała Nr XXXVIII/216/17 Rady gminy DOMANIEWICE z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice. (55 KB)

 

 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DOMANIEWICE POWIAT ŁOWICKI WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE Tekst studium z rysunkiem (528 KB)

 

 Załącznik Nr 2 - kierunki rozwoju - rysunek (13506 KB)

 

Uchwała Nr XXXVIII/217/17 Rady gminy Domaniewice z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice na fragmencie wsi Domaniewice. (97 KB)

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/218/17 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Domaniewice na rok 2017 (144 KB)

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/219/17 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniewice na lata 2017 – 2020. wraz z załącznikiem 1 i 2. (245 KB)

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/220/17 Rady Gminy Domaniewice z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zasad ich otrzymywania przez sołtysów (64 KB)

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/221/17 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej (62 KB)

 

UCHWAŁA NR XXXVIII /222/17 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 (194 KB)

 

UCHWAŁA NR XXXVIII /223 /17 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 (142 KB)

Dodany 2018-01-09 09:05:48 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 146
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2018-01-09 09:13:12               Historia zmian
Publikacja 2018-01-09 09:13:21
Menu Podmiotowe

 
Ranking stron
 
Sprawy
Klucz:
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Zofia Sut   Napisz wiadomość
    Tel: 0-46 838-35-22
Dróżka Justyna   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66
Jarosław Czubiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Beata Kapusta   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Ewa Walczak   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
1673529 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij