Menu Przedmiotowe
 
Pomoc społeczna
 
 
Tablica ogłoszeń
>Ogłoszenia i komunikaty 2018.
>Ogłoszenia, komunikaty.
>Gospodarka odpadami
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Domaniewice na lata 2008-2015
>Łowicka Grupa Rybacka - ogłoszenia
>Zakaz wstępu do lasów
>Informacje i ogłoszenia o zbędnym majątku ruchomym
>Komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
>Ogólnokrajowe mapy dostępu do stancjonarnej telefonii i szerokopasmowego internetu
>Ostrzeżenia meteorologiczne
>Ochrona ludności - informator
>Konsultacje
>Zarządzenia Wojewody Łódzkiego
>DECYZJE ŚRODOWISKOWE
>Środowisko
>Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych - obowiązujących na 2018 rok
>Strategia rozwoju gminy.
 
 
Majątek
>2003
>2004
>2005
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice 2018
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice
>GOK Domaniewice
 
 
Zamówienia publiczne
>Ogłoszenia o przetargach 2018
>Ogłoszenia o przetargach 2017
>Ogłoszenia o przetargach 2016
 
 
Rejestry, ewidencje. archiwa
 
 
Dane publiczne
>Dokumenty kontroli
>Stanowiska, wystąpienia,oceny
 
 
Zagospodarowanie przestrzenne
>Obwieszczenia
>Ogłoszenia
>Plany zagospodarowania przestrzennego
>Tereny inwestycyjne
>Warunki zabudowy
>Studium uwarunkowań
 
 
Gospodarka nieruchomościami
>Ogłoszenia o przetargach 2018
> Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018
>Ogłoszenia o przetargach
>Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
>Usunięcie drzew.
 
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
 
RODO - informacje
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 
 
Rejestr umów zawartych przez Gminę Domaniewice - aktualizowany na koniec każdego miesiąca
>2018
>2017
 
 
Urząd Stanu Cywilnego
>Wzory druków i formularzy
 
Programy
www.domaniewice.bipst.pl / Zamówienia publiczne / Ogłoszenia o przetargach 2017
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Domaniewice Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

PZ.271.7.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-1 (791 KB)

ODPOWIEDZI NR 1 NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW (81 KB)

PZ.271.7.2017 Ogłoszenie o zamówieniu nr 580368-N-2017 z dnia 2017.08.30 (145 KB)

PZ.271.7.2017 Ogłoszenie o zamówieniu nr L-314-2017 - Platforma Licytacji (1089 KB)

PZ.271.7.2017 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (30 KB)

PZ.271.7.2017 Oświadczenie z art 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia (22 KB)

PZ.271.7.2017 Oświadczenie z art 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu (20 KB)

PZ.271.7.2017 Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia (32 KB)

PZ.271.7.2017 Projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej (124 KB)

PZ.271.7.2017 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (359 KB)

PZ.271.7.2017 Wykaz dostaw (37 KB)

PZ.271.7.2017 Wzór wniosku (30 KB)

PZ.271.7.2017 Załącznik nr 1 do projektu umowy (364 KB)

 

Dodany 2017-08-30 12:59:12 przez Beata Kapusta         Wyświetlony: 1742
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-09-19 13:37:29               Historia zmian [2]
Publikacja 2017-08-30 13:01:05
Menu Podmiotowe

 
Ranking stron
 
Sprawy
Klucz:
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Zofia Sut   Napisz wiadomość
    Tel: 0-46 838-35-22
Beata Kapusta   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Jarosław Czubiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Dróżka Justyna   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66
Ewa Walczak   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
1712556 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij