Menu Przedmiotowe
 
Pomoc społeczna
 
 
Tablica ogłoszeń
>Ogłoszenia i komunikaty 2018.
>Ogłoszenia, komunikaty.
>Gospodarka odpadami
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Domaniewice na lata 2008-2015
>Łowicka Grupa Rybacka - ogłoszenia
>Zakaz wstępu do lasów
>Informacje i ogłoszenia o zbędnym majątku ruchomym
>Komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
>Ogólnokrajowe mapy dostępu do stancjonarnej telefonii i szerokopasmowego internetu
>Ostrzeżenia meteorologiczne
>Ochrona ludności - informator
>Konsultacje
>Zarządzenia Wojewody Łódzkiego
>DECYZJE ŚRODOWISKOWE
>Środowisko
>Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych - obowiązujących na 2018 rok
>Strategia rozwoju gminy.
 
 
Majątek
>2003
>2004
>2005
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice 2018
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice
>GOK Domaniewice
 
 
Zamówienia publiczne
>Ogłoszenia o przetargach 2018
>Ogłoszenia o przetargach 2017
>Ogłoszenia o przetargach 2016
 
 
Rejestry, ewidencje. archiwa
 
 
Dane publiczne
>Dokumenty kontroli
>Stanowiska, wystąpienia,oceny
 
 
Zagospodarowanie przestrzenne
>Obwieszczenia
>Ogłoszenia
>Plany zagospodarowania przestrzennego
>Tereny inwestycyjne
>Warunki zabudowy
>Studium uwarunkowań
 
 
Gospodarka nieruchomościami
>Ogłoszenia o przetargach 2018
> Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018
>Ogłoszenia o przetargach
>Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
>Usunięcie drzew.
 
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
 
RODO - informacje
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 
 
Rejestr umów zawartych przez Gminę Domaniewice - aktualizowany na koniec każdego miesiąca
>2018
>2017
 
 
Urząd Stanu Cywilnego
>Wzory druków i formularzy
 
Programy
www.domaniewice.bipst.pl / Prawo / Uchwały / 2015
Sesja XIV z dnia 20 listopada 2015 r.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

UCHWAŁA NR XIV/ 72 /15 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Domaniewice. (98 KB)

 

UCHWAŁA NR XIV/73/15 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Domaniewice (102 KB)

 

Uchwała Nr XIV/74/15 Rady Gminy Domaniewice z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości. (59 KB)

 

Załącznik Nr 1 D do Uchwały Nr XIV/74/15 Rady Gminy Domaniewice z dnia 20 listopada 2015 r. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (57 KB)

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/74/15 Rady Gminy Domaniewice z dnia 20 listopada 2015 r. INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH (62 KB)

 

UCHWAŁA NR XIV/ 75 /15 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 20 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych (189 KB)

 

Uchwała Nr XIV/76/15 Rady Gminy Domaniewice z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek leśny (60 KB)

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/76/15 Rady Gminy Domaniewice z dnia 20 listopada 2015 r. DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY (36 KB)

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/76/15 Rady Gminy Domaniewice z dnia 20 listopada 2015 r. DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY (40 KB)

 

UCHWAŁA NR XIV/77/15 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny od Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogóźnie na rzecz Gminy Domaniewice zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr dz. 1041/1 położonej w m. Rogóźno, obręb Rogóźno Pierwsze (63 KB)

 

UCHWAŁA NR XIV/78 /15 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały. (58 KB)

 

U C H W A Ł A Nr XIV/79/15 Rady Gminy Domaniewice z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy na lata 2016 – 2018 Gminy Domaniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (110 KB)

Sprawą zajmują się:
Dodany 2015-11-26 10:47:22 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 949
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2015-11-26 10:47:22               Historia zmian
Publikacja 2015-11-26 10:47:40
Menu Podmiotowe

 
Ranking stron
 
Sprawy
Klucz:
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Zofia Sut   Napisz wiadomość
    Tel: 0-46 838-35-22
Jarosław Czubiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Dróżka Justyna   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66
Beata Kapusta   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Ewa Walczak   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
1675713 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij