Menu Przedmiotowe
 
Pomoc społeczna
 
 
Tablica ogłoszeń
>Ogłoszenia i komunikaty 2018.
>Ogłoszenia, komunikaty.
>Gospodarka odpadami
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Domaniewice na lata 2008-2015
>Łowicka Grupa Rybacka - ogłoszenia
>Zakaz wstępu do lasów
>Informacje i ogłoszenia o zbędnym majątku ruchomym
>Komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
>Ogólnokrajowe mapy dostępu do stancjonarnej telefonii i szerokopasmowego internetu
>Ostrzeżenia meteorologiczne
>Ochrona ludności - informator
>Konsultacje
>Zarządzenia Wojewody Łódzkiego
>DECYZJE ŚRODOWISKOWE
>Środowisko
>Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych - obowiązujących na 2018 rok
>Strategia rozwoju gminy.
 
 
Majątek
>2003
>2004
>2005
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice 2018
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice
>GOK Domaniewice
 
 
Zamówienia publiczne
>Ogłoszenia o przetargach 2018
>Ogłoszenia o przetargach 2017
>Ogłoszenia o przetargach 2016
 
 
Rejestry, ewidencje. archiwa
 
 
Dane publiczne
>Dokumenty kontroli
>Stanowiska, wystąpienia,oceny
 
 
Zagospodarowanie przestrzenne
>Obwieszczenia
>Ogłoszenia
>Plany zagospodarowania przestrzennego
>Tereny inwestycyjne
>Warunki zabudowy
>Studium uwarunkowań
 
 
Gospodarka nieruchomościami
>Ogłoszenia o przetargach 2018
> Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018
>Ogłoszenia o przetargach
>Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
>Usunięcie drzew.
 
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
 
RODO - informacje
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 
 
Rejestr umów zawartych przez Gminę Domaniewice - aktualizowany na koniec każdego miesiąca
>2018
>2017
 
 
Urząd Stanu Cywilnego
>Wzory druków i formularzy
 
Programy
www.domaniewice.bipst.pl / Prawo / Uchwały / 2015
Sesja X z dnia 9 lipca 2015 r.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 UCHWAŁA NR X/46/15 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015. (269 KB)

UCHWAŁA NR X/47/15 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaniewice (102 KB)

UCHWAŁA NR X/48/15 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia innej formy wychowania przedszkolnego - Punktu Przedszkolnego „Żabka”, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Domaniewice Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (220 KB)

UCHWAŁA NR X/49/15 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia innej formy wychowania przedszkolnego - Punktu Przedszkolnego „Zaczarowany Świat”, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Domaniewice. (218 KB)

UCHWAŁA NR X/50/15 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Domaniewice oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego (101 KB)

UCHWAŁA NR X/51/15 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Punktach Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Domaniewicach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaniewice (106 KB)

UCHWAŁA NR X/52/15 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na realizację wychowania przedszkolnego przez niepubliczne przedszkola i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego (211 KB)

UCHWAŁA NR X/53/15 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 9 lipca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Domaniewice dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego (71 KB)

UCHWALA NR X/ 54 /15 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie zatwierdzenia projektu „Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Domaniewice” w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet IX , Działanie 9.1, Podziałanie 9.1.1. (76 KB)

UCHWAŁA NR X/55/15 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 9 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Domaniewice, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego. (67 KB)

UCHWAŁA NR X/56/15 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu . (65 KB)

UCHWAŁA NR X/57/15 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu (65 KB)

UCHWAŁA NR X / 58 / 15 RADA GMINY DOMANIEWICE z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, stanowiących własność Gminy Domaniewice niezabudowanych nieruchomości położonych w m. Reczyce w drodze przetargu (63 KB)

RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu do wyboru ławników (62 KB)

UCHWAŁA NR X / 60 /15 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika (64 KB)

Sprawą zajmują się:
Dodany 2015-07-29 12:29:34 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 1062
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2015-07-29 12:29:34               Historia zmian
Publikacja 2015-07-29 12:29:43
Menu Podmiotowe

 
Ranking stron
 
Sprawy
Klucz:
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Zofia Sut   Napisz wiadomość
    Tel: 0-46 838-35-22
Beata Kapusta   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Jarosław Czubiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Dróżka Justyna   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66
Ewa Walczak   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
1711188 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij