Menu Przedmiotowe
 
Pomoc społeczna
 
 
Tablica ogłoszeń
>Ogłoszenia i komunikaty 2018.
>Ogłoszenia, komunikaty.
>Gospodarka odpadami
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Domaniewice na lata 2008-2015
>Łowicka Grupa Rybacka - ogłoszenia
>Zakaz wstępu do lasów
>Informacje i ogłoszenia o zbędnym majątku ruchomym
>Komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
>Ogólnokrajowe mapy dostępu do stancjonarnej telefonii i szerokopasmowego internetu
>Ostrzeżenia meteorologiczne
>Ochrona ludności - informator
>Konsultacje
>Zarządzenia Wojewody Łódzkiego
>DECYZJE ŚRODOWISKOWE
>Środowisko
>Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych - obowiązujących na 2018 rok
>Strategia rozwoju gminy.
 
 
Majątek
>2003
>2004
>2005
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice 2018
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice
>GOK Domaniewice
 
 
Zamówienia publiczne
>Ogłoszenia o przetargach 2018
>Ogłoszenia o przetargach 2017
>Ogłoszenia o przetargach 2016
 
 
Rejestry, ewidencje. archiwa
 
 
Dane publiczne
>Dokumenty kontroli
>Stanowiska, wystąpienia,oceny
 
 
Zagospodarowanie przestrzenne
>Obwieszczenia
>Ogłoszenia
>Plany zagospodarowania przestrzennego
>Tereny inwestycyjne
>Warunki zabudowy
>Studium uwarunkowań
 
 
Gospodarka nieruchomościami
>Ogłoszenia o przetargach 2018
> Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018
>Ogłoszenia o przetargach
>Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
>Usunięcie drzew.
 
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
 
RODO - informacje
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 
 
Rejestr umów zawartych przez Gminę Domaniewice - aktualizowany na koniec każdego miesiąca
>2018
>2017
 
 
Urząd Stanu Cywilnego
>Wzory druków i formularzy
 
Programy
www.domaniewice.bipst.pl / Tablica ogłoszeń / Ogłoszenia, komunikaty.
V Sesja Rady GminyWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 

Przewodniczący Rady Gminy Domaniewice zaprasza na V Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 24 lutego 2015 r. tj. wtorek o godz. 13 00  w Gminnym Ośrodku Kultury
w Domaniewicach.

 

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

4. Zmiana budżetu gminy na rok 2015  – podjęcie uchwały

5. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniewice na lata 2015-2020
– podjęcie uchwały.

6. Uchylenie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu Państwa na wyprzedzające finansowanie projektu pod nazwą „ Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w m. Domaniewice ul. Długa Wieś i Kolejowa oraz w m. Skaratki pod Rogoźno i Krępa gmina Domaniewice – podjęcie uchwały.

7. Sprawa wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego – podjęcie uchwały.

     8. Sprawa zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej  –  podjęcie uchwały.

9.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

10. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

11. Wolne wnioski i dyskusja.

12. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Ryszard Ogonowski

 

Dodany 2015-02-17 09:59:41 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 14678
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2015-02-17 10:01:40               Historia zmian
Publikacja 2015-02-17 10:01:46
Menu Podmiotowe

 
Ranking stron
 
Sprawy
Klucz:
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Zofia Sut   Napisz wiadomość
    Tel: 0-46 838-35-22
Beata Kapusta   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Jarosław Czubiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Dróżka Justyna   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66
Ewa Walczak   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
1712556 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij