Menu Przedmiotowe
 
Pomoc społeczna
 
 
Tablica ogłoszeń
>Ogłoszenia i komunikaty 2018.
>Ogłoszenia, komunikaty.
>Gospodarka odpadami
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Domaniewice na lata 2008-2015
>Łowicka Grupa Rybacka - ogłoszenia
>Zakaz wstępu do lasów
>Informacje i ogłoszenia o zbędnym majątku ruchomym
>Komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
>Ogólnokrajowe mapy dostępu do stancjonarnej telefonii i szerokopasmowego internetu
>Ostrzeżenia meteorologiczne
>Ochrona ludności - informator
>Konsultacje
>Zarządzenia Wojewody Łódzkiego
>DECYZJE ŚRODOWISKOWE
>Środowisko
>Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych - obowiązujących na 2018 rok
>Strategia rozwoju gminy.
 
 
Majątek
>2003
>2004
>2005
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice 2018
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice
>GOK Domaniewice
 
 
Zamówienia publiczne
>Ogłoszenia o przetargach 2018
>Ogłoszenia o przetargach 2017
>Ogłoszenia o przetargach 2016
 
 
Rejestry, ewidencje. archiwa
 
 
Dane publiczne
>Dokumenty kontroli
>Stanowiska, wystąpienia,oceny
 
 
Zagospodarowanie przestrzenne
>Obwieszczenia
>Ogłoszenia
>Plany zagospodarowania przestrzennego
>Tereny inwestycyjne
>Warunki zabudowy
>Studium uwarunkowań
 
 
Gospodarka nieruchomościami
>Ogłoszenia o przetargach 2018
> Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018
>Ogłoszenia o przetargach
>Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
>Usunięcie drzew.
 
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
 
RODO - informacje
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 
 
Rejestr umów zawartych przez Gminę Domaniewice - aktualizowany na koniec każdego miesiąca
>2018
>2017
 
 
Urząd Stanu Cywilnego
>Wzory druków i formularzy
 
Programy
www.domaniewice.bipst.pl / Zagospodarowanie przestrzenne / Warunki zabudowy
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIEWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji obejmującej realizację budowy sieci elektroenergetycznej (159 KB)

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji obejmującej realizację budowy sieci wodociągowej. (166 KB)

 

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na Budowę sieci wodociągowej na działkach 482, 559/2, 559/3, 587, 605,606 obręb Domaniewice, gm. Domaniewice. (233 KB)

 

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na Budowę odcinka kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV w m. Reczyce na działkach nr 403/2, 367, 415, 416 gm, Domaniewice. (340 KB)

 

 

D E C Y Z J A Nr 3 /2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pub (99 KB)

 

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na Przebudowie sieci napowietrznej SN – 15 KV na odcinku Łowicz 2 – Jamno od odłącznika 4-O-0056 doi stacji transformatorowej 4-0862 Reczyce 4 na linię kablową w obszarze działek nr 144,134,137,169 ( obręb -5 Reczyce) (198 KB)

 

 

Decyzja 1/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (1062 KB)

 

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej SN 15 KV na nieruchomości położonej w m. Reczyce na działkach 104 , 109 ,327 ,328 ,329/1, ,330,335,336,339,341/1,341/2 ,343,345,347,3489,351/1351/2,354,356,358,360,362,363 (37 KB) 

Dodany 2014-08-25 10:07:10 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 4544
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-07-12 18:15:49               Historia zmian [6]
Publikacja 2014-08-25 10:07:17
Menu Podmiotowe

 
Ranking stron
 
Sprawy
Klucz:
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Zofia Sut   Napisz wiadomość
    Tel: 0-46 838-35-22
Beata Kapusta   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Jarosław Czubiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Dróżka Justyna   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66
Ewa Walczak   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
1712321 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij