Menu Przedmiotowe
 
Pomoc społeczna
 
 
Tablica ogłoszeń
>Ogłoszenia i komunikaty 2018.
>Ogłoszenia, komunikaty.
>Gospodarka odpadami
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Domaniewice na lata 2008-2015
>Łowicka Grupa Rybacka - ogłoszenia
>Zakaz wstępu do lasów
>Informacje i ogłoszenia o zbędnym majątku ruchomym
>Komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
>Ogólnokrajowe mapy dostępu do stancjonarnej telefonii i szerokopasmowego internetu
>Ostrzeżenia meteorologiczne
>Ochrona ludności - informator
>Konsultacje
>Zarządzenia Wojewody Łódzkiego
>DECYZJE ŚRODOWISKOWE
>Środowisko
>Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych - obowiązujących na 2018 rok
>Strategia rozwoju gminy.
 
 
Majątek
>2003
>2004
>2005
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice 2018
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice
>GOK Domaniewice
 
 
Zamówienia publiczne
>Ogłoszenia o przetargach 2018
>Ogłoszenia o przetargach 2017
>Ogłoszenia o przetargach 2016
 
 
Rejestry, ewidencje. archiwa
 
 
Dane publiczne
>Dokumenty kontroli
>Stanowiska, wystąpienia,oceny
 
 
Zagospodarowanie przestrzenne
>Obwieszczenia
>Ogłoszenia
>Plany zagospodarowania przestrzennego
>Tereny inwestycyjne
>Warunki zabudowy
>Studium uwarunkowań
 
 
Gospodarka nieruchomościami
>Ogłoszenia o przetargach 2018
> Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018
>Ogłoszenia o przetargach
>Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
>Usunięcie drzew.
 
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
 
RODO - klauzule informacyjne
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 
 
Rejestr umów zawartych przez Gminę Domaniewice - aktualizowany na koniec każdego miesiąca
>2018
>2017
 
 
Urząd Stanu Cywilnego
>Wzory druków i formularzy
 
Programy
www.domaniewice.bipst.pl / Prawo / Uchwały / 2013
Sesja XXVI z dnia 27 czerwca 2013r.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

Uchwała Nr XXVI/159/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Domaniewice za 2012 rok i sprawozdania finansowego za 2012 rok (23 KB)

Uchwała Nr XXVI/160/13 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Domaniewice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok (25 KB)

UCHWAŁA NR XXVI/161/13 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013. wraz z załącznikami (66 KB)

UCHWAŁA NR XXVI/162/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniewice na lata 2013 – 2018 wraz z załącznikami. (198 KB)

UCHWALA NR XXVI/163/13 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu pod nazwą „ Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Strzebieszew „ (24 KB)

Uchwała Nr XXVI/164/13 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Domaniewice (24 KB)

Uchwała Nr XXVI/165/13 w sprawie : uchylenia uchwały Nr XXIV/151/13 Rady Gminy Domaniewice z dnia 27 marca 2013 roku (23 KB)

UCHWAŁA Nr XXVI/166/13 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu ławnika. (27 KB)

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2012 wraz z załącznikami (510 KB)

Dodany 2013-07-24 12:36:35 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 1303
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2013-07-31 11:59:24               Historia zmian [2]
Menu Podmiotowe

 
Ranking stron
 
Sprawy
Klucz:
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Zofia Sut   Napisz wiadomość
    Tel: 0-46 838-35-22
Dróżka Justyna   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66
Beata Kapusta   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Jarosław Czubiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Ewa Walczak   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
1649997 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij