Menu Przedmiotowe
 
Pomoc społeczna
 
 
Tablica ogłoszeń
>Ogłoszenia i komunikaty 2018.
>Ogłoszenia, komunikaty.
>Gospodarka odpadami
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Domaniewice na lata 2008-2015
>Łowicka Grupa Rybacka - ogłoszenia
>Zakaz wstępu do lasów
>Informacje i ogłoszenia o zbędnym majątku ruchomym
>Komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
>Ogólnokrajowe mapy dostępu do stancjonarnej telefonii i szerokopasmowego internetu
>Ostrzeżenia meteorologiczne
>Ochrona ludności - informator
>Konsultacje
>Zarządzenia Wojewody Łódzkiego
>DECYZJE ŚRODOWISKOWE
>Środowisko
>Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych - obowiązujących na 2018 rok
>Strategia rozwoju gminy.
 
 
Majątek
>2003
>2004
>2005
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice 2018
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice
>GOK Domaniewice
 
 
Zamówienia publiczne
>Ogłoszenia o przetargach 2018
>Ogłoszenia o przetargach 2017
>Ogłoszenia o przetargach 2016
 
 
Rejestry, ewidencje. archiwa
 
 
Dane publiczne
>Dokumenty kontroli
>Stanowiska, wystąpienia,oceny
 
 
Zagospodarowanie przestrzenne
>Obwieszczenia
>Ogłoszenia
>Plany zagospodarowania przestrzennego
>Tereny inwestycyjne
>Warunki zabudowy
>Studium uwarunkowań
 
 
Gospodarka nieruchomościami
>Ogłoszenia o przetargach 2018
> Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018
>Ogłoszenia o przetargach
>Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
>Usunięcie drzew.
 
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
 
RODO - informacje
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 
 
Rejestr umów zawartych przez Gminę Domaniewice - aktualizowany na koniec każdego miesiąca
>2018
>2017
 
 
Urząd Stanu Cywilnego
>Wzory druków i formularzy
 
Programy
www.domaniewice.bipst.pl / Prawo / Uchwały / 2013
Sesja XXIV z dnia 27 marca 2013r.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

UCHWAŁA NR XXIV/145/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, fragmenty obszaru wsi Krępa (1742 KB)

UCHWAŁA NR XXIV/146/13 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013. wraz z załącznikami (66 KB)

UCHWAŁA NR XXIV/147/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniewice na lata 2013 – 2018 + objaśnienia i załączniki (151 KB)

UCHWAŁA NR XXIV/148/13 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierzat, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Domaniewice. (114 KB)

UCHWAŁA NR XXIV/149/13 w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Domaniewice na lata 2012 – 2015 (z uwzględnieniem perspektywy do 2032). (41 KB)

Załącznik do uchwały XXJV-149-13 do Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Domaniewice na lata 2012-2015 (2037 KB)

UCHWAŁA NR XXIV/150/13 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Domaniewice w 2013r. (51 KB)

Uchwała Nr XXIV/151/13 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, stanowiącej własność Gminy Domaniewice nieruchomości gruntowej położonej w Domaniewicach. (24 KB)

UCHWAŁA NR XXIV/153/13 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 (29 KB)

UCHWAŁA NR XXIV/154/13 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Domaniewice na lata 2013-2015 (26 KB)

Sprawą zajmują się:
Dodany 2013-07-24 12:14:58 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 1393
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2013-07-24 12:14:58               Historia zmian
Menu Podmiotowe

 
Ranking stron
 
Sprawy
Klucz:
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Zofia Sut   Napisz wiadomość
    Tel: 0-46 838-35-22
Jarosław Czubiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Dróżka Justyna   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66
Beata Kapusta   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Ewa Walczak   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
1675713 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij