Menu Przedmiotowe
 
Pomoc społeczna
 
 
Tablica ogłoszeń
>Ogłoszenia i komunikaty 2018.
>Ogłoszenia, komunikaty.
>Gospodarka odpadami
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Domaniewice na lata 2008-2015
>Łowicka Grupa Rybacka - ogłoszenia
>Zakaz wstępu do lasów
>Informacje i ogłoszenia o zbędnym majątku ruchomym
>Komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
>Ogólnokrajowe mapy dostępu do stancjonarnej telefonii i szerokopasmowego internetu
>Ostrzeżenia meteorologiczne
>Ochrona ludności - informator
>Konsultacje
>Zarządzenia Wojewody Łódzkiego
>DECYZJE ŚRODOWISKOWE
>Środowisko
>Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych - obowiązujących na 2018 rok
>Strategia rozwoju gminy.
 
 
Majątek
>2003
>2004
>2005
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice
>GOK Domaniewice
 
 
Zamówienia publiczne
>Ogłoszenia o przetargach 2018
>Ogłoszenia o przetargach 2017
>Ogłoszenia o przetargach 2016
 
 
Rejestry, ewidencje. archiwa
 
 
Dane publiczne
>Dokumenty kontroli
>Stanowiska, wystąpienia,oceny
 
 
Zagospodarowanie przestrzenne
>Obwieszczenia
>Ogłoszenia
>Plany zagospodarowania przestrzennego
>Tereny inwestycyjne
>Warunki zabudowy
 
 
Gospodarka nieruchomościami
>Ogłoszenia o przetargach 2018
> Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018
>Ogłoszenia o przetargach
>Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
>Usunięcie drzew.
 
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 
 
Rejestr umów zawartych przez Gminę Domaniewice - aktualizowany na koniec każdego miesiąca
>2018
>2017
 
 
Urząd Stanu Cywilnego
>Wzory druków i formularzy
 
Programy
www.domaniewice.bipst.pl / Prawo / Uchwały / 2012
XXISesja – 23 listopada 2012r.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

UCHWAŁA NR XXI/118/12 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Domaniewice (61 KB)

UCHWAŁA NR XXI/119/12 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny (966 KB)

UCHWAŁA NR XXI/120/12 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Domaniewice. (62 KB)

UCHWAŁA NR XXI/121/12 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości (1177 KB)

UCHWAŁA NR XXI/122/12 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych (393 KB)

UCHWAŁA NR XXI/123/12 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek leśny (778 KB)

UCHWAŁA NR XXI/125/12 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Domaniewice na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych (111 KB)

UCHWALA NR XXI/126/12 Mady Gminy Domaniewice z dnia 23 listopada 2012r w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu wspolpracy Gminy Domaniewice z organizacjami pozarz^dowymi oraz innymi podmiotami, o ktorych niowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie. (133 KB)

Dodany 2012-12-17 10:44:08 przez Dróżka Justyna         Wyświetlony: 847
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2012-12-20 11:13:42               Historia zmian [6]
Menu Podmiotowe

 
Ranking stron
 
Sprawy
Klucz:
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Zofia Sut   Napisz wiadomość
    Tel: 0-46 838-35-22
Jarosław Czubiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Dróżka Justyna   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66
Beata Kapusta   Napisz wiadomość
    Tel: Brak


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
1552242 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij