Menu Przedmiotowe
 
Pomoc społeczna
 
 
Tablica ogłoszeń
>Ogłoszenia i komunikaty 2018.
>Ogłoszenia, komunikaty.
>Gospodarka odpadami
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Domaniewice na lata 2008-2015
>Łowicka Grupa Rybacka - ogłoszenia
>Zakaz wstępu do lasów
>Informacje i ogłoszenia o zbędnym majątku ruchomym
>Komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
>Ogólnokrajowe mapy dostępu do stancjonarnej telefonii i szerokopasmowego internetu
>Ostrzeżenia meteorologiczne
>Ochrona ludności - informator
>Konsultacje
>Zarządzenia Wojewody Łódzkiego
>DECYZJE ŚRODOWISKOWE
>Środowisko
>Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych - obowiązujących na 2018 rok
>Strategia rozwoju gminy.
 
 
Majątek
>2003
>2004
>2005
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice 2018
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice
>GOK Domaniewice
 
 
Zamówienia publiczne
>Ogłoszenia o przetargach 2018
>Ogłoszenia o przetargach 2017
>Ogłoszenia o przetargach 2016
 
 
Rejestry, ewidencje. archiwa
 
 
Dane publiczne
>Dokumenty kontroli
>Stanowiska, wystąpienia,oceny
 
 
Zagospodarowanie przestrzenne
>Obwieszczenia
>Ogłoszenia
>Plany zagospodarowania przestrzennego
>Tereny inwestycyjne
>Warunki zabudowy
>Studium uwarunkowań
 
 
Gospodarka nieruchomościami
>Ogłoszenia o przetargach 2018
> Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018
>Ogłoszenia o przetargach
>Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
>Usunięcie drzew.
 
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
 
RODO - informacje
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 
 
Rejestr umów zawartych przez Gminę Domaniewice - aktualizowany na koniec każdego miesiąca
>2018
>2017
 
 
Urząd Stanu Cywilnego
>Wzory druków i formularzy
 
Programy
www.domaniewice.bipst.pl / Budżet / Archiwum sprawozdawcze
Sprawozdawczość za 2010r.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budźetowych na dzień 31 grudnia 2011r. (246 KB)

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności na dzień 31 grudnia 2011r. (72 KB)

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie na dzień 31 grudnia 2011r. (67 KB)

Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodu na dzień 31 grudnia 2011r. (159 KB)

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań na dzień 31 grudnia 2011r. (82 KB)

Sprawozdanie Rb-28S za okres od początku roku do dnia 30 września 2010 roku (412 KB)

Sprawozdanie Rb-N wg stanu na koniec III kwartału 2010r. (305 KB)

Sprawozdanie Rb-27S za okres od początku roku do dnia 30 września 2010 roku (201 KB)

Sprawozdanie Rb-Z wg stanu na koniec III kwartału 2010 roku (365 KB)

Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września 2010r. (211 KB)

Sprawozdanie Rb-27S za okres od początku roku do dnia 31.12.2010 (1521 KB)

Sprawozdanie Rb-28S za okres od początku roku do dnia 31.12.2010 (3393 KB)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Domaniewice za 2010 rok (378 KB)

Załącznik nr 1 (250 KB)

Załącznik nr 2 (569 KB)

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2011/266/2771

Dodany 2011-06-30 11:12:16 przez Wanda Golan         Wyświetlony: 1584
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2012-05-30 12:21:01               Historia zmian [7]
Menu Podmiotowe

 
Ranking stron
 
Sprawy
Klucz:
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Zofia Sut   Napisz wiadomość
    Tel: 0-46 838-35-22
Jarosław Czubiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Dróżka Justyna   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66
Beata Kapusta   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Ewa Walczak   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
1674827 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij