Menu Przedmiotowe
 
Pomoc społeczna
 
 
Tablica ogłoszeń
>Ogłoszenia i komunikaty 2018.
>Ogłoszenia, komunikaty.
>Gospodarka odpadami
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Domaniewice na lata 2008-2015
>Łowicka Grupa Rybacka - ogłoszenia
>Zakaz wstępu do lasów
>Informacje i ogłoszenia o zbędnym majątku ruchomym
>Komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
>Ogólnokrajowe mapy dostępu do stancjonarnej telefonii i szerokopasmowego internetu
>Ostrzeżenia meteorologiczne
>Ochrona ludności - informator
>Konsultacje
>Zarządzenia Wojewody Łódzkiego
>DECYZJE ŚRODOWISKOWE
>Środowisko
>Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych - obowiązujących na 2018 rok
>Strategia rozwoju gminy.
 
 
Majątek
>2003
>2004
>2005
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice 2018
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice
>GOK Domaniewice
 
 
Zamówienia publiczne
>Ogłoszenia o przetargach 2018
>Ogłoszenia o przetargach 2017
>Ogłoszenia o przetargach 2016
 
 
Rejestry, ewidencje. archiwa
 
 
Dane publiczne
>Dokumenty kontroli
>Stanowiska, wystąpienia,oceny
 
 
Zagospodarowanie przestrzenne
>Obwieszczenia
>Ogłoszenia
>Plany zagospodarowania przestrzennego
>Tereny inwestycyjne
>Warunki zabudowy
>Studium uwarunkowań
 
 
Gospodarka nieruchomościami
>Ogłoszenia o przetargach 2018
> Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018
>Ogłoszenia o przetargach
>Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
>Usunięcie drzew.
 
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
 
RODO - informacje
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 
 
Rejestr umów zawartych przez Gminę Domaniewice - aktualizowany na koniec każdego miesiąca
>2018
>2017
 
 
Urząd Stanu Cywilnego
>Wzory druków i formularzy
 
Programy
www.domaniewice.bipst.pl / Prawo / Uchwały / 2011 / V Sesja - 31 marca
Uchwały 31.03.2011Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

Uchwała Nr V/23/11 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011 (40 KB)

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr V/23/11 (76 KB)(76 KB)

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/23/11 (36 KB)

Uchwała Nr V/24/11 w sprawie funduszu sołeckiego (59 KB)

Uchwała Nr V/25/11 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działąjącym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne gminy inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań publicznych (137 KB)

Uchwała Nr V/26/11 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Domaniewicach, zabudowanej nieruchomości położonej w Lisiewicach Dużych. (61 KB)

Uchwała Nr V/27/11 w sprawie wyboru delegta Gminy Domaniewice do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury (60 KB)

Uchwała Nr V/28/11 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali użytkowych i garażu, stanowiących własność Gminy Domaniewice. (60 KB)

Uchwała Nr V/29/11 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy" (81 KB)

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2011/137/1255

Uchwała Nr V/30/11 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Domaniewice (77 KB)

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2011/137/1256

Uchwała Nr V/31/11 w sprawie określenia inkasentów do poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych (273 KB)

Uchwała Nr V/32/11 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego działąjącego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonownia (68 KB)

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2011/137/1257

Dodany 2011-05-20 15:17:03 przez Wanda Golan         Wyświetlony: 833
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2012-02-16 09:29:55               Historia zmian [4]
Menu Podmiotowe

 
Ranking stron
 
Sprawy
Klucz:
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Zofia Sut   Napisz wiadomość
    Tel: 0-46 838-35-22
Beata Kapusta   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Jarosław Czubiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Dróżka Justyna   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66
Ewa Walczak   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
1710549 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij