Menu Przedmiotowe
 
Pomoc społeczna
 
 
Tablica ogłoszeń
>Ogłoszenia i komunikaty 2018.
>Ogłoszenia, komunikaty.
>Gospodarka odpadami
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Domaniewice na lata 2008-2015
>Łowicka Grupa Rybacka - ogłoszenia
>Zakaz wstępu do lasów
>Informacje i ogłoszenia o zbędnym majątku ruchomym
>Komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
>Ogólnokrajowe mapy dostępu do stancjonarnej telefonii i szerokopasmowego internetu
>Ostrzeżenia meteorologiczne
>Ochrona ludności - informator
>Konsultacje
>Zarządzenia Wojewody Łódzkiego
>DECYZJE ŚRODOWISKOWE
>Środowisko
>Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych - obowiązujących na 2018 rok
>Strategia rozwoju gminy.
 
 
Majątek
>2003
>2004
>2005
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice 2018
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice
>GOK Domaniewice
 
 
Zamówienia publiczne
>Ogłoszenia o przetargach 2018
>Ogłoszenia o przetargach 2017
>Ogłoszenia o przetargach 2016
 
 
Rejestry, ewidencje. archiwa
 
 
Dane publiczne
>Dokumenty kontroli
>Stanowiska, wystąpienia,oceny
 
 
Zagospodarowanie przestrzenne
>Obwieszczenia
>Ogłoszenia
>Plany zagospodarowania przestrzennego
>Tereny inwestycyjne
>Warunki zabudowy
>Studium uwarunkowań
 
 
Gospodarka nieruchomościami
>Ogłoszenia o przetargach 2018
> Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018
>Ogłoszenia o przetargach
>Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
>Usunięcie drzew.
 
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
 
RODO - informacje
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 
 
Rejestr umów zawartych przez Gminę Domaniewice - aktualizowany na koniec każdego miesiąca
>2018
>2017
 
 
Urząd Stanu Cywilnego
>Wzory druków i formularzy
 
Programy
www.domaniewice.bipst.pl / Prawo / Uchwały / 2011 / IV Sesja - 23 lutego
Uchwały 23.02.2011Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

Uchwała Nr IV/14/11 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniewice na lata 2011-2015 (1763 KB)

Uchwała nr IV/15/11 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaniewice na 2011 rok (194 KB)

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2011/92/775

Uchwała Nr IV/16/11 w sprawie zaciągniecia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu pod nazwą "Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Domaniewicach (131 KB)

Uchwała Nr IV/17/11 w sprawie reprezentowania Gminy Domaniewice w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego "Bzura" (98 KB)

Uchwała Nr IV/18/11 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne gminy inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań publicznych (69 KB)

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2011/86/737

Uchwała nr IV/19/11 w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Domaniewice za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym (72 KB)

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2011/80/691

Uchwała Nr IV/20/11 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy" uchylona została Uchwałą Nr V/29/11 z dnia 31 marca 2011.

Uchwała Nr IV/21/11 w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Domniewice uchylona została Uchwałą Nr V/30/11 z dnia 31 marca 2011r.

Uchwała Nr IV/22/11 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 (146 KB)

 

Dodany 2011-05-20 15:12:23 przez Wanda Golan         Wyświetlony: 972
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2011-06-09 08:59:20               Historia zmian [6]
Menu Podmiotowe

 
Ranking stron
 
Sprawy
Klucz:
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Zofia Sut   Napisz wiadomość
    Tel: 0-46 838-35-22
Jarosław Czubiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Dróżka Justyna   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66
Beata Kapusta   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Ewa Walczak   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
1674827 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij