Menu Przedmiotowe
 
Pomoc społeczna
 
 
Tablica ogłoszeń
>Ogłoszenia, komunikaty.
>Gospodarka odpadami
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Domaniewice na lata 2008-2015
>Łowicka Grupa Rybacka - ogłoszenia
>Zakaz wstępu do lasów
>Informacje i ogłoszenia o zbędnym majątku ruchomym
>Komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
>Ogólnokrajowe mapy dostępu do stancjonarnej telefonii i szerokopasmowego internetu
>Ostrzeżenia meteorologiczne
>Konsultacje
>Zarządzenia Wojewody Łódzkiego
>DECYZJE ŚRODOWISKOWE
>Środowisko
>Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny - obowiązujących na 2017 rok
 
 
Majątek
>2003
>2004
>2005
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice
>GOK Domaniewice
 
 
Zamówienia publiczne
>Ogłoszenia o przetargach 2017
>Ogłoszenia o przetargach 2016
 
 
Rejestry, ewidencje. archiwa
 
 
Dane publiczne
>Dokumenty kontroli
>Stanowiska, wystąpienia,oceny
 
 
Zagospodarowanie przestrzenne
>Obwieszczenia
>Ogłoszenia
>Plany zagospodarowania przestrzennego
>Tereny inwestycyjne
>Warunki zabudowy
 
 
Gospodarka nieruchomościami
>Ogłoszenia o przetargach
>Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
>Usunięcie drzew.
 
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 
 
Rejestr umów zawartych przez Gminę Domaniewice - aktualizowany na koniec każdego miesiąca
>2017
 
 
Urząd Stanu Cywilnego
>Wzory druków i formularzy
 
Programy
www.domaniewice.bipst.pl / Prawo / Uchwały / 2010 / XXXV Sesja - 2 marca
Uchwały sesji XXXV z 2 marca 2010r.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

Uchwała Nr XXXV/207/10 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, fragmenty obszarów wsi:Domaniewice, Krępa, Reczyce, Rogóźno Pierwsze i Skaratki

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2010/112/893

Uchwała Nr XXXV/208/10 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, fragmenty obszarów wsi:Domaniewice, Krępa, Reczyce, Rogóźno Pierwsze, Sapy, Stroniewice, Strzebieszew, Lisiewice i Skaratki

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2010/112/894

UCHWAŁA NR XXXV/209/10 zmieniająca uchwałę nr XXXIV/199/10 Rady Gminy Domaniewice z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Domaniewice na 2010 rok.

Załącznik do uchwały XXXV 2009/10. Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2010 roku.

UCHWAŁA NR XXXV/210/10 RADY GMINY DOMANIEWICE w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2010.

 Załącznik nr 1. Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2010 roku.

Tabela nr 1. Dochody budżetu na 2010 rok

Tabela nr 2. Wydatki budżetu na 2010 rok. Tabela nr 3. Dochody budżetu na 2010 rok

Tabela nr 4. Wydatki na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego

Tabela nr 5. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2010.

Tabela nr 6. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych na rok 2010. 

UCHWAŁA Nr XXXV/211/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łowickiemu

UCHWAŁA Nr XXXV/212/10 zmieniająca uchwałę w sprawie wyróżnień i nagród przyznawanych przez Gminę Domaniewice za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2010/89/693

UCHWAŁA Nr XXXV/213/10 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Domaniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.

Załącznik do Uchwały XXXV/213/10 Program współpracy Gminy Domaniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.

Dodany 2010-03-30 10:45:44 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 797
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2010-05-28 11:24:56               Historia zmian [3]
Menu Podmiotowe

 
Ranking stron
 
Sprawy
Klucz:
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Zofia Sut   Napisz wiadomość
    Tel: 0-46 838-35-22
Beata Kapusta   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Dróżka Justyna   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66
Jarosław Czubiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
1520851 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij