Menu Przedmiotowe
 
Pomoc społeczna
 
 
Tablica ogłoszeń
>Ogłoszenia i komunikaty 2018.
>Ogłoszenia, komunikaty.
>Gospodarka odpadami
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Domaniewice na lata 2008-2015
>Łowicka Grupa Rybacka - ogłoszenia
>Zakaz wstępu do lasów
>Informacje i ogłoszenia o zbędnym majątku ruchomym
>Komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
>Ogólnokrajowe mapy dostępu do stancjonarnej telefonii i szerokopasmowego internetu
>Ostrzeżenia meteorologiczne
>Ochrona ludności - informator
>Konsultacje
>Zarządzenia Wojewody Łódzkiego
>DECYZJE ŚRODOWISKOWE
>Środowisko
>Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych - obowiązujących na 2018 rok
>Strategia rozwoju gminy.
 
 
Majątek
>2003
>2004
>2005
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice 2018
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice
>GOK Domaniewice
 
 
Zamówienia publiczne
>Ogłoszenia o przetargach 2018
>Ogłoszenia o przetargach 2017
>Ogłoszenia o przetargach 2016
 
 
Rejestry, ewidencje. archiwa
 
 
Dane publiczne
>Dokumenty kontroli
>Stanowiska, wystąpienia,oceny
 
 
Zagospodarowanie przestrzenne
>Obwieszczenia
>Ogłoszenia
>Plany zagospodarowania przestrzennego
>Tereny inwestycyjne
>Warunki zabudowy
>Studium uwarunkowań
 
 
Gospodarka nieruchomościami
>Ogłoszenia o przetargach 2018
> Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018
>Ogłoszenia o przetargach
>Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
>Usunięcie drzew.
 
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
 
RODO - informacje
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 
 
Rejestr umów zawartych przez Gminę Domaniewice - aktualizowany na koniec każdego miesiąca
>2018
>2017
 
 
Urząd Stanu Cywilnego
>Wzory druków i formularzy
 
Programy
www.domaniewice.bipst.pl / Prawo / Uchwały / 2010 / XXXIV Sesja - 29 stycznia
Uchwały sesji XXXIV z 29 stycznia 2010r.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

UCHWAŁA NR XXXIV/199/10 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Domaniewice na 2010 rok.

Uchwała Nr XXXIV/200/10 - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Powiatu Łowickiego zabudowanej nieruchomości w miejscowości Domaniewice

UCHWAŁA NR XXXIV/201/10 - w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Domaniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010

UCHWAŁA NR XXXIV/202/10 w sprawie wyróżnień i nagród przyznawanych przez Gminę Domaniewice za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2010/89/692

UCHWAŁA NR XXXIV/ 203/10 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010

Załącznik do uchwały Nr XXXIV/ 203 /10 - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok

Uchwała Nr XXXIV/204/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, fragmenty obszarów wsi: Domaniewice, Krępa, Reczyce, Rogóźno Drugie, Sapy, Stroniewice, Strzebieszew, Lisiewice, Rogóźno Pierwsze i Skaratki

UCHWAŁA Nr XXXIV /205/10 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łowickiemu

UCHWAŁA Nr XXXIV / 206 /10- w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/178/09 Rady Gminy Domaniewice z dnia 31 sierpnia 2009r.

Dodany 2010-03-16 11:16:36 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 878
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2010-05-28 11:26:23               Historia zmian [3]
Menu Podmiotowe

 
Ranking stron
 
Sprawy
Klucz:
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Zofia Sut   Napisz wiadomość
    Tel: 0-46 838-35-22
Beata Kapusta   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Jarosław Czubiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Dróżka Justyna   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66
Ewa Walczak   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
1711188 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij