Menu Przedmiotowe
 
Pomoc społeczna
 
 
Tablica ogłoszeń
>Ogłoszenia i komunikaty 2018.
>Ogłoszenia, komunikaty.
>Gospodarka odpadami
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Domaniewice na lata 2008-2015
>Łowicka Grupa Rybacka - ogłoszenia
>Zakaz wstępu do lasów
>Informacje i ogłoszenia o zbędnym majątku ruchomym
>Komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
>Ogólnokrajowe mapy dostępu do stancjonarnej telefonii i szerokopasmowego internetu
>Ostrzeżenia meteorologiczne
>Ochrona ludności - informator
>Konsultacje
>Zarządzenia Wojewody Łódzkiego
>DECYZJE ŚRODOWISKOWE
>Środowisko
>Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych - obowiązujących na 2018 rok
>Strategia rozwoju gminy.
 
 
Majątek
>2003
>2004
>2005
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice 2018
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice
>GOK Domaniewice
 
 
Zamówienia publiczne
>Ogłoszenia o przetargach 2018
>Ogłoszenia o przetargach 2017
>Ogłoszenia o przetargach 2016
 
 
Rejestry, ewidencje. archiwa
 
 
Dane publiczne
>Dokumenty kontroli
>Stanowiska, wystąpienia,oceny
 
 
Zagospodarowanie przestrzenne
>Obwieszczenia
>Ogłoszenia
>Plany zagospodarowania przestrzennego
>Tereny inwestycyjne
>Warunki zabudowy
>Studium uwarunkowań
 
 
Gospodarka nieruchomościami
>Ogłoszenia o przetargach 2018
> Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018
>Ogłoszenia o przetargach
>Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
>Usunięcie drzew.
 
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
 
RODO - klauzule informacyjne
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 
 
Rejestr umów zawartych przez Gminę Domaniewice - aktualizowany na koniec każdego miesiąca
>2018
>2017
 
 
Urząd Stanu Cywilnego
>Wzory druków i formularzy
 
Programy
www.domaniewice.bipst.pl / Prawo / Uchwały / 2008 / XV Sesja - 29 kwietnia
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

Uchwała Nr XV/102/08 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu

Uchwała Nr XV/103/08 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Domaniewice nr XIV/95/08 z dnia 27 lutego 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaniewice na rok 2008

Uchwała Nr XV/104/08 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XV/104/08

Uchwała Nr XV/105/08 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

uchwała Nr XV/106/08 w sprawie zaopinowania projektu Planu Aglomeracji dla Gm. Domaniewice.

Uchwała Nr XV/107/08 w sprawie podwyższenia wysokości stawki procentowej opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr XV/108/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz zaakceptowania wartości jednego punktu stosowanych przy wynagradzaniu pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Domaniewice oraz w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Domaniewicach

Uchwała Nr XV/109/08 zmieniająca uchwałę Nr XIV/99/08 z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli w 2008 roku w szkołach prowadzonych przez gminę Domaniewice, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

Uchwała Nr XV/110/08 w sprawie zmiany porozumienia zawartego w dniu 21 stycznia 2008 roku pomiędzy Gminą Domaniewice i Gminą Łowicz w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom gminy Łowicz.

Uchwała Nr XV/111/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, fragmentów wsi: Domaniewice, Krępa, Reczyce, Rogóźno Pierwsze, Sapy, Stroniewice, Strzebieszew, Lisiewice i Skaratki.

Uchwała Nr XV/112/08 sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, fragmentów wsi: Domaniewice, Krępa, Reczyce, Rogóźno Pierwsze i Skaratki

Uchwała Nr XV/113/08w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, fragmenty obszarów wsi: Domaniewice, Krępa, Reczyce, Rogóźno Drugie, Sapy, Stroniewice, Strzebieszew, Lisiewice, Rogóźno Pierwsze i Skaratki.

Uchwała Nr XV/114/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego I kategorii zaszeregowania oraz zaakceptowania wartości jednego punktu stosowanych przy wynagradzaniu pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaniewicach

Uchwała Nr XV/115/08 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2008 - 2011

 

Dodany 2008-05-23 12:34:47 przez Wanda Golan         Wyświetlony: 860
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2008-05-23 12:38:39               Historia zmian
Menu Podmiotowe

 
Ranking stron
 
Sprawy
Klucz:
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Zofia Sut   Napisz wiadomość
    Tel: 0-46 838-35-22
Dróżka Justyna   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66
Beata Kapusta   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Jarosław Czubiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Ewa Walczak   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
1650532 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij