Menu Przedmiotowe
 
Pomoc społeczna
 
 
Tablica ogłoszeń
>Ogłoszenia i komunikaty 2018.
>Ogłoszenia, komunikaty.
>Gospodarka odpadami
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Domaniewice na lata 2008-2015
>Łowicka Grupa Rybacka - ogłoszenia
>Zakaz wstępu do lasów
>Informacje i ogłoszenia o zbędnym majątku ruchomym
>Komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
>Ogólnokrajowe mapy dostępu do stancjonarnej telefonii i szerokopasmowego internetu
>Ostrzeżenia meteorologiczne
>Ochrona ludności - informator
>Konsultacje
>Zarządzenia Wojewody Łódzkiego
>DECYZJE ŚRODOWISKOWE
>Środowisko
>Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych - obowiązujących na 2018 rok
>Strategia rozwoju gminy.
 
 
Majątek
>2003
>2004
>2005
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice
>GOK Domaniewice
 
 
Zamówienia publiczne
>Ogłoszenia o przetargach 2018
>Ogłoszenia o przetargach 2017
>Ogłoszenia o przetargach 2016
 
 
Rejestry, ewidencje. archiwa
 
 
Dane publiczne
>Dokumenty kontroli
>Stanowiska, wystąpienia,oceny
 
 
Zagospodarowanie przestrzenne
>Obwieszczenia
>Ogłoszenia
>Plany zagospodarowania przestrzennego
>Tereny inwestycyjne
>Warunki zabudowy
 
 
Gospodarka nieruchomościami
>Ogłoszenia o przetargach 2018
> Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018
>Ogłoszenia o przetargach
>Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
>Usunięcie drzew.
 
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 
 
Rejestr umów zawartych przez Gminę Domaniewice - aktualizowany na koniec każdego miesiąca
>2018
>2017
 
 
Urząd Stanu Cywilnego
>Wzory druków i formularzy
 
Programy
www.domaniewice.bipst.pl / Prawo / Uchwały / 2007 / XIII Sesja - 28 grudnia
Uchwały XIII Sesji - 28 grudnia 2007r.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

Uchwała Nr XIII/86/07 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007

Uchwała Nr XIII/87/07 w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Uchwała Nr XIII/88/07 w sprawie ustalenia wysokości i zasad przysługiwania diet radnym

Uchwała Nr XIII/89/07 w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Wójta Gminy.

Uchwała Nr XIII/90/07 w sprawie określenia inkasentów do poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów od osób fizycznych

Uchwała Nr XIII/91/07w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli w 2008 roku w szkołach prowadzonych przez gminę Domaniewice, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Uchwała Nr XIII/92/07 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznawania dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów w Gminie Domaniewice.

Uchwała Nr XIII/93/07 w sprawie współdziałania Gminy Domaniewice z Gminą Łowicz w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczacego zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom Gminy Łowicz

Uchwała Nr XIII/94/07 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powiadomienia sekretarza gminy i skarbnika gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

Dodany 2008-01-08 11:51:11 przez Wanda Golan         Wyświetlony: 757
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2008-01-16 12:57:43               Historia zmian [5]
Menu Podmiotowe

 
Ranking stron
 
Sprawy
Klucz:
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Zofia Sut   Napisz wiadomość
    Tel: 0-46 838-35-22
Jarosław Czubiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Dróżka Justyna   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66
Beata Kapusta   Napisz wiadomość
    Tel: Brak


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
1551726 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij