Menu Przedmiotowe
 
Pomoc społeczna
 
 
Tablica ogłoszeń
>Ogłoszenia i komunikaty 2018.
>Ogłoszenia, komunikaty.
>Gospodarka odpadami
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Domaniewice na lata 2008-2015
>Łowicka Grupa Rybacka - ogłoszenia
>Zakaz wstępu do lasów
>Informacje i ogłoszenia o zbędnym majątku ruchomym
>Komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
>Ogólnokrajowe mapy dostępu do stancjonarnej telefonii i szerokopasmowego internetu
>Ostrzeżenia meteorologiczne
>Ochrona ludności - informator
>Konsultacje
>Zarządzenia Wojewody Łódzkiego
>DECYZJE ŚRODOWISKOWE
>Środowisko
>Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych - obowiązujących na 2018 rok
>Strategia rozwoju gminy.
 
 
Majątek
>2003
>2004
>2005
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice 2018
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice
>GOK Domaniewice
 
 
Zamówienia publiczne
>Ogłoszenia o przetargach 2018
>Ogłoszenia o przetargach 2017
>Ogłoszenia o przetargach 2016
 
 
Rejestry, ewidencje. archiwa
 
 
Dane publiczne
>Dokumenty kontroli
>Stanowiska, wystąpienia,oceny
 
 
Zagospodarowanie przestrzenne
>Obwieszczenia
>Ogłoszenia
>Plany zagospodarowania przestrzennego
>Tereny inwestycyjne
>Warunki zabudowy
>Studium uwarunkowań
 
 
Gospodarka nieruchomościami
>Ogłoszenia o przetargach 2018
> Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018
>Ogłoszenia o przetargach
>Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
>Usunięcie drzew.
 
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
 
RODO - informacje
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 
 
Rejestr umów zawartych przez Gminę Domaniewice - aktualizowany na koniec każdego miesiąca
>2018
>2017
 
 
Urząd Stanu Cywilnego
>Wzory druków i formularzy
 
Programy
www.domaniewice.bipst.pl / Prawo / Uchwały / 2007 / XI Sesja - 28 listopada
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

Uchwała Nr XI/71/07 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007. (251 KB)

Uchwała Nr XI/72/07 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie zakupów inwestycyjnych (27 KB)

Uchwała Nr XI/73/07 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Domaniewice. (28 KB)

Uchwała Nr XI/74/07 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Domaniewice (34 KB)

Uchwała Nr XI/75/07 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na obszarze gminy Domaniewice (29 KB)

Uchwała Nr XI/76/07 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku. (111 KB)

Uchwała Nr XI/77/07 zmieniająca Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaniewicach (27 KB)

Uchwała Nr XI/78/07 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Domaniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008. (53 KB)

Uchwała Nr XI/79/07 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, stanowiących własność Gminy Domaniewice, niezabudowanych działek gruntu położonych w Domaniewicach. (49 KB)

Uchwała Nr XI/80/07 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Domaniewice do przedsięwzięcia pt. „Standaryzacja usług publicznych oraz e-usług w gminach powiatu łowickiego”. (29 KB)

Uchwała Nr XI/81/07 w sprawie zmiany Uchwały Nr X/64/07 z dnia 30 października 2007r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice, ich wydzierżawiania oraz najmu na okres dłuższy niż trzy lata (76 KB)

Uchwała Nr XI/82/07 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Domaniewice (27 KB)

Dodany 2007-12-07 12:37:26 przez Wanda Golan         Wyświetlony: 803
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2007-12-07 12:51:26               Historia zmian [1]
Menu Podmiotowe

 
Ranking stron
 
Sprawy
Klucz:
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Zofia Sut   Napisz wiadomość
    Tel: 0-46 838-35-22
Jarosław Czubiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Dróżka Justyna   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66
Beata Kapusta   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Ewa Walczak   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
1674827 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij