Menu Przedmiotowe
 
Pomoc społeczna
 
 
Tablica ogłoszeń
>Ogłoszenia i komunikaty 2018.
>Ogłoszenia, komunikaty.
>Gospodarka odpadami
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Domaniewice na lata 2008-2015
>Łowicka Grupa Rybacka - ogłoszenia
>Zakaz wstępu do lasów
>Informacje i ogłoszenia o zbędnym majątku ruchomym
>Komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
>Ogólnokrajowe mapy dostępu do stancjonarnej telefonii i szerokopasmowego internetu
>Ostrzeżenia meteorologiczne
>Ochrona ludności - informator
>Konsultacje
>Zarządzenia Wojewody Łódzkiego
>DECYZJE ŚRODOWISKOWE
>Środowisko
>Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych - obowiązujących na 2018 rok
>Strategia rozwoju gminy.
 
 
Majątek
>2003
>2004
>2005
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice 2018
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice
>GOK Domaniewice
 
 
Zamówienia publiczne
>Ogłoszenia o przetargach 2018
>Ogłoszenia o przetargach 2017
>Ogłoszenia o przetargach 2016
 
 
Rejestry, ewidencje. archiwa
 
 
Dane publiczne
>Dokumenty kontroli
>Stanowiska, wystąpienia,oceny
 
 
Zagospodarowanie przestrzenne
>Obwieszczenia
>Ogłoszenia
>Plany zagospodarowania przestrzennego
>Tereny inwestycyjne
>Warunki zabudowy
>Studium uwarunkowań
 
 
Gospodarka nieruchomościami
>Ogłoszenia o przetargach 2018
> Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018
>Ogłoszenia o przetargach
>Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
>Usunięcie drzew.
 
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
 
RODO - informacje
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 
 
Rejestr umów zawartych przez Gminę Domaniewice - aktualizowany na koniec każdego miesiąca
>2018
>2017
 
 
Urząd Stanu Cywilnego
>Wzory druków i formularzy
 
Programy
www.domaniewice.bipst.pl / Prawo / Uchwały / 2007 / X Sesja - 30 października
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

Uchwała Nr X/60/07 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice(II edycja) (50 KB)

Uchwała Nr X/61/07 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007 (266 KB)

Uchwała Nr X/62/07 w sprawie ustalenia stawki opłaty adiacenckiej (48 KB)

Uchwała Nr X/63/07 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny przy sprzedaży najemcom lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Głównej 12 w Domaniewicach w 2007 i 2008 roku. (44 KB)

Uchwała Nr X/64/07 w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice, ich wydzierżawiania oraz najmu na okres dłuższy niż trzy lata. (201 KB)

Uchwała Nr X/65/07 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Domaniewice Nr IX/53/07 z dnia 27 września 2007r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetowego (48 KB)

Uchwała Nr X/66/07 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/56/07 Rady Gminy Domaniewicce z dnia 27 września 2007r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia inkasentów do poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz od posiadania psów od osób fizycznych. (54 KB)

Uchwała Nr X/67/07 w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego "Bzura". (47 KB)

Uchwała Nr X/68/07 w sprawie przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego "Bzura". (487 KB)

Uchwała Nr X/69/07 w sprawie przystąpienia Gminy Domaniewice do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "POLCENTRUM" jako członek wspierający (51 KB)

Uchwała Nr X/70/07 w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Domaniewice. (105 KB)

Sprawą zajmują się:
Dodany 2007-11-09 12:46:43 przez Wanda Golan         Wyświetlony: 877
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2007-11-09 12:46:43               Historia zmian
Menu Podmiotowe

 
Ranking stron
 
Sprawy
Klucz:
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Zofia Sut   Napisz wiadomość
    Tel: 0-46 838-35-22
Jarosław Czubiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Dróżka Justyna   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66
Beata Kapusta   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Ewa Walczak   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
1674827 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij