Menu Przedmiotowe
 
Pomoc społeczna
 
 
Tablica ogłoszeń
>Ogłoszenia i komunikaty 2018.
>Ogłoszenia, komunikaty.
>Gospodarka odpadami
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Domaniewice na lata 2008-2015
>Łowicka Grupa Rybacka - ogłoszenia
>Zakaz wstępu do lasów
>Informacje i ogłoszenia o zbędnym majątku ruchomym
>Komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
>Ogólnokrajowe mapy dostępu do stancjonarnej telefonii i szerokopasmowego internetu
>Ostrzeżenia meteorologiczne
>Ochrona ludności - informator
>Konsultacje
>Zarządzenia Wojewody Łódzkiego
>DECYZJE ŚRODOWISKOWE
>Środowisko
>Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych - obowiązujących na 2018 rok
>Strategia rozwoju gminy.
 
 
Majątek
>2003
>2004
>2005
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice 2018
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice
>GOK Domaniewice
 
 
Zamówienia publiczne
>Ogłoszenia o przetargach 2018
>Ogłoszenia o przetargach 2017
>Ogłoszenia o przetargach 2016
 
 
Rejestry, ewidencje. archiwa
 
 
Dane publiczne
>Dokumenty kontroli
>Stanowiska, wystąpienia,oceny
 
 
Zagospodarowanie przestrzenne
>Obwieszczenia
>Ogłoszenia
>Plany zagospodarowania przestrzennego
>Tereny inwestycyjne
>Warunki zabudowy
>Studium uwarunkowań
 
 
Gospodarka nieruchomościami
>Ogłoszenia o przetargach 2018
> Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018
>Ogłoszenia o przetargach
>Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
>Usunięcie drzew.
 
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
 
RODO - informacje
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 
 
Rejestr umów zawartych przez Gminę Domaniewice - aktualizowany na koniec każdego miesiąca
>2018
>2017
 
 
Urząd Stanu Cywilnego
>Wzory druków i formularzy
 
Programy
www.domaniewice.bipst.pl / Prawo / Uchwały / 2007 / IX Sesja - 27 września
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

Uchwała Nr IX/52/07 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007. (1366 KB)

Uchwała Nr IX/53/07 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetowego. (113 KB)

Uchwała Nr IX/54/07 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż odrębnej własności lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku przy ul.Głównej 12 w Domaniewicach. (116 KB)

Uchwała Nr IX/55/07 w sprawie powołania ławników do sądów powszechnych (106 KB)

Uchwała Nr IX/56/07 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia inkasentów do poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz od posiadania psów od osób fizycznych. (113 KB)

Uchwała Nr IX/57/07 w sprawie uchwalenia Reglaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Domaniewice. (82 KB)

Załącznik do Uchwały Nr IX/57/07 (79 KB)

Uchwała Nr IX/58/07 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Domaniewice (126 KB)

Uchwała Nr IX/59/07 w sprawie przyjęcia Gminnnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Domaniewice na lata 2007 - 2013. (86 KB)

Załącznik do Uchwały Nr IX/59/07 (1249 KB)

Dodany 2007-10-04 12:15:52 przez Wanda Golan         Wyświetlony: 757
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2007-10-04 12:26:13               Historia zmian [2]
Menu Podmiotowe

 
Ranking stron
 
Sprawy
Klucz:
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Zofia Sut   Napisz wiadomość
    Tel: 0-46 838-35-22
Jarosław Czubiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Dróżka Justyna   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66
Beata Kapusta   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Ewa Walczak   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
1675713 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij