Menu Przedmiotowe
 
Pomoc społeczna
 
 
Tablica ogłoszeń
>Ogłoszenia i komunikaty 2018.
>Ogłoszenia, komunikaty.
>Gospodarka odpadami
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Domaniewice na lata 2008-2015
>Łowicka Grupa Rybacka - ogłoszenia
>Zakaz wstępu do lasów
>Informacje i ogłoszenia o zbędnym majątku ruchomym
>Komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
>Ogólnokrajowe mapy dostępu do stancjonarnej telefonii i szerokopasmowego internetu
>Ostrzeżenia meteorologiczne
>Ochrona ludności - informator
>Konsultacje
>Zarządzenia Wojewody Łódzkiego
>DECYZJE ŚRODOWISKOWE
>Środowisko
>Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych - obowiązujących na 2018 rok
>Strategia rozwoju gminy.
 
 
Majątek
>2003
>2004
>2005
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice 2018
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice
>GOK Domaniewice
 
 
Zamówienia publiczne
>Ogłoszenia o przetargach 2018
>Ogłoszenia o przetargach 2017
>Ogłoszenia o przetargach 2016
 
 
Rejestry, ewidencje. archiwa
 
 
Dane publiczne
>Dokumenty kontroli
>Stanowiska, wystąpienia,oceny
 
 
Zagospodarowanie przestrzenne
>Obwieszczenia
>Ogłoszenia
>Plany zagospodarowania przestrzennego
>Tereny inwestycyjne
>Warunki zabudowy
>Studium uwarunkowań
 
 
Gospodarka nieruchomościami
>Ogłoszenia o przetargach 2018
> Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018
>Ogłoszenia o przetargach
>Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
>Usunięcie drzew.
 
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
 
RODO - informacje
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 
 
Rejestr umów zawartych przez Gminę Domaniewice - aktualizowany na koniec każdego miesiąca
>2018
>2017
 
 
Urząd Stanu Cywilnego
>Wzory druków i formularzy
 
Programy
www.domaniewice.bipst.pl / Prawo / Uchwały / 2007 / VII Sesja - 29 czerwca
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

Uchwała Nr VII/40/07 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007r. (191 KB)

Uchwała Nr VII/41/07 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego (28 KB)

Uchwała Nr VII/42/07 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Łowickiego (27 KB)

Uchwała Nr VII/43/07 w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. (33 KB)

Uchwała Nr VII/44/07 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (67 KB)

Uchwała Nr VII/45/07 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/24/07 Rady Gminy Domaniewice w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na okres dziesięciu lat, nieruchomości gruntowej, położonej w Skaratkach z dnia 02 marca 2007r. (27 KB)

Uchwała Nr VII/46/07 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Rogóźno Pierwsze. (23 KB)

Uchwała Nr VII/47/07 w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego „Bzura” i przyjęcia statutu (112 KB)

Uchwała Nr VII/48/07 w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charkterze socjanym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Domaniewice. (27 KB)

Dodany 2007-07-02 14:32:07 przez Wanda Golan         Wyświetlony: 777
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2007-07-13 12:43:08               Historia zmian [3]
Menu Podmiotowe

 
Ranking stron
 
Sprawy
Klucz:
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Zofia Sut   Napisz wiadomość
    Tel: 0-46 838-35-22
Dróżka Justyna   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66
Jarosław Czubiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Beata Kapusta   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Ewa Walczak   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
1673529 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij