Menu Przedmiotowe
 
Pomoc społeczna
 
 
Tablica ogłoszeń
>Ogłoszenia i komunikaty 2018.
>Ogłoszenia, komunikaty.
>Gospodarka odpadami
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Domaniewice na lata 2008-2015
>Łowicka Grupa Rybacka - ogłoszenia
>Zakaz wstępu do lasów
>Informacje i ogłoszenia o zbędnym majątku ruchomym
>Komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
>Ogólnokrajowe mapy dostępu do stancjonarnej telefonii i szerokopasmowego internetu
>Ostrzeżenia meteorologiczne
>Ochrona ludności - informator
>Konsultacje
>Zarządzenia Wojewody Łódzkiego
>DECYZJE ŚRODOWISKOWE
>Środowisko
>Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych - obowiązujących na 2018 rok
>Strategia rozwoju gminy.
 
 
Majątek
>2003
>2004
>2005
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice 2018
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice
>GOK Domaniewice
 
 
Zamówienia publiczne
>Ogłoszenia o przetargach 2018
>Ogłoszenia o przetargach 2017
>Ogłoszenia o przetargach 2016
 
 
Rejestry, ewidencje. archiwa
 
 
Dane publiczne
>Dokumenty kontroli
>Stanowiska, wystąpienia,oceny
 
 
Zagospodarowanie przestrzenne
>Obwieszczenia
>Ogłoszenia
>Plany zagospodarowania przestrzennego
>Tereny inwestycyjne
>Warunki zabudowy
>Studium uwarunkowań
 
 
Gospodarka nieruchomościami
>Ogłoszenia o przetargach 2018
> Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018
>Ogłoszenia o przetargach
>Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
>Usunięcie drzew.
 
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
 
RODO - informacje
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 
 
Rejestr umów zawartych przez Gminę Domaniewice - aktualizowany na koniec każdego miesiąca
>2018
>2017
 
 
Urząd Stanu Cywilnego
>Wzory druków i formularzy
 
Programy
www.domaniewice.bipst.pl / Prawo / Uchwały / 2006 / XXXI Sesja - 27 marca
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

Uchwała Nr XXXI/143/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, fragmenty wsi: Domaniewice, Krępa, Reczyce, Rogóźno Drugie, Sapy, Stroniewice, Strzebieszew, Lisiewice,Rogóźno Pierwsze i Skaratki. (909 KB)

Uchwała Nr XXXI/144/06 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006. (70 KB)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/144/06 (157 KB)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/144/06 (285 KB)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/144/06 (59 KB)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/144/06 (59 KB)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/144/06 (96 KB)

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/144/06 (47 KB)

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXI/144/06 (42 KB)

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXI/144/06 (62 KB)

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXI/144/06 (31 KB)

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXI/144/06 (28 KB)

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXI/144/06 (29 KB)

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXI/144/06 (29 KB)

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXI/144/06 (41 KB)

Uchwała Nr XXXI/145/06 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Domaniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006. (54 KB)

Uchwała Nr XXXI/146/06 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej. (22 KB)

Uchwała Nr XXXI/147/06 w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli w 2006 roku w szkołach prowadzonych przez gminę Domaniewice, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego. (60 KB)

Uchwała Nr XXXI/148/06 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz zaakceptowania wartości jednego punktu stosowanych przy wynagradzaniu pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Domaniewice oraz w Gminnym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Domaniewicach. (24 KB)

Uchwała Nr XXXI/149/06 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego I kategorii zaszeregowania oraz zaakceptowania wartości jednego punktu, stosowanych przy wynagradzaniu pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaniewicach. (25 KB)

Uchwała Nr XXXI/150/06 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006. (126 KB)

Uchwała Nr XXXI/151/06 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok. (68 KB)

Dodany 2006-03-30 11:58:53 przez Wanda Golan         Wyświetlony: 902
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2006-04-05 14:21:47               Historia zmian [3]
Menu Podmiotowe

 
Ranking stron
 
Sprawy
Klucz:
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Zofia Sut   Napisz wiadomość
    Tel: 0-46 838-35-22
Beata Kapusta   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Jarosław Czubiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Dróżka Justyna   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66
Ewa Walczak   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
1711682 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij