Menu Przedmiotowe
 
Pomoc społeczna
 
 
Tablica ogłoszeń
>Ogłoszenia i komunikaty 2018.
>Ogłoszenia, komunikaty.
>Gospodarka odpadami
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Domaniewice na lata 2008-2015
>Łowicka Grupa Rybacka - ogłoszenia
>Zakaz wstępu do lasów
>Informacje i ogłoszenia o zbędnym majątku ruchomym
>Komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
>Ogólnokrajowe mapy dostępu do stancjonarnej telefonii i szerokopasmowego internetu
>Ostrzeżenia meteorologiczne
>Ochrona ludności - informator
>Konsultacje
>Zarządzenia Wojewody Łódzkiego
>DECYZJE ŚRODOWISKOWE
>Środowisko
>Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych - obowiązujących na 2018 rok
>Strategia rozwoju gminy.
 
 
Majątek
>2003
>2004
>2005
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice 2018
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice
>GOK Domaniewice
 
 
Zamówienia publiczne
>Ogłoszenia o przetargach 2018
>Ogłoszenia o przetargach 2017
>Ogłoszenia o przetargach 2016
 
 
Rejestry, ewidencje. archiwa
 
 
Dane publiczne
>Dokumenty kontroli
>Stanowiska, wystąpienia,oceny
 
 
Zagospodarowanie przestrzenne
>Obwieszczenia
>Ogłoszenia
>Plany zagospodarowania przestrzennego
>Tereny inwestycyjne
>Warunki zabudowy
>Studium uwarunkowań
 
 
Gospodarka nieruchomościami
>Ogłoszenia o przetargach 2018
> Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018
>Ogłoszenia o przetargach
>Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
>Usunięcie drzew.
 
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
 
RODO - informacje
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 
 
Rejestr umów zawartych przez Gminę Domaniewice - aktualizowany na koniec każdego miesiąca
>2018
>2017
 
 
Urząd Stanu Cywilnego
>Wzory druków i formularzy
 
Programy
www.domaniewice.bipst.pl / Prawo / Zarządzenia / 2006 / Marzec
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

Zarządzenie Nr 6a/06 w sprawie przystąpienia do realizacji prac zwiazanych ze zleceniem wykonania projektu technicznego i przebudową nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Domaniewice.

Zarządzenie Nr 6/06 w sprawie ogłoszenia I nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Domaniewicach, przy ul. Klonowej oraz ustalenia regulaminu tego przetargu

Zarządzenie Nr 7/06 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do oddania w dzierżawę, na okres dwóch lat, w trybie bezprzetargowym, położonych w Lisiewicach.

Zarządzenie Nr 8/06 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert podmiotów ubiegających się o dotację na realizację zadania publicznego w 2006 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym organizowanie imprez rekreacyjno - sportowych oraz szkolenie dzieci i młodzieży.

Zarządzenie Nr 9/06 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Domaniewicach.

Zarządzenie Nr 10/06 w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2006 do Uchwały Rady Gminy Domaniewice Nr XXXI/144/06 z dnia 27 marca 2006r.

Dodany 2006-03-29 09:53:08 przez Wanda Golan         Wyświetlony: 948
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2008-10-29 14:51:04               Historia zmian [6]
Menu Podmiotowe

 
Ranking stron
 
Sprawy
Klucz:
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Zofia Sut   Napisz wiadomość
    Tel: 0-46 838-35-22
Beata Kapusta   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Jarosław Czubiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Dróżka Justyna   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66
Ewa Walczak   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
1710549 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij