Menu Przedmiotowe
 
Pomoc społeczna
 
 
Tablica ogłoszeń
>Ogłoszenia i komunikaty 2018.
>Ogłoszenia, komunikaty.
>Gospodarka odpadami
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Domaniewice na lata 2008-2015
>Łowicka Grupa Rybacka - ogłoszenia
>Zakaz wstępu do lasów
>Informacje i ogłoszenia o zbędnym majątku ruchomym
>Komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
>Ogólnokrajowe mapy dostępu do stancjonarnej telefonii i szerokopasmowego internetu
>Ostrzeżenia meteorologiczne
>Ochrona ludności - informator
>Konsultacje
>Zarządzenia Wojewody Łódzkiego
>DECYZJE ŚRODOWISKOWE
>Środowisko
>Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych - obowiązujących na 2018 rok
>Strategia rozwoju gminy.
 
 
Majątek
>2003
>2004
>2005
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice 2018
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice
>GOK Domaniewice
 
 
Zamówienia publiczne
>Ogłoszenia o przetargach 2018
>Ogłoszenia o przetargach 2017
>Ogłoszenia o przetargach 2016
 
 
Rejestry, ewidencje. archiwa
 
 
Dane publiczne
>Dokumenty kontroli
>Stanowiska, wystąpienia,oceny
 
 
Zagospodarowanie przestrzenne
>Obwieszczenia
>Ogłoszenia
>Plany zagospodarowania przestrzennego
>Tereny inwestycyjne
>Warunki zabudowy
>Studium uwarunkowań
 
 
Gospodarka nieruchomościami
>Ogłoszenia o przetargach 2018
> Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018
>Ogłoszenia o przetargach
>Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
>Usunięcie drzew.
 
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
 
RODO - informacje
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 
 
Rejestr umów zawartych przez Gminę Domaniewice - aktualizowany na koniec każdego miesiąca
>2018
>2017
 
 
Urząd Stanu Cywilnego
>Wzory druków i formularzy
 
Programy
www.domaniewice.bipst.pl / Prawo / Uchwały / 2005 / XXIII Sesja - 10 marca
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

Uchwała Nr XXIII/102/05 w sprawie wyboru projektu herbu, flagi i pieczęci urzędowej Gminy Domaniewice (23 KB)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/102/05 (15 KB)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/102/05 (18 KB)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/102/05 (27 KB)

Uchwała Nr XXIII/103/05 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Lisiewicach (22 KB)

Uchwała Nr XXIII/104/05 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Domaniewice (112 KB)

Uchwała Nr XXIII/105/05 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz zaakceptowania wartości jednego punktu, stosowanych przy wynagradzaniu pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Domaniewice oraz w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Domaniewicach. (26 KB)

Uchwała Nr XXIII/106/05 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej. (39 KB)

Uchwała Nr XXIII/107/05 w sparwie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005. (26 KB)

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/107/05 (105 KB)

Uchwała Nr XXIII/108/05 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005. (37 KB)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/108/05 (181 KB)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/108/05 (219 KB)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/108/05 (31 KB)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/108/05 (48 KB)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/108/05 (45 KB)

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/108/05 (46 KB)

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/108/05 (49 KB)

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIII/108/05 (40 KB)

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIII/108/05 (33 KB)

Załacznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIII/108/05 (23 KB)

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIII/108/05 (22 KB)

Dodany 2005-03-14 15:43:06 przez Wanda Golan         Wyświetlony: 996
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2005-04-05 14:47:41               Historia zmian [3]
Menu Podmiotowe

 
Ranking stron
 
Sprawy
Klucz:
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Zofia Sut   Napisz wiadomość
    Tel: 0-46 838-35-22
Beata Kapusta   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Jarosław Czubiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Dróżka Justyna   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66
Ewa Walczak   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
1711188 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij