Menu Przedmiotowe
 
Pomoc społeczna
 
 
Tablica ogłoszeń
>Ogłoszenia i komunikaty 2018.
>Ogłoszenia, komunikaty.
>Gospodarka odpadami
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Domaniewice na lata 2008-2015
>Łowicka Grupa Rybacka - ogłoszenia
>Zakaz wstępu do lasów
>Informacje i ogłoszenia o zbędnym majątku ruchomym
>Komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
>Ogólnokrajowe mapy dostępu do stancjonarnej telefonii i szerokopasmowego internetu
>Ostrzeżenia meteorologiczne
>Ochrona ludności - informator
>Konsultacje
>Zarządzenia Wojewody Łódzkiego
>DECYZJE ŚRODOWISKOWE
>Środowisko
>Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych - obowiązujących na 2018 rok
>Strategia rozwoju gminy.
 
 
Majątek
>2003
>2004
>2005
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice 2018
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice
>GOK Domaniewice
 
 
Zamówienia publiczne
>Ogłoszenia o przetargach 2018
>Ogłoszenia o przetargach 2017
>Ogłoszenia o przetargach 2016
 
 
Rejestry, ewidencje. archiwa
 
 
Dane publiczne
>Dokumenty kontroli
>Stanowiska, wystąpienia,oceny
 
 
Zagospodarowanie przestrzenne
>Obwieszczenia
>Ogłoszenia
>Plany zagospodarowania przestrzennego
>Tereny inwestycyjne
>Warunki zabudowy
>Studium uwarunkowań
 
 
Gospodarka nieruchomościami
>Ogłoszenia o przetargach 2018
> Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018
>Ogłoszenia o przetargach
>Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
>Usunięcie drzew.
 
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
 
RODO - klauzule informacyjne
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 
 
Rejestr umów zawartych przez Gminę Domaniewice - aktualizowany na koniec każdego miesiąca
>2018
>2017
 
 
Urząd Stanu Cywilnego
>Wzory druków i formularzy
 
Programy
www.domaniewice.bipst.pl / Prawo / Uchwały / 2004 / XIX Sesja - 23 listopada
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

Uchwała Nr XIX/82/04 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004. 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/82/04 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/82/04

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/82/04

Uchwała Nr XIX/83/04 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

Uchwała Nr XIX/84/04 w sprawie zabezpieczenia środkó w budżecie Gminy Doamnsiewice na rok 2005 na realizację zadania inwestycyjnego pn.:"Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w gminie Domaniewice o długości 10.346 mb."

Załącznik do Uchwały Nr XIX/84/04

Uchwała Nr XIX/85/04 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Domaniewice.

Uchwała Nr XIX/86/04 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/86/04

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/86/04

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/86/04

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/86/04

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/86/04

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/86/04

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/86/04

Uchwała Nr XIX/87/04 w spraiwe wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości rolnych położónych w Skaratkach

Uchwała Nr XIX/88/04 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Domaniewice lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Głónej 8 w Domaniewicach wraz z udziałem w gruncie i pomieszczeniach wspólnych

Uchwała Nr XIX/89/04 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia inkasentów do poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz od posiadania psów, od osób fizycznych.

Uchwała Nr XIX/90/04 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Domaniewice

Uxhwała Nr XIX/91/04 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum dla których organem prowadzącym jest gmina Domaniewice.

Uchwała Nr XIX/92/04 w sparwie wystąpienia Gminy Domaniewice z Komunalnego Związku Gmin ds. Gazyfikacji

 

Dodany 2004-12-09 09:19:52 przez Wanda Golan         Wyświetlony: 1110
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2009-04-10 09:49:11               Historia zmian [4]
Menu Podmiotowe

 
Ranking stron
 
Sprawy
Klucz:
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Zofia Sut   Napisz wiadomość
    Tel: 0-46 838-35-22
Dróżka Justyna   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66
Beata Kapusta   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Jarosław Czubiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Ewa Walczak   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
1650532 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij