Menu Przedmiotowe
 
Pomoc społeczna
 
 
Tablica ogłoszeń
>Ogłoszenia i komunikaty 2018.
>Ogłoszenia, komunikaty.
>Gospodarka odpadami
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Domaniewice na lata 2008-2015
>Łowicka Grupa Rybacka - ogłoszenia
>Zakaz wstępu do lasów
>Informacje i ogłoszenia o zbędnym majątku ruchomym
>Komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
>Ogólnokrajowe mapy dostępu do stancjonarnej telefonii i szerokopasmowego internetu
>Ostrzeżenia meteorologiczne
>Ochrona ludności - informator
>Konsultacje
>Zarządzenia Wojewody Łódzkiego
>DECYZJE ŚRODOWISKOWE
>Środowisko
>Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych - obowiązujących na 2018 rok
>Strategia rozwoju gminy.
 
 
Majątek
>2003
>2004
>2005
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice
>GOK Domaniewice
 
 
Zamówienia publiczne
>Ogłoszenia o przetargach 2018
>Ogłoszenia o przetargach 2017
>Ogłoszenia o przetargach 2016
 
 
Rejestry, ewidencje. archiwa
 
 
Dane publiczne
>Dokumenty kontroli
>Stanowiska, wystąpienia,oceny
 
 
Zagospodarowanie przestrzenne
>Obwieszczenia
>Ogłoszenia
>Plany zagospodarowania przestrzennego
>Tereny inwestycyjne
>Warunki zabudowy
 
 
Gospodarka nieruchomościami
>Ogłoszenia o przetargach 2018
> Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018
>Ogłoszenia o przetargach
>Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
>Usunięcie drzew.
 
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 
 
Rejestr umów zawartych przez Gminę Domaniewice - aktualizowany na koniec każdego miesiąca
>2018
>2017
 
 
Urząd Stanu Cywilnego
>Wzory druków i formularzy
 
Programy
www.domaniewice.bipst.pl

Poprzednia wersja wiadomości 1656

Autor zmianData
Wanda Golan2004-07-13
10:57:50
Treść wiadomości

 

Rejestry i ewidencje udostępniane na wniosek pisemny lub ustny:

Nazwa rejestru lub ewidencji

Wydział, stanowisko prowadzące rejestr  lub ewidencję

Rejestr zarządzeń Wójta Gminy

Samodzielne stanowisko ds. organizacyjno – kadrowych -pok. nr 8

Rejestr uchwały Rady Gminy

Samodzielne stanowisko ds. organizacyjno – kadrowych – pok. nr 8

Rejestr decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Samodzielne stanowisko ds. gospodarki komunalnej i inwestycji – pok. nr 12

Rejestr gruntów komunalnych

Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa

i gospodarki gruntami – pok. nr 6

Ewidencja emisji zanieczyszczeń do powietrza

Samodzielne stanowisko ds. gospodarki komunalnej i inwestycji

Rejestr osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Samodzielne stanowisko ds. spraw społecznych i działalności gospodarczej – pok. nr 12

Rejestry i ewidencje udostępniane na pisemny lub ustny wniosek strony postępowania:

Nazwa rejestru lub ewidencji

Wydział, stanowisko prowadzące rejestr lub ewidencję

Rejestr wydanych zaświadczeń                 o dochodowości

Referat Finansów – pok. nr 2

Rejestr wydanych zaświadczeń

o nie zaleganiu w zobowiązaniach podatkowych

Referat Finansów – pok. nr 2

Rejestr umów

Referat Finansów – pok. nr 2

Rejestr zezwoleń (decyzji o cofnięciu) na sprzedaż napojów alkoholowych

Samodzielne stanowisko ds. spraw społecznych i działalności gospodarczej – pok. nr 12

Rejestr wydanych i utraconych dowodów osobistych

Urząd Stanu Cywilnego – pok. nr 3

Ewidencja ludności

Urząd Stanu Cywilnego – pok. nr 3

Archiwa:

- archiwum zakładowe;

- archiwum Urzędu Stanu Cywilnego – udostępniane na pisemny wniosek

 

 
Opis dokonanych zmian
edycja tekstu
Powrót
Menu Podmiotowe

 
Ranking stron
 
Sprawy
Klucz:
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Zofia Sut   Napisz wiadomość
    Tel: 0-46 838-35-22
Jarosław Czubiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Dróżka Justyna   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66
Beata Kapusta   Napisz wiadomość
    Tel: Brak


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
1551548 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij