Menu Przedmiotowe
 
Pomoc społeczna
 
 
Tablica ogłoszeń
>Ogłoszenia i komunikaty 2018.
>Ogłoszenia, komunikaty.
>Gospodarka odpadami
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Domaniewice na lata 2008-2015
>Łowicka Grupa Rybacka - ogłoszenia
>Zakaz wstępu do lasów
>Informacje i ogłoszenia o zbędnym majątku ruchomym
>Komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
>Ogólnokrajowe mapy dostępu do stancjonarnej telefonii i szerokopasmowego internetu
>Ostrzeżenia meteorologiczne
>Ochrona ludności - informator
>Konsultacje
>Zarządzenia Wojewody Łódzkiego
>DECYZJE ŚRODOWISKOWE
>Środowisko
>Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych - obowiązujących na 2018 rok
>Strategia rozwoju gminy.
 
 
Majątek
>2003
>2004
>2005
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice 2018
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice
>GOK Domaniewice
 
 
Zamówienia publiczne
>Ogłoszenia o przetargach 2018
>Ogłoszenia o przetargach 2017
>Ogłoszenia o przetargach 2016
 
 
Rejestry, ewidencje. archiwa
 
 
Dane publiczne
>Dokumenty kontroli
>Stanowiska, wystąpienia,oceny
 
 
Zagospodarowanie przestrzenne
>Obwieszczenia
>Ogłoszenia
>Plany zagospodarowania przestrzennego
>Tereny inwestycyjne
>Warunki zabudowy
>Studium uwarunkowań
 
 
Gospodarka nieruchomościami
>Ogłoszenia o przetargach 2018
> Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018
>Ogłoszenia o przetargach
>Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
>Usunięcie drzew.
 
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
 
RODO - informacje
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 
 
Rejestr umów zawartych przez Gminę Domaniewice - aktualizowany na koniec każdego miesiąca
>2018
>2017
 
 
Urząd Stanu Cywilnego
>Wzory druków i formularzy
 
Programy
www.domaniewice.bipst.pl

Poprzednia wersja wiadomości 2027

Autor zmianData
Wanda Golan2011-11-04
14:06:25
Treść wiadomości

Domaniewice, dnia 31.10.2011 r.

GKP .6733.1.2011

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 101 § 1 i§ 3 w związku z art.97§ 1 pkt. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)

postanawiam

zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia

 

polegającego na przebudowie jednotorowej napowietrznej linii 110kV relacji Głowno – Łowicz 2 we wsiach: Stroniewice, Domaniewice, Krępa i Reczyce gmina Domaniewice oraz Nowe Grudze gmina Łyszkowice, realizowanej na nieruchomościach oznaczonych działkami ewidencyjnymi położonymi w obrębie ewidencyjnym:

Stroniewice, działki Nr:402, 414, 230, 229/2, 452, 228, 227, 226, 225, 224, 223, 222, 221/1, 220, 219, 218, 217, 216, 42/1, 121, 120, 119, 118, 117, 116/1, 115, 114/2, 114/1, 112, 111/1, 110, 109, 108, 107, 106/1, 106/2, 105, 104, 103, 102, 101, 100, 99, 96, 82, 81,80:

Domaniewice, działki Nr: 1053, 1436, 1435, 954, 1434, 953, 952, 1441, 951, 1447, 950, 1471, 1452, 949, 1456/2, 947, 939, 1454/2, 1454/1, 938, 913/1, 1459, 920/2, 937, 1465, 936, 911, 935/2, 935/1, 910, 906, 905, 904, 903, 902, 901, 605, 724, 723, 722, 607, 608, 1228, 1227, 482, 1223, 587, 586, 1221, 590, 1222, 598, 597, 596, 595, 603,726 ,899,900;

Krępa, działki Nr: 1213, 1212, 1211, 1210, 1209, 1207, 1206, 1205, 1204, 1203, 1202, 1201, 1200, 1199, 1198, 1197, 1196, 1075, 1062, 1298, 1061, 1060, 1059/2, 1058, 1057, 1056, 1055, 1054, 1053, 1052, 1051, 1050, 1049, 1048, 1047/2, 1046/1, 1046/2, 1045, 1044, 1043, 1042, 1041, 1040, 1039/2, 1039/1, 1038, 1037, 1036, 1035, 1034/2, 1033, 1032, 1031, 1030, 1029, 1028, 1027, 1026, 1025, 1024, 1023, 1022, 1021, 1020, 1019, 1018, 1017, 1016, 1015, 1014, 1013, 1012, 1011, 1010, 1009, 1008, 1007, 1006, 1004/2, 1004/1, 1003, 1002;

Reczyce, działki Nr: 371, 371, 369, 368, 367, 47, 48, 49, 50, 51/3, 51/4, 52, 56, 57, 58, 59/1, 59/2, 61, 62, 63, 64, 65, 66/3, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74/2, 75, 76, 77, 78/1, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 90/3, 91, 92, 93, 94, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 328, 331, 333, 332, 334, 337, 338, 340, 342, 344, 346, 348, 350, 352, 355, 357, 359, 361, 362, 363;

Nowe Grudze, działki Nr: 160, 156, 157, 149/1, 153/1, 151, 196, 71, 67, 62, 58, 55, 52, 49, 198, 50, 47, 44/1, 41, 197, 38, 42, 39/1, 39/2, 24, 20, 17, 212, 209, 211, 10, 7/2, 7/1, 5/3, 5/2,5/1,3,194/1

Uzasadnienie

W dniu 03.10.2011r.  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach zawiadomiło o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Domaniewice nr GKP 7620/09/2010 z dnia      4 lutego 2010 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla PGE Dystrybucja Łódź – Teren S.A. polegającego na przebudowie jednotorowej napowietrznej linii 110 kV relacji Głowno – Łowicz 2 na odcinku od stacji Głowno do słupa 77.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest podstawą do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego . Zgodnie z art. 97§ 1 pkt. 4 organ administracji publicznej zawiesił postępowanie, gdyż rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd.

W związku z tym ,iż Wójt Gminy Domaniewice przeprowadził całe postępowanie poprzedzające wydanie decyzji lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie jednotorowej napowietrznej linii 110kV relacji Głowno – Łowicz 2 we wsiach: Stroniewice, Domaniewice, Krępa i Reczyce gmina Domaniewice oraz Nowe Grudze gmina Łyszkowice a jednocześnie   wszczęto postępowanie w sprawie unieważnienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zachodzi konieczność zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu.

Na postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach w terminie 7 dni od daty doręczenia za moim pośrednictwem.

Otrzymują :

1.Pan Rafał Nowicki i pełnomocnik PGE Dystrybucja Łódź Teren S.A.

Energolinia sp. z.o.o

Ul. Kramarska 26

61- 765 Poznań

2. pozostałe strony postępowania poprzez zamieszczenie na stronie urzedu

 

Wójt Gminy Domaniewice

 

Paweł Kwiatkowski

 

 

 

Opis dokonanych zmian
edycja tekstu
Powrót
Menu Podmiotowe

 
Ranking stron
 
Sprawy
Klucz:
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Zofia Sut   Napisz wiadomość
    Tel: 0-46 838-35-22
Beata Kapusta   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Jarosław Czubiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Dróżka Justyna   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66
Ewa Walczak   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
1711188 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij