Menu Przedmiotowe
 
Pomoc społeczna
 
 
Tablica ogłoszeń
>Ogłoszenia i komunikaty 2018.
>Ogłoszenia, komunikaty.
>Gospodarka odpadami
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Domaniewice na lata 2008-2015
>Łowicka Grupa Rybacka - ogłoszenia
>Zakaz wstępu do lasów
>Informacje i ogłoszenia o zbędnym majątku ruchomym
>Komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
>Ogólnokrajowe mapy dostępu do stancjonarnej telefonii i szerokopasmowego internetu
>Ostrzeżenia meteorologiczne
>Ochrona ludności - informator
>Konsultacje
>Zarządzenia Wojewody Łódzkiego
>DECYZJE ŚRODOWISKOWE
>Środowisko
>Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych - obowiązujących na 2018 rok
>Strategia rozwoju gminy.
 
 
Majątek
>2003
>2004
>2005
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice 2018
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice
>GOK Domaniewice
 
 
Zamówienia publiczne
>Ogłoszenia o przetargach 2018
>Ogłoszenia o przetargach 2017
>Ogłoszenia o przetargach 2016
 
 
Rejestry, ewidencje. archiwa
 
 
Dane publiczne
>Dokumenty kontroli
>Stanowiska, wystąpienia,oceny
 
 
Zagospodarowanie przestrzenne
>Obwieszczenia
>Ogłoszenia
>Plany zagospodarowania przestrzennego
>Tereny inwestycyjne
>Warunki zabudowy
>Studium uwarunkowań
 
 
Gospodarka nieruchomościami
>Ogłoszenia o przetargach 2018
> Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018
>Ogłoszenia o przetargach
>Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
>Usunięcie drzew.
 
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
 
RODO - informacje
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 
 
Rejestr umów zawartych przez Gminę Domaniewice - aktualizowany na koniec każdego miesiąca
>2018
>2017
 
 
Urząd Stanu Cywilnego
>Wzory druków i formularzy
 
Programy
www.domaniewice.bipst.pl

Poprzednia wersja wiadomości 1663

Autor zmianData
Wanda Golan2006-03-09
08:32:30
Treść wiadomości

 

O b w i e s z c z e n i e

Wójta Gminy Domaniewice

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska
( Dz.U. nr 62 poz. 627) informuję, że w publicznym dostępnym wykazie danych, znajdujących się w Urzędzie Gminy w Domaniewicach, został zamieszczony wniosek PRO ELTOR Sp. Z o.o. Zakład Usług Projektowych 95-050 Konstantynów Łódzki ul. 19 stycznia 46 działającego w imieniu inwestora – Zakładu Energetycznego Łódź – Teren S.A.
ul. Piotrkowska 58, 99-500 Łódź o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę słupowej stacji transformatorowej Lisiewicz Duże 3, przebudowę sieci elektroenergetycznej SN 15kV, nn 0,4kV z przyłączami i wyniesieniem układów pomiarowych na zewnątrz budynków oraz odtworzenie światła ulicznego, realizowanej na nieruchomościach położonych we wsi Lisiewice.

Ewentualne wnioski i uwagi w powyższej sprawie można składać do Wójta Gminy Domaniewice na adres: ul. Główna 2, 99-434 Domaniewice. W terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku
i określić czego dotyczy.

Domaniewice 15.09.2004

 

 
Opis dokonanych zmian
edycja tekstu
Powrót
Menu Podmiotowe

 
Ranking stron
 
Sprawy
Klucz:
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Zofia Sut   Napisz wiadomość
    Tel: 0-46 838-35-22
Beata Kapusta   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Jarosław Czubiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Dróżka Justyna   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66
Ewa Walczak   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
1711188 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij